De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwerp Vraagstelling Theorie Methodiek verslaglegging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwerp Vraagstelling Theorie Methodiek verslaglegging"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwerp Vraagstelling Theorie Methodiek verslaglegging
onderzoek Onderwerp Vraagstelling Theorie Methodiek verslaglegging

2 Cyclisch proces

3 ? Wat valt je op en wanneer en waarom, Waarom is het belangrijk En voor wie ?

4 Ik wilde juist na mijn gesprekken met C, dát aspect benadrukken, dat hij zo evenwichtig is, nadenkt over zijn pad en juist over een sterk identiteitsgevoel lijkt te bezitten (want hij gaat hierbij tegen de wensen van zijn ouders in, maar volgens mij vanuit een authentiek gevoel). Dus in die zin wil ik dan misschien beschrijven dat de invloed van peers ook een positieve kan zijn. Moraliteit vind ik een heel belangrijk aspect hiervan dus dat wil ik graag verder uitwerken. (in Crone staat ook een prachtig voorbeeld over de peerinvloed bij het ‘Choking”,) wat inderdaad onder groep 8 jongens, al werd geprobeerd op de school van mijn dochters

5 Leidt tot een vraag! Een hoofdvraag= Enkelvoudig Specifiek
Kan niet met ja of nee worden beantwoord Is relevant voor de aanleiding Kan worden onderzocht

6 hoofdvraag Invloed van peers op de ontwikkeling van....bij C.

7 operationalisering Evenwichtigheid in identiteit Ontwikkeling
Identiteitsgevoel Authentiek Positief

8 deelvraag Een deelvraag beantwoorden is noodzakelijk om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden Niet meer dan 5 Ook specifiek, enkelvoudig, realistisch etc.

9 Wat weten we over de situatie?
Literatuurstudie waarin (streven naar) 5 verschillende aspecten van ontwikkeling worden onderzocht Gebruik goed bronnen ( wetenschappelijk en/of betrouwbaar vanuit je eigen vak) Interpreteer niet (conclusie) Eindig met een samenvatting

10 methode Beschrijf aan de hand van je vragen hoe je deze gaat beantwoorden; Interview, literatuur, test, observatie, vergelijking met statistiek, vragenlijst, enquete etc. Etc.

11 Soms helpt een model morele Identiteit C cognitie Sociale invloeden
Sexualiteit Gender Cultuur ?

12 dus Hoofdvraag Wat voor invloed heeft de peergroup op de moraliteit in de identiteits ontwikkeling van C 1) wat is de morele ontwikkeling van C= test 2) wat is de peergroup= vragenlijst C + ouders 3) wat is de invloed = interview C + ouders

13 Onderzoek/ norm of geen norm
Kwalitatief = wat Kwantitatief= hoeveel Interview Enquete Observatie Literatuurstudie Metingen (lengte, temperatuur, statistiek)

14 Rapportage van de bevindingen
Geen conclusie maar pure weergave van de ‘feiten’

15 analyse Wat betekenen de resultaten afgezet tegen je theorie
Kohlberg stelt dat…. Het antwoord van C was dat

16 Conclusie ( mag je nu ook samen laten vallen met analyse)
Kohlberg stelt dat…. Het antwoord van C was dat Conclusie is eigen een samenvatting waarin je teruggrijpt op je hoofdvraag die dan beantwoord moet zijn.

17 discussie Hierin ben je kritisch reflectief naar je eigen bevindingen. Wat als… Als dan….

18 reflectie Wat heeft het mij gebracht en hoe kan ik hiermee verder
Kennis over bepaalde gebieden Manieren gevonden om kennis te vinden en te ontsluiten en te duiden Kritischer gaan observeren en minder snel concluderen Methodisch werken Relativeren van eigen bevindingen ( ja maar als…)

19 Koppel aan beroepscompenties
Onderzoekend vermogen Kritisch reflectief omgevingsgerichtheid

20 Verslaglegging Voorblad met naam, studentnummer, vakcode,titel, datum, docent Voorwoord Inleiding Aanleiding Hoofdvraag Deelvraag Operationalisering (theoretisch kader) Methode Data verzameling Data analyse Conclusie (aanbeveling) Discussie Refelctie Literatuurlijst bijlagen


Download ppt "Onderwerp Vraagstelling Theorie Methodiek verslaglegging"

Verwante presentaties


Ads door Google