De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie van de mammografische eenheid in het Vlaamse screeningsprogramma VOB 21 april 2009 Dr. Hilde Goris.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie van de mammografische eenheid in het Vlaamse screeningsprogramma VOB 21 april 2009 Dr. Hilde Goris."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie van de mammografische eenheid in het Vlaamse screeningsprogramma VOB 21 april 2009 Dr. Hilde Goris

2 Doel van de screening  Het regelmatig laten nemen van een mammografie  Borstkanker vinden in een zo vroeg mogelijk stadium  Bij asymptomatische vrouwen (50-69 jaar)  Waardoor de kans op genezing zo groot mogelijk is en de mortaliteit aan borstkanker daalt

3 Kwaliteitsvolle screening De doelstelling kan echter alleen gehaald worden bij:  Kwaliteitsvolle opnamen  Kwaliteitsvolle lezingen  Tijdige afhandeling van de dossiers en een tijdige resultaatsmededeling aan de vrouw en de arts  Voldoende participatie (75%) Resultaat: Hogere detectieratio van kleine tumoren

4 Kwaliteitsvolle opnamen  Evaluatie van kwaliteit van de opnamen 1. Goede positionering 2. Fysisch-technische controle 3. Technische recall  Evaluatie van de lezingen  Evaluatie van de verwerking van de dossiers

5 1.1. Positionering

6

7 Norm : 85% goede opnamen 1.1.Percentage goede opnamen 2008

8 1.1.Percentage goede opnamen 2007

9 1.1.Goede opnamen 2007 - 2008 Daling van het percentage t.g.v.  afname van de kwaliteit  strengere beoordeling van de kwaliteit door de tweede lezers

10 1.1.Evaluatie positionering Gemiddeld 85 % goede opnamen per ME MAAR :  Onder 85 % norm: 10 diensten  Onder 80 % norm: 7 diensten  onder 75 % norm: 2 diensten

11 1.2. Technische recall  Indien positionering, belichting, etc. echt niet voldoet: zal een technische recall worden gevraagd door het screeningscentrum  Hierbij dienen de opnamen te worden hernomen

12 Technische recall 2008

13 1.1.Technische recall  Technische recall in minder dan 1% Twee diensten hebben een te hoge technische recall  Heroproep na technische recall moet 100% zijn

14 1.2. fysisch-technische kwaliteitsvereisten  Verplicht in kader van Vlaamse Screening  Zowel voor analoge als voor digitale mammografie  De dagelijkse, wekelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse testen Dagelijkse testen op alle dagen van screening!  Verplichte melding aan RSC  Nut

15 2. Kwaliteitsvolle lezingen 1. Kwaliteitsvolle opnamen 2. Kwaliteitsvolle lezingen  recall rate  voorgaande MX  aantal derde lezingen  aantal gevonden tumoren

16 2.1. recall rate: zo laag mogelijk Zo laag mogelijke recall met zo laag mogelijk vals positieve, en zo laag mogelijk vals negatieve resultaten. Dit wil zeggen  Minder dan 5% in een eerste screeningsronde (aanvaardbaar tot 7%)  Minder dan 3% in een volgende screeningsronde (aanvaardbaar tot 5%)

17 2.1. Recall rate 2008

18 2.2. Nut van voorgaande mammografieën ter vergelijking  Voorgaande mammografieën zijn niet alleen belangrijk om nutteloze recalls te voorkomen  Maar ook om kleine afwijkingen vlugger te detecteren  En om aantal vals positieve te doen dalen

19 2.2.Vorige Mammografieën Het screeningsprogramma vraagt dan ook dat 97% van de dossiers die in dezelfde ME genomen werden, vorige mammografieën aanwezig zijn ter vergelijking

20 MX ter vergelijking 2008

21 2.3. Derde lezingen 2008 European Guidelines: 7% Tussen 6% en 13% Met een gemiddelde van 8%

22 Aantal derde lezingen 2008

23 3. Het resultaat zo snel mogelijk communiceren naar de vrouw European guidelines stellen hierbij voor dat het resultaat binnen 15 werkdagen (d.i. 3 weken ) en meer wensbaar binnen 10 werkdagen wordt meegedeeld aan de vrouw. Voor Vlaanderen wordt geëist dat in 90% het genereren van de brief aan de arts gebeurt binnen de twee werkweken

24

25 Gemiddelde duur communicatie resultaat  Is afhankelijk van duur tussen het nemen van de MX, de eerste lezing en aankomst VOB (vraag: minder dan 7 werkdagen)  Is afhankelijk van volledigheid van de dossiers  Is afhankelijk van al dan niet derde lezing

26 Aanlevertijd van de dossiers aan VOB 2008

27 Aanleveringstijd ME – VOB (minder dan 7dagen) - 2007

28 Snelle afwerking van de dossiers  Daarom wordt aan de mammografische eenheden gevraagd om tweemaal per week de screeningsmammografieën door te geven aan het VOB  Het is ook belangrijk dat de formulieren volledig en juist zijn ingevuld om een snelle afwerking van de dossiers te kunnen garanderen

29 Informed consent 2008

30 Ontbreekt in gemiddeld 0.9%


Download ppt "Evaluatie van de mammografische eenheid in het Vlaamse screeningsprogramma VOB 21 april 2009 Dr. Hilde Goris."

Verwante presentaties


Ads door Google