De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACADEMISCH E VAARDIGHEDEN – WC2 WENDY TOLLENAAR CU C243B.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACADEMISCH E VAARDIGHEDEN – WC2 WENDY TOLLENAAR CU C243B."— Transcript van de presentatie:

1 ACADEMISCH E VAARDIGHEDEN – WC2 WENDY TOLLENAAR CU C243B

2 Ervaringen met lezen artikel Effectief lezen Analyse structuur wetenschappelijk artikel Kritisch reflecteren ToDo AGENDA

3 Aanpak Markeringen Kern artikel ERVARINGEN MET LEZEN ARTIKEL

4 Doelgericht Weet wat je zoekt Efficiënt Lees in fasen Actief Koppel wat je leest aan wat je al weet Kritisch Zoek naar geldige onderbouwing EFFECTIEF LEZEN

5 1. ORIËNTEREND scan bekijk: – titel – abstract – kopjes – structuur – bron – auteurs LEZEN IN FASEN 3. INTENSIEF lees grote delen van de tekst maak aantekeningen vat samen 2. GLOBAAL lees: – inleiding – conclusie – discussie vind hoofdvraag bekijk figuren en tabellen formuleer hoofdboodschap schat waarde van artikel

6 Concentreer, vermijd afleiding Maak aantekeningen kernpunten onderlinge relaties belangrijke zinnen krabbel in de kantlijn INTENSIEF LEZEN Verwerk de informatie Vat samen, bijv. als: – Tekst – Tabel – schema – mindmap Leg relaties met andere gelezen teksten.

7 SAMENVATTEN VAN EEN WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL DEEL VAN PUBLICATIEHOOFDPUNTEN UIT PUBLICATIE Titel, auteur, tijdschrift, etc. Geef een complete, accurate verwijzing naar de publicatie (APA) OnderzoeksvraagDoel van het onderzoek? Onderzoeksvraag? TheorieVanuit welke theorie is probleem benaderd? Onderzoeksdesign, methode, instrument Welk onderzoeksdesign, welke instrumenten, respondenten, analysemethoden zijn gebruikt? ResultatenWat zijn de belangrijkste resultaten? Conclusie, discussieZijn gegevens gegeneraliseerd naar andere situaties? Zo ja, naar welke? Lost het onderzoek een praktisch probleem op? Zo ja, welk?

8 WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL: SCANNEND LEZEN 1.Probeer de titel (en ondertitel) te verklaren 2.Analyseer het abstract en vergelijk die met je titelanalyse 3.Zoek naar onderzoeksvragen of hypotheses 4.Scan de tekst op kopjes en tabellen/figuren 5.Lees de paragraaf Conclusie (of discussie) Zie handout voor toelichting.

9 OPBOUW WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL

10 Inleiding Theoretisch kader Methode Resultaten Conclusie Discussie Literatuurlijst STANDAARDOPBOUW

11 Scan binnen je groepje de 3 artikelen die worden uitgedeeld Bekijk de opbouw/structuur van de artikelen (zijn alle standaardonderdelen aanwezig/ te herleiden) Markeer de highlights Vergelijk de artikelen (opbouw, inhoud, thematiek) Bespreek bovenstaande punten binnen je groepje OEFENING

12 Inleiding -aanleiding -onderzoeksvraag -doel Theoretisch kader (= antwoorden op vragen vanuit de verzamelde literatuur) Conclusie Inleiding -aanleiding -‘initiële vraag’ -Doel/belang Theoretisch kader (= argumentatie vanuit de verzamelde literatuur) Centrale vraag / Hypothese Operationalisering -Onderzoeksvragen + toelichting -Methode ONDERDELEN probleemstelling Toont belang vraagstelling aan Toont haalbaarheid onderzoek aan LITERATUURVERSLAGONDERZOEKSPLAN

13 Inleiding -aanleiding -onderzoeksvraag -doel Theoretisch kader (= antwoorden op vragen vanuit de verzamelde literatuur) Conclusie Inleiding -aanleiding -‘initiële vraag’ -Doel/belang Theoretisch kader (= argumentatie vanuit de verzamelde literatuur) Centrale vraag / Hypothese Operationalisering -Onderzoeksvragen + toelichting -Methode -Resultaten -Conclusie & discussie ONDERDELEN LITERATUURVERSLAGONDERZOEKSVERSLAG

14 Inleiding  Aanleiding  Doelstelling  Onderzoeksvraag  Literatuuronderzoek:  Antwoorden op deelvragen in wetenschappelijke literatuur gegeven  Conclusie  Antwoord op de onderzoeksvraag op grond van de doorgenomen literatuur STRUCTUUR LITERATUURVERSLAG Tip: H12 Leren Communiceren

15 INLEIDING Aanleiding:  Wat is de situatie?  Wat is het probleem?  Waarom is dat een probleem? Doel (belang, beleidsdoel):  Waar wil men naartoe? Onderzoeksvraag:  Wat wil je (dus) weten? STRUCTUUR INLEIDING LITERATUURVERSLAG maat- of wetenschappelijk doel waaraan de uitkomsten van je literatuuronderzoek bijdragen. Wát je gaat onderzoeken. vloeit voort uit doelstelling, maar is concreet te beantwoorden. probleemsignalering in praktijk Om deze complexe vraag te beantwoorden, stel je deelvragen. De antwoorden op deze deelvragen vormen samen het antwoord op je hoofdvraag.

16 Wie zijn het: studenten, medewerkers, leidinggevenden, directeuren, technici? Wat zijn het: specialisten en/of besluitvormers? Wat willen ze: Welke belang hebben ze bij jouw tekst? Wat weten ze (al)? Voorkennis Wat vinden ze? Standpunten Wat doen ze? WIE ZIJN JE LEZERS? ORIËNTEREN Wat zijn de consequenties voor jouw tekst?

17 BEOOGDE LEZERS VAN EEN WETENSCHAPPELIJKE TEKST VRAAG: WIE ZIJN JOUW LEZERS? Publiek: Collega-wetenschappers (forum) –Specialist  methode –Kennis  up-to-date –Houding  positief-kritisch Publiek: Toepassers wetenschappelijke kennis –Besluitvormers  resultaten, conclusies –Kennis  praktisch gericht (what’s in it for me?) –Houding  afhankelijk van of het aansluit bij ideeën positief of kritisch

18 Bestudeer APA: 1-1.06 - Kenmerken wetenschappelijke teksten Bestudeer LC 12.3.3-4 & hand-out kritisch reflecteren Schrijf een kritisch commentaar op het startartikel van 150-200 woorden DL commentaar: Vr 16 sept 13:00u via Assignments in BB TODO


Download ppt "ACADEMISCH E VAARDIGHEDEN – WC2 WENDY TOLLENAAR CU C243B."

Verwante presentaties


Ads door Google