De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN - C1.5 SIMONE OSKAM MSC CU C243A.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN - C1.5 SIMONE OSKAM MSC CU C243A."— Transcript van de presentatie:

1 ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN - C1.5 SIMONE OSKAM MSC S.W.M.OSKAM@UTWENTE.NL CU C243A

2 Ervaringen met bronnen zoeken Terugkoppeling onderzoeksvragen Deelvragen: Vragenschema's Structuren als hulpmiddel Deelvragen bij de onderzoeksvraag formuleren ToDo AGENDA C 1.5 DEELVRAGEN FORMULEREN

3 BRONNEN EN ONDERZOEKSVRAGEN ERVARINGEN

4 … Sociale media kan op verschillende manieren bijdragen aan het huidige onderwijs van alle middelbare scholen … Onderzoeksvraag: Wat zijn de effecten van sociale media op het middelbaar onderwijs? WAT WIL JE WETEN? DOELSTELLING > OZVRAAG? VOORBEELD

5 Welke manieren zijn er om middelbare scholieren te motiveren in het leren en wat zijn hiervan de beste? TWEE VRAGEN, VERNIEUWEND? VOORBEELD

6 Is de invoering van een interactieve quiz … Is er een verband tussen … GESLOTEN ONDERZOEKSVRAGEN VOORBEELD

7 … buitenlandse ouders die hun kinderen laten vertalen omdat ze zelf het Nederlands nog niet goed genoeg onder de knie hebben. Het probleem lijkt dus te zijn dat ouderen meer moeite hebben met de Nederlandse taal dan hun kinderen schijnen te hebben. … Onderzoeksvraag: Hoe komt het dat kinderen sneller een tweede taal leren dan hun ouders? PROBLEEM? AANNAME? VOORBEELD

8 Hierbij kunnen we ons afvragen of het gebruik van reclamemuziek […] Daarnaast kunnen we ons afvragen of […] Kortom: om de beoogde doelgroep te kunnen bereiken moet er onderzocht worden in hoeverre reclamemuziek effect heeft op de koopintentie van adolescenten. VRAGEN I.P.V. ONDERBOUWING VOORBEELD

9 In hoeverre heeft het onderwerp ‘dun zijn’ in de media invloed op de steeds jonger wordende anorexiapatiënten? TE OPERATIONALISEREN? VOORBEELD

10 Maak duidelijk wat je met begrippen precies bedoelt. Formuleer nauwkeurig en correct. Een ingewikkelde formulering ≠ een goede onderzoeksvraag. Vermeld in de aanleiding wat het probleem is en waarom het een probleem is. Stel een exploratieve (wetenschappelijke vraag). AANLEIDING EN ONDERZOEKSVRAGEN TIPS N.A.V. BEVINDINGEN

11 DENK AAN VORM EN TYPE ONDERZOEKSVRAAG BeschrijvendWelke, hoe, hoeveel? Verklarend Waardoor? In hoeverre wordt …. beïnvloed door …? Voorspellend Wat zal er gebeuren als…? Vergelijkend Is … meer, beter, groter dan ….? BeoordelendHoe goed is ….?

12 Logische aansluiting aanleiding Relevantie duidelijk Vraag is afgebakend, niet te ruim geformuleerd Formulering is concreet, duidelijk Relatie tussen begrippen helder Bevat geen onbewezen vooronderstelling(en) Open vraag (geen ja/nee-vraag) Antwoord van belang Vraag is wetenschappelijk Vraag is operationaliseerbaar Vraag is relevant in vakgebied Vraag is geschikt voor literatuuronderzoek NU JIJ PAS JE ONDERZOEKSVRAAG AAN

13 In de onderzoeksvraag van je literatuuronderzoek beschrijf je wát je gaat onderzoeken. Deze vraag vloeit direct voort uit je doelstelling. Je conclusie bestaat uit een genuanceerd antwoord op deze vraag. De hoofdvraag is meestal te groot/complex om direct te kunnen beantwoorden. ONDERZOEKSVRAAG FUNCTIE Merk op: onderzoeksvraag = vraagstelling = hoofdvraag Hoe ga ik dat aanpakken dan?

14 Deelvragen stel je om de complexe hoofdvraag te kunnen beantwoorden. De antwoorden op deze deelvragen (deelconclusies) haal je uit (de kritische vergelijking van) je bronnen. De deelconclusies zullen samen het genuanceerde antwoord op je hoofdvraag vormen. DEELVRAGEN FUNCTIE van hoofdvraag naar conclusie

15 Hoofd(onderzoeks)vraag Op grond waarvan nemen jongeren besluiten over hun studie- en beroepskeuze aan het eind van hun middelbare school? Deelvragen -Welke zaken nemen zij in overweging bij hun keuze? -Van welke informatiebronnen maken ze gebruik bij hun afweging? -Welke mensen beïnvloeden hen in hun keuzeproces? HOOFD- EN DEELVRAGEN VOORBEELD

16 FORMULEREN VAN DEELVRAGEN VOORBEELD - BIJ DEZE ONDERZOEKSVRAAG: Aan welke voorwaarden moet een overheids-campagne over de risico’s van mobiel bellen tijdens autorijden voldoen om effect te sorteren? Richtlijnen voor deelvragen: 1.Laat deelvragen verwijzen naar het hoofdthema, Thema: effectiviteit van overheidscampagnes Deelvraag: Wat wordt verstaan onder ‘effectiviteit’? Deelvraag: Welke factoren beïnvloeden die effectiviteit? 2.Formuleer ook verdiepende vragen Thema: effectiviteit van overheidscampagnes Deelvraag: Welke factoren beïnvloeden die effectiviteit? In welke mate zijn deze factoren van invloed? 3.Voorkom overlappende vragen  Deelvraag: Welke factoren beïnvloeden de effectiviteit van overheidscampagnes?  Deelvraag: In hoeverre speelt mediumkeuze een rol in de effectiviteit? 4.Stel concrete vragen, maak ze niet te algemeen  Deelvraag: Wat zijn nadelen? 5.Stel relevante vragen  Deelvraag: Hoeveel kosten overheidscampagnes gemiddeld? 6.Stel vragen open, neutraal en eenduidig

17 EISEN AAN DEELVRAGEN DEELVRAGEN: Sluiten elkaar uit Sluiten op elkaar aan Zijn relevant voor beantwoording van de onderzoeksvraag Zijn afdoende voor beantwoording van de onderzoeksvraag Zijn neutraal geformuleerd Zijn open vragen Zijn eenduidig geformuleerd STRUCTUUR LC 2.3 E.V. STRUCTUUR LC 2.3 E.V. FORMULERING LC 2.2.2 & LC 2.2.4 FORMULERING LC 2.2.2 & LC 2.2.4

18 NU JIJ FORMULEER DEELVRAGEN DIE SAMEN ANTWOORD GEVEN OP JE HOOFDVRAAG Sluiten elkaar uit Sluiten op elkaar aan Zijn relevant voor beantwoording van de onderzoeksvraag Zijn afdoende voor beantwoording van de onderzoeksvraag Zijn neutraal geformuleerd Zijn open vragen Zijn eenduidig geformuleerd STRUCTUUR LC 2.3 E.V. STRUCTUUR LC 2.3 E.V. FORMULERING LC 2.2.2 & LC 2.2.4 FORMULERING LC 2.2.2 & LC 2.2.4

19 1.Formuleer je deelvragen 2.Selecteer, scan, lees en relateer artikelen aan je onderzoeksvraag 3.Bestudeer LC 12.5 4.Bestudeer de hand-out “voorbeeldliteratuurmatrix & feedback” TODO


Download ppt "ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN - C1.5 SIMONE OSKAM MSC CU C243A."

Verwante presentaties


Ads door Google