De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondervoeding bij kinderen in het ziekenhuis. Onderwerpen •Prevalentie •Doel voedingstherapie •Definitie ondervoeding: PI versus optimaal •Screenen op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondervoeding bij kinderen in het ziekenhuis. Onderwerpen •Prevalentie •Doel voedingstherapie •Definitie ondervoeding: PI versus optimaal •Screenen op."— Transcript van de presentatie:

1 Ondervoeding bij kinderen in het ziekenhuis

2 Onderwerpen •Prevalentie •Doel voedingstherapie •Definitie ondervoeding: PI versus optimaal •Screenen op risico ondervoeding •Beleid (onder)voeding •Taakverdeling •Eiwit- en energiebehoefte •Samenvatting

3 Prevalentie ondervoeding •Prevalentie varieert bij kinderen van 3- 34% afhankelijk van de groep en de gehanteerde definitie –Acute ondervoeding (wasting) –Chronische ondervoeding (stunting) •Resultaten screeningsdriedaagse (2007) –19% van de klinisch opgenomen kinderen is ondervoed •22% academische ziekenhuizen, •17% algemene ziekenhuizen

4 Prevalentiecijfers

5 Doel voedingsbehandeling •Handhaven of herstel van de eiwitmassa in het lichaam • Verschaffen van voldoende exogene energie voornamelijk bij afgenomen energie voorraden •Manipulatie van de insulinesecretie via glucose Sauerwein et at Clin Nutr 2006

6 Definitie ondervoeding volgens PI •Acute ondervoeding –Kinderen < 1 jaar: gewicht naar leeftijd < - 2SDS –Kinderen > 1 jaar: gewicht naar lengte <-2 SDS •NB. correctie prematuriteit tot 2 jarige leeftijd •NB. gebruik groeicurve o.b.v. geslacht en etniciteit

7 Definitie ondervoeding OPTIMAAL •Acute ondervoeding –Kinderen >28 dagen en <1 jaar: gewicht naar leeftijd <-2SD –Kinderen >1 jaar: gewicht naar lengte <-2 SD –Alle kinderen: >1 SD afbuigende groeicurve in afgelopen 3 maanden •Chronische ondervoeding: lengte naar leeftijd –Alle kinderen: <-2 SD –<4 jaar 0.5-1 SD afbuiging in 1 jaar –>4 jaar 0.25 SD afbuiging in 1 jaar •NB. correctie prematuriteit tot 2 jarige leeftijd •NB. gebruik groeicurve o.b.v. geslacht en etniciteit

8 Screenen op ondervoedingsrisico met STRONG-kids •STRONG-kids= •screening tool risk on nutritional status and growth –screenings instrument om het risico op verslechtering van de voedingstoestand en groei te bepalen bij opname

9 Screenen op ondervoedingsrisico met STRONG-kids Screening risico op ondervoedingScore indien ‘ja’ 1) Is er sprake van een ziektebeeld met een verhoogd risico op ondervoeding (zie tabel volgende dia)? 2 2) Verkeert de patiënt in een slechte voedingstoestand beoordeeld op basis van uw klinische blik? Inschatting ingevallen gelaat en/of verlies subcutaan vet en/of verlies spiermassa? 1 3) Is er sprake van 1 van onderstaande punten: •Overmatig diarree (>5x daags dunne ontlasting) en/of braken (>3x daags) gedurende de laatste 1 ‑ 3 dagen, en/of •Bestaande voedingsinterventie met drink- of sondevoeding, en/of •Duidelijk verminderde inname gedurende de laatste 1 ‑ 3 dagen, en/of •Belemmering van voedselinname door pijn? 1 4) Is er sprake van gewichtsverlies of stilstand (<1jaar) in groei/gewicht gedurende de laatste weken tot maanden? 1 Totaalscore

10 STRONG-kids STRONG-kids Hoog risico ziektebeelden •Anorexia nervosa •Brandwonden •Bronchopulmonale dysplasie (< 2 jaar) •Coeliakie •Cystic fibrosis •Dysmaturitas/prematuritas (tot 6 maand na à terme datum) •Hartziekten, chronisch •Infectieziekten (aids) •Inflammatoire darmziekten •Kanker •Leverziekten, chronisch •Nierziekten, chronisch •Niet nader gespecificeerd (inschatting arts) •Pancreatitis •Short bowel syndrome •Spierziekten •Stofwisselingsziekten •Trauma •Verstandelijke handicap/ retardatie •Verwachte grote operatie

11 STRONG-kids STRONG-kids Score in relatie tot voedingsinterventie Bereken de totaal score en volg onderstaande indeling en advies Score 0Laag risico op ondervoeding Geen voedingsinterventie nodig Score 1-3 Matig risico op ondervoeding Overleg voedingsbeleid, evt. met diëtist Controleer gewicht 2 x per week en evalueer risico na 1 week Score 4-5 Hoog risico op ondervoeding Specifiek voedingsadvies in overleg met diëtist

12 Bij opname (< 24 uur) - screenen d.m.v. screeningsinstrument STRONG-kids - wegen en meten: • > 28 dagen en < 1 jaar: gewicht/leeftijd en lengte/leeftijd • > 1 jaar: gewicht/lengte en lengte/leeftijd Ondervoed < -2 SDS groeicurven > 1SD afbuiging laatste 3 maanden (gewicht) < 4 jaar 0.5-1 SD in 1 jaar (lengte/leeftijd) > 4 jaar 0.25 SD in 1 jaar (lengte/leeftijd) Algemeen Tussentijdse verstrekkingen Motiveren Algemene monitoring - Inname globaal bijhouden - Regelmatig wegen (volgens protocol) en groeicurven bijhouden Beleid (onder)voeding •< 24 uur na opname:Diëtist in consult •< 48 uur na opname:Behandelplan ingezet en evaluatie volgens schema •Dag 4:Evaluatie intake door diëtist Streven naar de berekende energie- en eiwitbehoefte, zo nodig aanpassen behandelplan •Dag 7: Evaluatie voedingstoestand en vervolgens wekelijks •Aandacht voor nazorg na opname

13 Inname vs. berekende behoefte AdviesMonitoren/evalueren 100% Algemeen advies Globale monitoring intake door voedingsassistent en verpleegkundige Evaluatie diëtist 75-100%Evt. modules en drinkvoeding Na 48 uur evaluatie: behoefte met inname gehaald? Continueren of aanvullen met modules /drinkvoeding 50 - 75%Modules en drinkvoeding en / of sondevoeding Na 48 uur evaluatie: behoefte met inname gehaald? Continueren of overgaan op sondevoeding < 50%Sondevoeding, eventueel aangevuld met gewone voeding Na 48 uur evaluatie: behoefte met inname gehaald? Continueren of aanpassen Schema Behandelplan en evaluatie ondervoede kinderen

14 Taakverdeling •Arts / verpleegkundige –Meten van lengte en gewicht –Invullen en interpreteren STRONG-kids –Invullen en interpreteren groeicurve –Bepalen voedingsbeleid in relatie tot medische behandeling •Diëtist –Voedselinname versus behoefte –Optioneel aanvullende metingen: omtrekmaten (arm), lichaamsamenstelling (impedantie, huidplooien), armspanwijdte, onderbeenlengte

15 Energie aanbeveling optimaal Energiebehoefte = rustenergieverbruik (REE) + toeslagen REE:berekend:Schofield formule gemeten: Indirecte calorimetrie • Toeslagen: – Ziektefactor – Activiteitsfactor – Groeifactor – Inhaalgroeifactor NB. PI: minimaal Schofield (REE) + 30% toeslag (activiteit) voor kinderen > 1 jaar

16 Eiwit aanbeveling optimaal Uitgangspunt: WHO PE% (2007) •Acuut ondervoede kinderen (gewicht naar lengte < -2SD): –Optimaal: 9-11.5 en% eiwit •Chronisch ondervoede kinderen (lengte naar leeftijd < -2SD): –Optimaal: 11-15 en% eiwit NBPI: minimaal 1.2 – 1.5 gram eiwit/kg voor kinderen > 1 jaar

17 Samenvatting •Meten voedingstoestand –< 1 jr: gewicht naar leeftijd –> 1 jr: gewicht naar lengte => Identificeren van kinderen met ondervoeding •Voedingsbeleid > 1 jaar Minimaal 1.2 – 1.5 g eiwit/kg Minimaal Schofield REE+ 30% •Meten voedingstoestand –< 1 jr: gewicht naar leeftijd lengte naar leeftijd –> 1 jr: gewicht naar lengte lengte naar leeftijd => Identificeren van kinderen met ondervoeding •Screening risico op ondervoeding –Invullen STRONG-kids •Voedingsbeleid –Eiwit en energie volgens individuele gemeten of berekende behoefte Minimum (PI) Optimaal


Download ppt "Ondervoeding bij kinderen in het ziekenhuis. Onderwerpen •Prevalentie •Doel voedingstherapie •Definitie ondervoeding: PI versus optimaal •Screenen op."

Verwante presentaties


Ads door Google