De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACADEMISCH e vaardigheden – wc2

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACADEMISCH e vaardigheden – wc2"— Transcript van de presentatie:

1 ACADEMISCH e vaardigheden – wc2
Wendy tollenaar CU C243B

2 Agenda Ervaringen met lezen artikel Effectief lezen
Analyse structuur wetenschappelijk artikel Kritisch reflecteren ToDo

3 Ervaringen met lezen artikel
Aanpak Markeringen Kern artikel

4 Effectief lezen Doelgericht Weet wat je zoekt Efficiënt Lees in fasen
Actief Koppel wat je leest aan wat je al weet Kritisch Zoek naar geldige onderbouwing

5 Lezen in fasen scan bekijk: titel abstract kopjes structuur bron
1. ORIËNTEREND scan bekijk: titel abstract kopjes structuur bron auteurs 2. GLOBAAL lees: inleiding conclusie discussie vind hoofdvraag bekijk figuren en tabellen formuleer hoofdboodschap schat waarde van artikel 3. INTENSIEF lees grote delen van de tekst maak aantekeningen vat samen

6 intensief lezen Concentreer, vermijd afleiding Maak aantekeningen
kernpunten onderlinge relaties belangrijke zinnen krabbel in de kantlijn Verwerk de informatie Vat samen, bijv. als: Tekst Tabel schema mindmap Leg relaties met andere gelezen teksten.

7 SAMENVATTEN VAN EEN WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL
DEEL VAN PUBLICATIE HOOFDPUNTEN UIT PUBLICATIE Titel, auteur, tijdschrift, etc. Geef een complete, accurate verwijzing naar de publicatie (APA) Onderzoeksvraag Doel van het onderzoek? Onderzoeksvraag? Theorie Vanuit welke theorie is probleem benaderd? Onderzoeksdesign, methode, instrument Welk onderzoeksdesign, welke instrumenten, respondenten, analysemethoden zijn gebruikt? Resultaten Wat zijn de belangrijkste resultaten? Conclusie, discussie Zijn gegevens gegeneraliseerd naar andere situaties? Zo ja, naar welke? Lost het onderzoek een praktisch probleem op? Zo ja, welk?

8 WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL: SCANNEND LEZEN
Probeer de titel (en ondertitel) te verklaren Analyseer het abstract en vergelijk die met je titelanalyse Zoek naar onderzoeksvragen of hypotheses Scan de tekst op kopjes en tabellen/figuren Lees de paragraaf Conclusie (of discussie) Zie handout voor toelichting.

9 Opbouw wetenschappelijk artikel

10 standaardopbouw Inleiding Theoretisch kader Methode Resultaten
Conclusie Discussie Literatuurlijst

11 oefening Scan binnen je groepje de 3 artikelen die worden uitgedeeld
Bekijk de opbouw/structuur van de artikelen (zijn alle standaardonderdelen aanwezig/ te herleiden) Markeer de highlights Vergelijk de artikelen (opbouw, inhoud, thematiek) Bespreek bovenstaande punten binnen je groepje Uitwerking hiervan moet ik nog maken (wendy): meerdere sheets met per artikel opbouw en afwijkingen van de standaard en een vergelijking tussen de artikelen (klassikaal bespreken) Extra punt evt onderzoeksvraag bedenken; welke artikelen geven antwoord, welke niet…

12 ONDERDELEN LITERATUURVERSLAG ONDERZOEKSPLAN Inleiding
Toont belang vraagstelling aan LITERATUURVERSLAG ONDERZOEKSPLAN probleemstelling Inleiding aanleiding onderzoeksvraag doel Theoretisch kader (= antwoorden op vragen vanuit de verzamelde literatuur) Conclusie Inleiding aanleiding ‘initiële vraag’ Doel/belang Theoretisch kader (= argumentatie vanuit de verzamelde literatuur) Centrale vraag / Hypothese Operationalisering Onderzoeksvragen + toelichting Methode Toont haalbaarheid onderzoek aan

13 ONDERDELEN LITERATUURVERSLAG ONDERZOEKSVERSLAG Inleiding
aanleiding onderzoeksvraag doel Theoretisch kader (= antwoorden op vragen vanuit de verzamelde literatuur) Conclusie Inleiding aanleiding ‘initiële vraag’ Doel/belang Theoretisch kader (= argumentatie vanuit de verzamelde literatuur) Centrale vraag / Hypothese Operationalisering Onderzoeksvragen + toelichting Methode Resultaten Conclusie & discussie

14 Literatuuronderzoek:
STRUCTUUR LITERATUURVERSLAG Tip: H12 Leren Communiceren Inleiding Aanleiding Doelstelling Onderzoeksvraag Literatuuronderzoek: Antwoorden op deelvragen in wetenschappelijke literatuur gegeven Conclusie Antwoord op de onderzoeksvraag op grond van de doorgenomen literatuur Kort weer laten zien, puur herhaling voor recall van studenten. Waar zijn jullie met name mee bezig geweest afgelopen week? >>sheet

15 STRUCTUUR INLEIDING LITERATUURVERSLAG
probleemsignalering in praktijk INLEIDING Aanleiding: Wat is de situatie? Wat is het probleem? Waarom is dat een probleem? Doel (belang, beleidsdoel): Waar wil men naartoe? Onderzoeksvraag: Wat wil je (dus) weten? maat- of wetenschappelijk doel waaraan de uitkomsten van je literatuuronderzoek bijdragen. Wát je gaat onderzoeken. vloeit voort uit doelstelling, maar is concreet te beantwoorden. Met de aanleiding en ozvraag. Nu moet je gaan bepalen wat je definitieve ozvraag wordt, daarvoor is het nodig dat je bepaalt wat je doel is. >>sheet Om deze complexe vraag te beantwoorden, stel je deelvragen. De antwoorden op deze deelvragen vormen samen het antwoord op je hoofdvraag.

16 Wat zijn de consequenties voor jouw tekst?
wie zijn je lezers? ORIËNTEREN Wie zijn het: studenten, medewerkers, leidinggevenden, directeuren, technici? Wat zijn het: specialisten en/of besluitvormers? Wat willen ze: Welke belang hebben ze bij jouw tekst? Wat weten ze (al)? Voorkennis Wat vinden ze? Standpunten Wat doen ze? Wat zijn de consequenties voor jouw tekst?

17 beoogde lezers van een wetenschappelijke tekst
VRAAG: WIE ZIJN JOUW LEZERS? Publiek: Collega-wetenschappers (forum) Specialist  methode Kennis  up-to-date Houding  positief-kritisch Publiek: Toepassers wetenschappelijke kennis Besluitvormers  resultaten, conclusies Kennis  praktisch gericht (what’s in it for me?) Houding  afhankelijk van of het aansluit bij ideeën positief of kritisch

18 todo Bestudeer APA: Kenmerken wetenschappelijke teksten Bestudeer LC & hand-out kritisch reflecteren Schrijf een kritisch commentaar op het startartikel van woorden DL commentaar: Vr 16 sept 13:00u via Assignments in BB


Download ppt "ACADEMISCH e vaardigheden – wc2"

Verwante presentaties


Ads door Google