De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondervoeding in het ziekenhuis vraagt om een helder beleid Naam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondervoeding in het ziekenhuis vraagt om een helder beleid Naam."— Transcript van de presentatie:

1 Ondervoeding in het ziekenhuis vraagt om een helder beleid Naam

2 Inhoud Probleemomschrijving ondervoeding in het ziekenhuis Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding Project Uitvoering ….eigen ziekenhuis Prestatie indicator screening ondervoeding

3 Wat is ondervoeding? BIJ ZIEKTE Onbedoeld gewichtsverlies en/of een te laag gewicht

4 Definitie ondervoeding bij ziekte Slechte voedingstoestand –Te laag lichaamsgewicht (BMI < 18,5 (gewicht / lengte 2 )) –Onbedoeld gewichtsverlies >10% onbedoeld gewichtsverlies in de laatste 6 maanden 5-10% onbedoeld gewichtsverlies in de laatste maand Matige voedingstoestand –Onbedoeld gewichtsverlies 5-10 % onbedoeld gewichtsverlies in de laatste 6 maanden

5 Gevolgen ondervoeding Meer kans op infecties (verminderde darmwerking en verlaagde weerstand) Ondervoeding Afname gewicht en spiermassa Hogere mortaliteit Meer kans op complicaties Afname kwaliteit van leven Verminderde wondgenezing/ toename kans decubitus Langere opnameduur Hogere behandelingskosten

6 Ziekte  Complicaties  Inname  B ehoefte  Gewicht (vet vrije massa)  Ongewenst gewichtsverlies geeft neerwaartse spiraal

7 Prevalentie ondervoeding (screening 2001 en 2004, 2005, 2006) Ziekenhuizen25-40% Polikliniek10-15% Verpleeghuis / verzorgingshuis20-30% Thuiszorg10-15% Revalidatie25% Psychiatrie15-20%

8 Resultaten screening in Nederlandse ziekenhuizen (prevalentiemeting 2001, 2004, 2005 en 2006) Hoge prevalentie van ondervoeding (25-40%) Slechte herkenning van ondervoeding door de medische en verpleegkundige staf (50%) Screenen op voedingstoestand bij opname in het ziekenhuis is noodzakelijk!!!!!

9 Eisen aan screeningsinstrument 1.Praktisch toepasbaar –Makkelijk en snel af te nemen (niet rekenen) –Begrijpelijk –Acceptabel voor patiënten en verpleegkundige staf 2.Valide, reproduceerbaar 3.Koppeling met een behandelplan 4.Breed te gebruiken; op verschillende klinische afdelingen

10

11 Screening bij opname 2 of meer punten 3 of meer punten 2 – 3 tussendoortjes energie en eiwitverrijkte hoofdmaaltijden Consult diëtetiek Aantekening in status Optimaliseren voedingsbehandeling SNAQ screening & behandelplan

12 Resultaten SNAQ-studie Herkenning van ondervoede patiënten verbetert van 50% naar 80% Snellere start van de voedingsbehandeling door diëtist (van gemiddeld dag 6 naar gemiddeld dag 2) Verkorting van de opnameduur bij ernstig ondervoede patiënten Kosteneffectiviteitsanalyse: kosten: 76 euro per bespaarde opnamedag –Kosten 1 opnamedag: 476 EUR voor een academisch ziekenhuis en 337 EUR voor een algemeen ziekenhuis (Oostenbrink 2005)

13 omschrijving p roject omschrijving p roject Opdrachtgever: Stuurgroep “Wie beter eet wordt Sneller Beter” Financier: ministerie van VWS / ZonMW vanuit programma Sneller Beter Looptijd: 3 jaar –2006: pilot bij 6 ziekenhuizen; ontwikkeling materialen –2007 en 2008: uitrol naar 25% van de ziekenhuizen

14 Positionering ‘Ondervoeding’ VWS-programma Sneller Beter 1.Bijeenkomsten ziekenhuizen en eerstelijnszorg 2. Indicatoren voor een veilige en betere zorg 3. Programma kwaliteit, innovatie en doelmatigheid “Sneller Beter 3”: implementatie van richtlijnen en brede verspreiding van “best practices” volgens de 1  20  80 strategie 3 hoofdpijlers: Ondervoeding 2007 Screenen 2008 Behandelen Stuurgroep ‘Wie beter eet wordt Sneller Beter’

15 Doelstelling alle patiënten worden bij opname gescreend op ondervoeding op (minimaal) 50% van de afdelingen; alle patiënten worden voorafgaand aan een chirurgische ingreep tijdens het preoperatief onderzoek gescreend op het risico op ondervoeding; alle patiënten op één van de hoogrisico poliklinieken worden gescreend; minimaal 80% van de ondervoede patiënten ontvangt optimale voedingszorg; eind 2008 heeft uw ziekenhuis een plan van aanpak voor de uitrol van de resultaten naar alle afdelingen.

16 Ervaringen pilot Experts 14 ziekenhuizen Landelijke startconferentie projectgroepen 2 Interne conferenties 3 bijeenkomsten projectleiders Landelijke slotconferentie projectgroepen P A D S Ondersteuning: intranet, experts, procesevaluatie, voortgangrapportages, scores Aanpak project Screening and treatment of malnourished patients Toolbox

17 Projectstructuur ziekenhuis Projectgroep Afdelingswerkgroep

18 Ziekenhuisbrede projectgroep Vertegenwoordiger met invloed namens: Management (voorzitter) Medische staf Verpleegkundigen/VAR Voedingsassistenten Diëtetiek Facilitaire dienst Kwaliteitsfunctionaris

19 Taak projectgroep Agenderen ondervoeding in ziekenhuis (speerpunt ziekenhuisbeleid 2008/2009) Plan van aanpak: wie, hoe en wanneer screenen? Organiseren interne conferenties Bewaken voortgang project Mobiliseren achterban Faciliteren uitvoering Barrières slechten (verstrekkingen + ‘SNAQ kar’, formatie, EPD/verpleegkundig dossier,..) Contact met landelijke projectleiders

20 Voorbereiding Heroverwegen screeningsinstrument Selecteren 1 e afdelingen –hoog-risicoafdelingen en/of enthousiaste afdelingen –instellen afdelingswerkgroepen Vaststellen/actualiseren integraal voedingsbeleid –assortiment TV –plaats screening –behandelplan –weegbeleid –nuchter beleid –fast track –polikliniek –palliatief –evaluatie inname –transitie, etc.

21 Voorbereiding (2) Routing vaststellen –taken & verantwoordelijkheden –wijze van informeren –verwijsbeleid Aansluiten bij lopende projecten in ziekenhuis –decubitus –EVD/EPD –protocollen –zorgpaden Materialen op maat maken –screeningsformulier –klinische lessen –Folder –aanvraag voeding) Informeren afdeling ICT, financiën, communicatie

22 prestatie-indicator Screening & behandeling ondervoeding Basisset 2008

23 Screent u systematisch de voedingstoestand van alle volwassen patiënten bij opname? M aakt u voor uw screening gebruik van de SNAQ of de MUST? Algemene vragen PI screening ondervoeding

24 Prestatie-indicator screening ondervoeding Percentage volwassen patiënten dat bij opname wordt gescreend op ondervoeding –Percentage volwassen patiënten waarbij sprake is van matige ondervoeding –Percentage volwassen patiënten waarbij sprake is van ernstige ondervoeding

25 PI behandeling volwassen Uitkomstindicator Welk percentage van de ondervoede patiënten haalt op dag 4 na opname de eiwitbehoefte? –Eiwit: 1,2 – 1,5 gram per kg lichaamsgewicht Vier puntmetingen (1 keer per kwartaal) Continu meten: patiënten met een heupvervanging BMI>27: rekenen met gewicht bij BMI 27

26 PI kinderen ondervoeding Screening m.b.v. groeicurve –Lengte en gewicht meten en SD score bepalen –< -2 SD = ondervoed Behandeling (4 puntmetingen) –Hoeveel procent van de ondervoede kinderen haalt op dag 4 de minimale hoeveelheid eiwit en energie? 1,2 – 1,5 gram eiwit / kg Schofield + 30% toeslag (m.u.v. zuigelingen tot 1 jr)


Download ppt "Ondervoeding in het ziekenhuis vraagt om een helder beleid Naam."

Verwante presentaties


Ads door Google