De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Is er al geSNAQt? Huidige stand van zaken rond vroege herkenning & behandeling van ondervoeding in de verpleeg & verzorgingshuizen Hinke Kruizenga Amersfoort,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Is er al geSNAQt? Huidige stand van zaken rond vroege herkenning & behandeling van ondervoeding in de verpleeg & verzorgingshuizen Hinke Kruizenga Amersfoort,"— Transcript van de presentatie:

1 Is er al geSNAQt? Huidige stand van zaken rond vroege herkenning & behandeling van ondervoeding in de verpleeg & verzorgingshuizen Hinke Kruizenga Amersfoort, 13 november 2009

2 Aanpak ondervoeding 2000-2009 V&V Polikliniek Kliniek Eerstelijnszorg en thuiszorg 2000: Campagne ‘Ziek zijn is topsport ’

3 Inhoud Ondervoeding & Screenen in verpleeg- en verzorgingshuizen DE STAND VAN ZAKEN LPZ resultaten 2009 Ervaringen uit pilot 2008 Knelpunten/verbeterpunten Een blik in de toekomst

4 Definitie ondervoeding Slechte voedingstoestand BMI < 20 en / of > 10% onbedoeld gewichtsverlies in de laatste 6 maanden en / of > 5% onbedoeld gewichtsverlies in de laatste maand Matige voedingstoestand BMI 20-22 en / of 5-10% gewichtsverlies in de laatste 6 maanden

5 anorexia of ageing: voeding + sociaal/psychologisch/medisch (1 kg gewichtsverlies = 20-30% spiermassa) cachexie : ziekte + voeding (1 kg gewichtsverlies = 70-80% spiermassa) sarcopenie : (veroudering en beweging! + voeding (eiwit/D): bedrust: 3% ↓ in 7 dagen! Gewichtsverlies Overlap! Maar De reden voorspelt het gevolg

6 Diagnostiek: waardoor ondervoed? >5% onbedoeld gewichtsverlies Voeding volgens behoefte? NeeJa Voldoende voeding beschikbaar? Slikproblemen? Anorexie? - Medicatie - Depressie - Smaak Malabsorptie? Katabolie? Oorzaak? - Kanker - Infectie JJ Walace, Int J Cardiology 2002

7 Gevolgen ondervoeding Meer kans op infecties (verminderde darmwerking en verlaagde weerstand) Ondervoeding Afname gewicht en spiermassa Hogere mortaliteit Meer kans op complicaties Afname kwaliteit van leven Verminderde wondgenezing/ toename kans decubitus Langere opnameduur Hogere behandelingskosten

8 Totale groep (n=720) Verpleeg- en verzorgingshuisbewoners Slechte voedingstoestand Matige voedingstoestandGeen ondervoeding 165 (23%) 117(16 %) 438 ( 61%) geslacht Vrouwen / mannen (448/ 272) 120 / 4583 / 34320 / 118 Leeftijd (jr) ± SD83,1 ± 8,983,8 ± 9,081,3 ± 9,8 BMI (kg/m 2 )21,2 ± 5,123,8 ± 5,528,7 ± 5,1 BMI ≤ 2061%00 BMI 20-229%62%0 BMI 22-2818%27%52% BMI ≥2812%11%48% 5-10% GV 6 maanden6%43% 0 > 10% GV 6 maanden en/ of > 5% GV laatste maand 54%00

9 Percentage ondervoeding in Nederland(LPZ 2004-2009) 20-25% is ondervoed!

10 De prevalentie stijgt met de leeftijd

11 Ondervoeding per soort afdeling

12

13

14 Weeg en screenbeleid - Aandacht voor goede weegschalen - Taak van verzorgende - Terugkoppeling op vast tijdsmoment met arts Screenen: 2 tot 4 x per jaar, gekoppeld aan weegmoment en MDO

15 Behandelplan cliënten met een slechte voedingstoestand Start behandelplan ≤ 3 werkdagen diëtist in consult ≤ 8 werkdagen start behandelplan Evaluatie ≤ 5 werkdagen na start behandeling Vervolg: afhankelijk van inname van de cliënt Behandelplan Eiwit: 1,2 – 1.5 g kg lichaamsgewicht (bij overgewicht gewicht BMI 27,5) Energie: minimaal H&B (1984) + toeslag van 30% voor activiteit Monitoring gewicht en inname

16 Inname versus behoefteAdviesVervolg (incl termijnen) 100% van de behoefteEnergie- en eiwitrijke voeding (verrijkte hoofdmaaltijden, tussentijdse verstrekkingen en evt. drinkvoeding) Globale monitoring inname door voedingsassistent / verzorging 75-100% van de behoefteEnergie- en eiwitrijke voeding (verrijkte hoofdmaaltijden, tussentijdse verstrekkingen en evt. drinkvoeding) ≤ 10 werkdagen: evaluatie of de behoefte met inname wordt gedekt Continueren of aanvullen met drinkvoeding 50 - 75% van de behoefteDrinkvoeding of sondevoeding, mits passend binnen behandelbeleid ≤ 5 werkdagen: evaluatie of de behoefte met inname wordt gedekt Continueren of overgaan op sondevoeding < 50% van de behoefteVolledige of aanvullende sondevoeding, indien mogelijk drinkvoeding, mits passend binnen behandelbeleid ≤ 2 werkdagen: evaluatie of de behoefte met inname wordt gedekt Continueren of orale voeding (drinkvoeding) indien mogelijk Behandelplan ondervoede cliënten (onder behandeling van diëtist)

17 Wordt er gescreend?

18 Hoe wordt er gescreend?

19 Wordt er gewogen?

20 Kwaliteitsindicatoren Winst te behalen in screening, documentatie, standaard interventie bij ondervoeding

21 Huidige stand van zaken Verbetermogelijkheden: Voedingstoestand als basiskenmerk van de cliënt (over- en ondergewicht) : REGISTRATIE Screening bij opname Structuur in herscreening en wegen Standaard voedingsinterventie bij matige en slechte voedingstoestand

22 Ondervoeding in normen verantwoorde zorg Oncologische groep geexcludeerd Alleen gewichtsverlies: Is slechts een klein deel van het probleem - acute ondervoeding (gewichtsverlies):6-10% -chronische ondervoeding (lage BMI): 10-15%

23 Voorstel 2010 Wordt elke bewoner minimaal halfjaarlijks gescreend op ondervoeding? ja / nee Welk screeningsinstrument wordt gebruikt? - SNAQ RC - MNA-SF - Anders Bij welk percentage van uw bewoners is er gedurende de afgelopen 6 maanden een screeningsuitslag ondervoeding geregistreerd in het zorgdossier?

24 Ervaringen uit 2008

25  Multidisciplinaire aanpak!  Draagvlak bij management  Weegbeleid  BLIJVENDE AANDACHT EN LANGE ADEM NOODZAKELIJK Voorwaarden voor een geslaagde implementatie

26 KANSEN:   (Onder)voeding op agenda van verpleeg- en verzorgingshuis  Voedingstoestand in zorg(leef)plan als basiskenmerk van de cliënt  Cliënten met ondervoeding worden optimaal behandeld

27 Knelpunten uit pilotfase

28 Waar staan de deelnemers van 2008 nu? Knelpunten: Grote zorggroepen. Beslissing om te gaan screenen gaat over veel schijven het moet op veel afdelingen geïmplementeerd worden Diëtist is de trekker: (te) weinig formatie en invloed (1 diëtist op 8 locaties, 20 afdelingen) Alleen een klinische les is niet voldoende

29 Aanbevelingen vanuit de praktijk! (1) Een goed doordacht en afgestemd projectplan is essentieel Zorg voor multidisciplinair draagvlak Creëer een goed voorbeeld; start alvast met een enthousiaste afdeling Verwerk de screening en de behandeling in het digitale zorgsysteem Borg de gemaakte afspraken in bijvoorbeeld een jaarplan

30 Aanbevelingen vanuit de praktijk! (2) Houd de verantwoordelijkheden goed gescheiden. Bijv. Meet & Weet wat je cliënt eet door verzorging ipv eetverslag berekenen door diëtist Voedingsassistent Motiveert bewoner Signaleert Monitort inname

31 Aanbevelingen vanuit de praktijk! (3) Zoek een partner in elke locatie en op elke afdeling Blijf de voordelen onder de aandacht brengen: bijvoorbeeld bij de aanvraag van drinkvoeding in verzorgingshuizen Zorg voor gespreide verantwoordelijkheid. 1 persoon is te kwetsbaar Heb oog voor de vorderingen, hoe klein ook…. Blijf enthousiast en vasthoudend

32 Toolkit op www.stuurgroepondervoeding.nl kan aangevuld worden met meer goede voorbeelden!!! www.stuurgroepondervoeding.nl

33 Blik in de toekomst Screening in Kwaliteitskader Voedingstoestand als basiskenmerk Optimalisatie transmurale voedingszorg Geriatrie polikliniek en verpleegafdeling Eerste / derdelijnszorg in verzorgingshuizen Goede overdracht en samenwerking


Download ppt "Is er al geSNAQt? Huidige stand van zaken rond vroege herkenning & behandeling van ondervoeding in de verpleeg & verzorgingshuizen Hinke Kruizenga Amersfoort,"

Verwante presentaties


Ads door Google