De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Enquête Disciplines een overzicht van de antwoorden Uitgewerkt door Manon Fens Onderzoeker azM Lid werkgroep ‘Zorg in de Chronische Fase’ Presentatie Joke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Enquête Disciplines een overzicht van de antwoorden Uitgewerkt door Manon Fens Onderzoeker azM Lid werkgroep ‘Zorg in de Chronische Fase’ Presentatie Joke."— Transcript van de presentatie:

1 Enquête Disciplines een overzicht van de antwoorden Uitgewerkt door Manon Fens Onderzoeker azM Lid werkgroep ‘Zorg in de Chronische Fase’ Presentatie Joke de Meris

2 •er zijn twee vragenlijsten verspreid •Vragenlijst aan coördinatoren is gepresenteerd op ALV 2010 in april NU: •Vragenlijst aan medewerkers van verschillende disciplines binnen de instellingen die onder de ketens vallen Inleiding

3 1. Wie zijn de deelnemers? •Totaal 59 disciplines geantwoord • vanuit 26 ketens •verpleegkundigen •fysio/ergo/logo/revalidatie arts/specialist ouderen geneeskunde/MW/neuroloog/ psycholoog

4 Wat is onze definitie? De gehanteerde definitie van ‘Zorg in de Chronische fase’: De periode die begint wanneer een patiënt na ontslag vanuit een instelling thuis terecht komt, waar hij/zij moet leren omgaan met de (langdurige) gevolgen van de beroerte voor de rest van het leven

5 2. Wat is uw definitie? Zorg na revalidatie (8) Na ontslag (14) Na herstel (3) Na acute fase (2) 6-12 mnd / 18 mnd / Klachten vrij/ tot jaren na CVA Tot 2 jaar / tot jaren na CVA / klachtenvrij / niet aan te geven 3-12 mnd / vanaf 6 mnd / klachtenvrij vanaf 6 weken vanaf 3 mnd vanaf 3 mnd tot jaren vanaf 4-12 mnd vanaf 6 mnd vanaf 8-9 mnd tot 6 mnd tot 2 jaar tot 3 jaar tot jaren na CVA / onbepaald startduur

6 3-5. Hoe zien uw contactmomenten eruit? Verpleegkundige: Vanuit: ZH/RC/VPH/EC Wanneer: 2-6 keer in 12- 18 maanden Waar: poli of thuis Hoe: m.n. individueel Fysiotherapeut: Vanuit: VPH/RC/1e lijn Wanneer: enkele weken na ontslag, zolang nodig Waar: poli/thuis/DB Hoe: individueel of groepen (therapie) Overige: Vanuit: VPH/RC Wanneer: 1-3 keer in 3-6 mnd (max) Waar: poli/Ziekenhuis Hoe: individueel of groepen

7 6. Rol huisarts en PO? Huisarts: Medische zorgverlener/coördinator van zorg na ontslag en ondersteuner(1) en doorverwijzer (2) Huisarts ontvangt meestal brief van disciplines na afronding zorg Praktijkondersteuner (PO): Bij merendeel een onbekende functie Zorg voor secundaire preventie, ondersteuning en signalering

8 7. Omschrijving thuiszorg? Huisbezoeken afgelegd? Nee = 9Ja = 40 Standaard = 24 Problemen = 7 Andere reden: 9 Onbekend = 10 Hoe zien die huisbezoeken eruit (18)? • Standaard afspraken keten, nazorg- of CVA verpleegkundige • Standaard (3-4) huisbezoeken of op indicatie/inschatting zorg • Doel: signaleren problemen en complexe zorgvraag afhandelen

9 8.1-4. Levensstijlaanpassingen? Roken (42 ja / 8 nee): • Hoe: mondeling of schriftelijk (25) ofwel alleen mondeling (17) • Materiaal: Nederlandse Hartstichting of Stivoro Bewegen (45 ja / 6 nee): • Hoe: mondeling of schriftelijk (25) ofwel alleen mondeling (19) • Materiaal: Nederlandse Hartstichting of regionaal aanbod Overgewicht (40 ja / 1 soms / 3 nmv / 6 nee): • Hoe: mondeling (23) ofwel mondeling en schriftelijk (18) • Materiaal: Nederlandse Hartstichting of inschakelen diëtiste Voeding (34 ja / 1 soms / 6 nmv / 9 nee): • Hoe: mondeling en schriftelijk (21) ofwel mondeling (11) ofwel schriftelijk (1) • Materiaal: Nederlandse Hartstichting of inschakelen diëtiste

10 8.5-8. Preventie? Bloedsuikergehalte (16 ja / 12 nee / 11 nmv): •Bekend diabeet: vlak na opname / indien overschrijven afkappunt van 10 mmol/l, dan dagcurve of doorverwijzen huisarts of internist •Onbekend diabeet: vlak na opname / indien overschrijven afkappunt 10-15 mmol/l, dan dagcurve, medicatie of doorverwijzen huisarts/internist/diabetes vpk Bloeddruk (30 ja / 1 soms / 3 nee / 5 nmv): •Vlak na opname bepalen (vaker herhaald) / afkappunt tussen 100/80 tot 150/90 / indien nodig doorverwijzen neuroloog, huisarts of diëtiste Cholesterol (10 ja / 3 soms / 12 nee / 11 nmv): •Meestal alle types bepaald op indicatie of bij opname / afkappunt 2,5-3,5 en indien nodig medicatie Familieanamnese (15 ja / 2 soms / 11 nee / 8 nmv): •Meestal binnen 3 weken na opname door arts, later vaker door verpleegkundige bij huisbezoek of op de poli

11 •Disciplines: 36 ja / 2 nee / 4 nmv •Vaak bij opname 8.9 Medicatie? 8.10 Patiëntenverenigingen? •Disciplines: 39 binnen vakgebied / 8 nmv •Nederlandse CVA Vereniging and Afasie Vereniging Nederland (37) • Cerebraal (22)

12 9. Besproken of niet? Onderwerpen: • ADL • Cognitie • Sociaal • Relatie • Seksueel • Angst • Depressie • Agressie • Vermoeidheid • Slaapproblemen Onderlinge verschillen therapeuten Bijna iedere verpleegkundige, met screeningslijst Revalidatiearts en specialist ouderenzorg bespreken in anamnese Overige disciplines veelal bespreken, maar zonder screeningslijst Onderwerpen: • ADL • Cognitie • Sociaal • Relatie • Seksueel • Angst • Depressie • Agressie • Vermoeidheid • Slaapproblemen

13 •DBC (18) •AWBZ (20) • soms aangevuld: ZZP, zorgverzekeraar, overige •Vergoeding zorgverzekeraars (12) 10. Financiering tot 1 jaar? 1/3 disciplines uren per cliënt vastgelegd (5-20 uur per jaar) -Formatie en uren professional/zorgverzekeraar -richtlijn AWBZ/VWS/ZZP, CIZ, DBC of thuiszorg

14 •52 disciplines hebben contact mantelzorg •Wanneer: regelmatig (3-6x per jaar) (21) / naar behoefte (18) / contact naaste (10) / onbekend (3) •29 disciplines hebben gespreksgroepen naaste •Draagkracht mantelzorg (23): m.n. CSI •25 disciplines hebben gespreksgroepen patiënt 11. Zorg mantelzorg?

15 •Transmuraal dossier: 15 •in enkel gevallen goed en functioneel: •knelpunten: m.n. moeilijk voor patiënt, sommige ketenpartners niet deelnemen •Andere overdracht: 36 • veelal aparte schriftelijke overdracht •positief: door overdracht samenwerken •knelpunten: info ontbreekt, terugkoppeling beter 12. Overdracht?

16 13. Terugkoppeling? Nazorgpoli ZH: 21 regelmatig / 2 soms / 29 niet Huisarts: standaard procedure, maar op verschillende manieren - Schriftelijk na ontslag - tussentijds verslag - na ieder (poli)bezoek Praktijkondersteuner: indien noodzakelijk Thuiszorg: 31 regelmatig

17 9 14. Rendement bekend? Onbekend: Bekend: 43

18 Verpleegkundige: Ja = 13 / soms =3 / Nee = 8 Wanneer: 2-5 keer of indicatie of onduidelijk Wat: HB met doorverwijzen Wie: met name thuiszorg Financiën: hoofdzakelijk AWBZ en/of DBC met aanvulling 15. Zorg chronisch fase? Overige: Ja = 12 / soms = 2 / 21 = nee Wanneer: onduidelijk Wat: m.n spreekuur, soms HB of telefonisch contact voor controle of therapie Wie: onduidelijk Financiën: meestal DBC met soms AWBZ

19 Organisatie Zorg Chronische Fase: duidelijke structuur, coördinator zorg, langer continueren, signaleringsinstrument, kortere lijnen collega’s Zorginhoudelijk: gesprekgroep naaste/patiënt, lotgenotencontact, aandacht cognitie/gedragsmatige gevolgen Financiering: noodzakelijk Gewenste ontwikkeling?

20 -Definitie ‘Zorg in de Chronische Fase’ noodzakelijk -Vele vormen van organisatie zorg -Met name verpleegkundige langer zorgverlening -Goede opzet zorg in de chronische fase gewenst -Aanbevelingen formuleren! Voorzichtige conclusies


Download ppt "Enquête Disciplines een overzicht van de antwoorden Uitgewerkt door Manon Fens Onderzoeker azM Lid werkgroep ‘Zorg in de Chronische Fase’ Presentatie Joke."

Verwante presentaties


Ads door Google