De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Karin Westra en Mario Pietersma. 2  Duur 30 minuten  Indeling: •De keten •Activiteiten in de keten Leeuwarden •Voorbeelden uit de keten Leeuwarden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Karin Westra en Mario Pietersma. 2  Duur 30 minuten  Indeling: •De keten •Activiteiten in de keten Leeuwarden •Voorbeelden uit de keten Leeuwarden."— Transcript van de presentatie:

1 1 Karin Westra en Mario Pietersma

2 2  Duur 30 minuten  Indeling: •De keten •Activiteiten in de keten Leeuwarden •Voorbeelden uit de keten Leeuwarden  Doelstelling presentatie: de keten Leeuwarden leren kennen

3 3 Doelstelling van de CVA- Zorgketen Doelstelling van de CVA- Zorgketen Optimaliseren van de kwaliteit van zorgverlening aan CVA patiënten en hun partner/mantelzorg. Optimaliseren van de kwaliteit van zorgverlening aan CVA patiënten en hun partner/mantelzorg.

4 4 Hoe wordt doelstelling bereikt? door zorg te bieden die:  aansluit op de hulpvraag  uitgevoerd door deskundige medewerkers  die zich op verschillende plaatsen in de CVA-Zorgketen bevinden  waarbij sprake is van een goede onderlinge afstemming en samenwerking

5 5 Participanten Huisartsen Friesland Noord en MCC Zorggroep Noorderbreedte: Bornia Herne De Batting Nieuw Mellens MCL Zorgverzekeraar De Friesland Revalidatie Friesland Thuiszorg: Allerzorg, Buurtzorg, Zorggarant en Thuiszorg Noorderbreedte

6 6 CVA zorgketen

7 7 Activiteiten in de keten Leeuwarden

8 8 Overlegmomenten binnen de keten overlegwiefrequentie stuurgroep Hoger management 3 x per jaar Beleids MDO’s ziekenhuis, verpleeghuizen, revalidatie Friesland Alle disciplines van instellingen Verschilt per instelling Medisch Keten Overleg Artsen 2 x per jaar CVA Ketengroep Verpleegkundigen en leidinggevenden (op dit moment geen ha/POH) 2 cq 4 keer per jaar casusbesprekingenwijkverpleegkundigen 3 keer per jaar Transmurale MDO’s? Wijkverpleegkundige, huisarts, POH’er, ? ?

9 9 Overlegmomenten buiten de keten overlegwiefrequentie ketenbegeleiders Uitvoerend management van de 5 Friese ziekenhuizen 2x per jaar CVA-verpleegkundigen CVA-verpleegkundigen van 5 Friese ziekenhuizen 6x per jaar Ketenbegeleiders en CVA-verpleegkundigen Zie boven 1 x per jaar Landelijk Kennisnetwerk Deelnemers van CVA- ketens in Nederland 2 x per jaar

10 10 Ontslag uit het ziekenhuis, de mogelijkheden:  Revalidatiecentrum  CVA herstel afdeling verpleeghuis: Bornia Herne, De Batting, Berchhiem, Parkhove, Nieuw Mellens  Thuis, eventueel met thuiszorg  Verblijfsplaats verpleeghuis of verzorgingshuis

11 11 Oplossingen door CVA-keten  Snelle overplaatsing  continuïteit in behandeling  complete overdracht  sneller starten revalidatieproces  bundelen deskundigheid  optimaal functieherstel

12 12 Voorbeelden uit de keten Leeuwarden

13 13 Patiënt (weer) thuis  ‘nazorg’ gesprek op poli door verpleegkundig consulenten Ketenzorg CVA (3 weken na ontslag) en na 1,5 jaar (op wens van patiënt)  huisarts vlak na ontslag en na zes maanden bij patiënt en partner langs (psychosociale problemen)  Thuiszorg huisbezoek (na 3 maand of na 9 maand en vervolgens tot 3 jaar na CVA/TIA mogelijk)  CVA-café

14 14 Stappen in de nazorg Wanneerwatwieinitiatiefinhoud Bij thuiskomst uit ziekenhuis Continueren behandeling Huisarts / POH’erHuisarts (of patiënt)  “reguliere” behandeling na ontslag uit instelling 3-6 weken na ontslag Nazorgpoli CVA/TIA Verpleegkundig consulent Ketenzorg CVA Afdeling neurologie of revalidatieafdeling  Controle afspraken  Signaleren knelpunten  Zonodig verwijzen 8-12 weken na ontslag HuisbezoekCVA-wijkverpleeg- kundige Verpleegkundig consulent Ketenzorg CVA  Hoe gaat het?  (Omgaan met) gevolgen voor dagelijks leven patiënt en partner Op basis van behoefte patiënt Vervolg huisbezoeken door CVA-wijkverpleegkundige 6 maanden na ontslag HuisbezoekHuisarts / POH’erVerpleegkundig consulent Ketenzorg CVA  Hoe gaat het?  Psychosociale gevolgen van het CVA/TIA voor patiënt en partner 1-3 jaar na ontslag Telefonisch contact CVA- wijkverpleegkundige  Hoe gaat het?  Nog behoefte aan Huisbezoek? 1 ½ jaarSchriftelijke nazorg (brief) Verpleegkundig consulent Ketenzorg CVA  Afsluiten van de vanuit de CVA- Zorgketen geïnitieerde contactmomenten

15 15  Barthelscore  MRS (modified rankin scale)  WOLC  CLCE24

16 16 Terugkoppelingen Thuiszorg Huisartsen- praktijk Ziekenhuis Keten en Nazorgpoli EPD point brief Verwijzing via Zorgdomein Brief via GERRIT Zorgdomein Welke terugkoppeling is gewenst?

17 17 Verpleegkundig consulent Ketenzorg CVA  Registeren en bijhouden van patiëntenstromen binnen de zorgketen  Vraagbaak/ ‘wegwijzerfunctie’ voor patiënt, familie, hulpverleners binnen de CVA- Zorgketen  Contacten onderhouden met hulpverleners en managers binnen de zorgketen hulpverleners en managers binnen de zorgketen

18 18 Ligduur op de Stroke-Unit MCL

19 19 Functioneel herstel na CVA

20 20 Ontslagbestemming na CVA

21 21 Bedankt voor jullie aandacht


Download ppt "1 Karin Westra en Mario Pietersma. 2  Duur 30 minuten  Indeling: •De keten •Activiteiten in de keten Leeuwarden •Voorbeelden uit de keten Leeuwarden."

Verwante presentaties


Ads door Google