De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing Slide 1 ALGEMENE INLEIDING De beslissingsboom bij de accountantscontrole Hans Blokdijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing Slide 1 ALGEMENE INLEIDING De beslissingsboom bij de accountantscontrole Hans Blokdijk."— Transcript van de presentatie:

1 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing Slide 1 ALGEMENE INLEIDING De beslissingsboom bij de accountantscontrole Hans Blokdijk

2 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing Slide 2 Inhoud Beslissingsboom: kader voor thema’s Voorbereiding van de controle Opzet gegevensgerichte controle Bevindingen uit de steekproef Aandacht voor technieken

3 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing Slide 3 Voorbereiding (1) Kennis van omgeving en bedrijfsactiviteiten Leidt tot: Kennis/oordeel over inherente risico’s (IR) Kennis beheersingsmaatregelen Leidt tot: Kennis/oordeel over overblijvende beheersingsrisico’s (CR) Een techniek:Voordracht Elsas

4 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing Slide 4 Voorbereiding (2) Testen werking beheersingsmaatregelen Doel: bevestiging oordeel CR Gericht op opzet:change controls Techniek: (nog) geen aandacht Stuurgroep Gericht op werking:access controls Techniek:Voordracht Doedens

5 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing Slide 5 Voorbereiding (3) Testen werking beheersingsmaatregelen Specifieke beheersingsmaatregelen: Naar hun aard weinig uitgevoerde maatregelen Vaak: management controls Naar hun aard frequent uit te voeren maatregelen: Onderscheid: (on)vervangbaar Combineren met gegevensgerichte detailwerkzaamheden

6 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing Slide 6 Voorbereiding (4) Na testen werking beheersingsmaatregelen: Oordeel over IR x CR = Risk of material misstatement (RMM) Ligt bij cliënt, doch: te beoordelen door accountant! Vraag: gebeurt dit (meestal) goed? Is dit te ‘valideren’? Onderzoek Broeze

7 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing Slide 7 Opzet gegevensgerichte controle (1) (Ongeveer) sluitende totaalcontroles? Techniek:CAAT’s Zo neen, ‘gericht’ zoeken Techniek: CAAT’s: Voordracht de Swart Indien/voor zover onvoldoende: ‘ongericht’ zoeken Techniek:(al dan niet statistische) steekproef Dus: keuze techniek: statistisch of niet Voordracht Waas

8 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing Slide 8 Opzet gegevensgerichte controle (2) Toegespitst op steekproef Steekproef zorgvuldig opzetten Keuze populatie Vloeit voort uit doelstelling steekproef Ook mogelijk voor negatieve controle, maar: andere statistische techniek dan bij positieve controle Vaststellen: risico en tolerantie Omvang: geen verschil tussen wel/niet statistisch (ISA 530)

9 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing Slide 9 Opzet gegevensgerichte controle (3) Toegespitst op steekproef Aanvaardbaar risico? Vloeit voort uit RMM voor de populatie Tolerantie: toedeling ‘materialiteit’? Niet nodig indien voor alle populaties gelijk risico Mogelijkheid: keuze voor steekproeven met goedkeuring bij meer dan 0 fouten

10 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing Slide 10 Bevindingen uit de steekproef (1) Gevonden fouten Meer fouten dan aanvaardbaar voor goedkeuring Vragen: ‘Echte’ fouten? In licht doelstelling steekproef? ‘Echte’ fouten systematisch/incidenteel? Totale omvang van systematische fouten opsporen Techniek:CAAT’s: Voordracht De Swart

11 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing Slide 11 Bevindingen uit de steekproef (2) Evaluatie: Op basis van alle ‘echte’ fouten in de steekproef de bovengrens van de totale fout berekenen bij de geëiste betrouwbaarheid (100 % - aanvaardbaar risico). Aftrekken: som van alle gecorrigeerde fouten Verschil vergelijken met RMM Bij niet toedelen tolerantie: resultaten van alle steekproeven vergelijken met RMM. Betekenis ‘meest waarschijnlijke totale fout’?

12 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing Slide 12 Bevindingen uit de steekproef (3) Nog niet goedkeuren: Voordracht Van Batenburg

13 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing Slide 13 Tot slot: Vragen/discussie:aan het eind van de middag!


Download ppt "10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing Slide 1 ALGEMENE INLEIDING De beslissingsboom bij de accountantscontrole Hans Blokdijk."

Verwante presentaties


Ads door Google