De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is Pipo+ PIPO (pies en poep) is een polikliniek speciaal voor kinderen vanaf vijf jaar met plas- en/of poepproblemen. De + betekent dat het gaat om.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is Pipo+ PIPO (pies en poep) is een polikliniek speciaal voor kinderen vanaf vijf jaar met plas- en/of poepproblemen. De + betekent dat het gaat om."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is Pipo+ PIPO (pies en poep) is een polikliniek speciaal voor kinderen vanaf vijf jaar met plas- en/of poepproblemen. De + betekent dat het gaat om kinderen bij wie tevens sprake (of een ernstig vermoeden -) van een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblemen in combinatie met de zindelijkheidsproblematiek is.

2 Pipo+ Multidisciplinair team Kinderarts Kinderuroloog Kinderpsycholoog
Continentieverpleegkundigen Psychologisch medewerkers Kinderbekkenfysiotherapeuten Pedagogisch medewerkers

3 Pipo+ Kinderarts / Kinderuroloog
Eerst gaat de kinderarts of de kinderuroloog na of er lichamelijke oorzaken zijn voor het poep- en/of plasprobleem. De arts maakt een inschatting in hoeverre psychische of gedragsmatige factoren het poep- en/of plasprobleem beïnvloeden. In sommige gevallen wordt medicatie voorgeschreven voor de werking van de blaas en/of de darmen. Na intake en/of behandeling bij de kinderarts volgt zo nodig behandeling volgens het PIPO+ traject.

4 Pipo+ Kinderpsycholoog
De kinderpsycholoog gaat in gesprek met kind en/of ouders. Er wordt uitleg gegeven over de verbanden tussen lichamelijke klachten, gedrag, beleving, gevoelens en relaties van het kind. Over het algemeen is aanvullend psychologisch onderzoek nodig om te komen tot een gerichte aanpak van het probleem.

5 Pipo+ Pedagogisch medewerker
Er vindt een verwijzing plaats voor 2 pipo+ observatiedagen, het kind wordt begeleid door een pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker geeft met behulp van allerlei materialen uitleg over poepen, plassen, spijsverteringskanaal en de urinewegen. Er worden verschillende activiteiten, zoals kleien, tekenen en schilderen gedaan. Ook geeft de pedagogisch medewerker advies aan ouders over hoe ze thuis kunnen omgaan met het poep- en/of plasprobleem.

6 Pipo+ Continentieverpleegkundige
De continentieverpleegkundige voert onder andere een echo-onderzoek uit en beoordeelt of het kind nog obstipatie heeft of urine achterhoudt. In sommige gevallen wordt de dosering van de medicijnen aangepast, klysma’s gegeven of nader laboratoriumonderzoek verricht. Ook geeft de continentieverpleegkundige adviezen over voeding en leefregels

7 Pipo+ Kinderbekkenfysiotherapeut
De kinderbekkenfysiotherapeut geeft uw kind advies over toilettraining en houding, adem- en ontspanningsoefeningen. Ze geeft voorlichting en advies over toiletgedrag en het goed leren voelen van het lichaam, de buik- en bilspieren, de bekkenbodem en het weer leren controleren daarvan.

8 Pipo+ Behandelplan Aan het eind van deze twee observatiedagen worden de bevindingen in het multidisciplinair team besproken en een behandelplan opgesteld. De behandeling wordt aangepast aan het communicatieniveau en individuele leerstijl van het kind. De kinderpsycholoog bespreekt samen met de ouders en, indien leeftijd en niveau van het kind dit toelaat, het kind, de uitkomsten van de PIPO+ dagen en het (neuro-) psychologisch onderzoek. Ook het behandelvoorstel wordt toegelicht. De behandeling wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door een continentieverpleegkundige, pedagogisch medewerkers en een fysiotherapeut. Behandeling kan poliklinisch, in dagbehandeling of in combinatie ervan plaatsvinden.

9 Pipo+ Behandeling Pedagogisch medewerker is Casemanager
Kinderen begeleiden Psycho educatie aan ouders Kinderbekkenfysiotherapeut Continentieverpleegkundige

10 Pipo+ Controle Controle vindt plaats door middel van poliklinisch bezoek, telefonisch contact of per . Er is regelmatig multidisciplinair overleg waarin het kind besproken wordt. Zonodig wordt het behandelplan bijgesteld.

11 Pipo+ Einde behandeling


Download ppt "Wat is Pipo+ PIPO (pies en poep) is een polikliniek speciaal voor kinderen vanaf vijf jaar met plas- en/of poepproblemen. De + betekent dat het gaat om."

Verwante presentaties


Ads door Google