De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN – WC 1.3 SIMONE OSKAM CU C243A.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN – WC 1.3 SIMONE OSKAM CU C243A."— Transcript van de presentatie:

1 ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN – WC 1.3 SIMONE OSKAM CU C243A

2 Wetenschappelijke teksten Oriënteren op de schrijftaak Doelgroep(en) Vier aspecten van de boodschap Doelen Opbouw literatuurverslag Inleiding met aanleiding / probleemschets en doelstelling ToDo AGENDA 1.3

3 OPBOUW WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL

4 Abstract Inleiding Theoretisch kader Methode Resultaten Conclusie Discussie Literatuurlijst STANDAARDOPBOUW BASISELEMENTEN Korte samenvatting van de hoofdlijnen Thema, achtergrond, motivatie, oz-vraag Literatuuroverzicht Opzet van het onderzoek Overzicht van resultaten Antwoord op de ozvraag Evaluatie van het onderzoek, aanbevelingen Bronnenlijst

5 Abstract Inleiding Theoretisch kader Methode Resultaten Conclusie Discussie Literatuurlijst OPBOUW EMPIRICAL STUDY ONDERZOEKSVERSLAG Korte samenvatting van de hoofdlijnen Thema, achtergrond, motivatie, oz-vraag Literatuuroverzicht, oz-vraag Opzet van het onderzoek Overzicht van resultaten Antwoord op de ozvraag Evaluatie van het onderzoek, aanbevelingen Bronnenlijst

6 Abstract Inleiding Theoretisch kader Methode OPBOUW RESEARCH PROPOSAL ONDERZOEKSPLAN Korte samenvatting van de hoofdlijnen Thema, achtergrond, motivatie Literatuuroverzicht, oz-vraag Opzet van het onderzoek

7 Abstract Inleiding Theoretisch kader Methode Resultaten Conclusie Discussie Literatuurlijst OPBOUW LITERATURE REVIEW LITERATUURVERSLAG Korte samenvatting van de hoofdlijnen Thema, probleem, belang, oz-vraag Samenvatting eerder onderzoek èn aangeven relaties, hiaten, contradicties en inconsistenties van dit eerdere onderzoek Overzicht van resultaten Antwoord op de onderzoeksvraag Aanbevelingen voor vervolgonderzoek Bronnenlijst

8 … brengt de actuele stand van onderzoek binnen een bepaald vakgebied of thema in kaart. LITERATUURVERSLAG In a sense, literature reviews are tutorials, in that authors: Define and clarify the problem Summarize previous investigations to inform the reader of the current state of research. Identify relations, contradictions, gaps and inconsistencies in the literature Suggest the next step or steps in solving the problem. (APA, 2010, p9) In a sense, literature reviews are tutorials, in that authors: Define and clarify the problem Summarize previous investigations to inform the reader of the current state of research. Identify relations, contradictions, gaps and inconsistencies in the literature Suggest the next step or steps in solving the problem. (APA, 2010, p9) American Psychological Association. (2010). The Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC

9 ORIËNTEREN OP DE SCHRIJFTAAK LITERATUURVERSLAG SCHRIJVEN

10 Wie zijn het: studenten, medewerkers, leidinggevenden, directeuren, technici? Wat zijn het: specialisten of besluitvormers? Welke belang hebben ze bij jouw tekst? Wat weten ze (al)? Wat vinden ze? Wat kunnen/doen ze (al)? ORIËNTEREN: WIE ZIJN JE LEZERS? VRAAG JE AF: Wat betekent dit voor mijn tekst?

11 BEOOGDE LEZERS VAN EEN WETENSCHAPPELIJKE TEKST VRAAG: WIE ZIJN JOUW LEZERS? Publiek: Collega-wetenschappers (forum) –Specialist  methode –Kennis  up-to-date –Houding  positief-kritisch Publiek: Beslissers –Toepassers wetenschappelijke kennis  resultaten, conclusies –Kennis  praktisch gericht (what’s in it for me?) –Houding  afhankelijk van of het aansluit bij ideeën

12 boodschap Zender Ontvanger appellerend relationeel expressief referentieel HOE ZIE JE JOUW LEZERS EN WIE BEN JIJ?

13 DE VIER ASPECTEN VAN DE BOODSCHAP VAN EEN WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL Referentieel: Het gaat over het thema waarover ik conclusies wil trekken. Expressief: Ik ben een kundige, betrouwbare en nauwkeurige onderzoeker. Relationeel:U bent mijn collegawetenschapper, die het artikel kritisch zal bekijken. Appellerend: Ik wil op basis van geldige argumenten mijn medewetenschappers overtuigen van mijn conclusies en aanbevelingen.

14 VRAAG: WAT VIND JE VAN DEZE OMSLAG?

15 Doel in het onderzoek: Welke vraag wil je in dit onderzoek beantwoorden?  hoofdvraag Doel van het onderzoek: Wat wil je met dit onderzoek bereiken?  belang, beleidsdoel Doel van de zender: Wat moet er bij de lezer veranderd zijn na lezing van jouw tekst?  communicatiedoel Doel van de lezer: Met welk oogmerk neemt de lezer kennis van jouw tekst?  communicatiebehoefte ORIËNTEREN: WAT IS JE DOEL? SOORTEN DOELEN

16 Inleiding  Aanleiding  Doelstelling  Onderzoeksvraag  Literatuuronderzoek:  Antwoorden op deelvragen in wetenschappelijke literatuur gegeven  Conclusie  Antwoord op de onderzoeksvraag op grond van de doorgenomen literatuur OPBOUW LITERATUURVERSLAG Tip: meer info in H12 Leren Communiceren

17 INLEIDING: Aanleiding :  Wat is de situatie?  Wat is het probleem?  Waarom is dat een probleem? Doel van het onderzoek: belang, beleidsdoel  Waar wil men naartoe? Doel in het onderzoek: Onderzoeksvraag  Wat wil je (dus) weten? STRUCTUUR INLEIDING LITERATUURVERSLAG maat- of wetenschappelijk doel waaraan de uitkomsten van je literatuuronderzoek bijdragen. Wát je gaat onderzoeken. volgt uit doelstelling, maar is concreet te beantwoorden. Probleemsignalering in praktijk en/of theorie

18 De huidige generatie studenten wordt alom geprezen vanwege haar vermogen om te ‘multitasken’. Vanuit de Multi Resource Theory wordt echter duidelijk dat wanneer taken gebaseerd zijn op dezelfde cognitieve ‘bron’, één van beide taken minder goed wordt uitgevoerd (Mayor, Lee & VanTilt, 2008). Dit impliceert dat multitasken negatieve gevolgen moet hebben voor leerrendement. Omdat effectief en efficiënt leren de studievoortgang bevordert, is het van belang zicht te krijgen op de effecten van multitasken op het leerrendement van deze studenten in verhouding tot het leerrendement van studenten die zich op één taak concentreren. Doel van de studie is te komen tot adviezen over het studiegedrag voor met name eerstejaars studenten. OEFENING - EEN AANLEIDING GEEF AAN: SITUATIE, PROBLEEM, WAAROM PROBLEMATISCH, DOEL VAN STUDIE

19 De huidige generatie studenten wordt alom geprezen vanwege haar vermogen om te ‘multitasken’. Vanuit de Multi Resource Theory wordt echter duidelijk dat wanneer taken gebaseerd zijn op dezelfde cognitieve ‘bron’, één van beide taken minder goed wordt uitgevoerd (Mayor, Lee & VanTilt, 2008). Dit impliceert dat multitasken negatieve gevolgen moet hebben voor leerrendement. Omdat effectief en efficiënt leren de studievoortgang bevordert, is het van belang zicht te krijgen op de effecten van multitasken op het leerrendement van deze studenten in verhouding tot het leerrendement van studenten die zich op één taak concentreren. Doel van de studie is te komen tot adviezen over het studiegedrag voor met name eerstejaars studenten. UITWERKING - EEN AANLEIDING SITUATIE, PROBLEEM, WAAROM PROBLEMATISCH, DOEL VAN STUDIE

20 De huidige generatie studenten wordt alom geprezen vanwege haar vermogen om te ‘multitasken’. Vanuit de Multi Resource Theory wordt echter duidelijk dat wanneer taken gebaseerd zijn op dezelfde cognitieve ‘bron’, één van beide taken minder goed wordt uitgevoerd (Mayor, Lee & VanTilt, 2008). Dit impliceert dat multitasken negatieve gevolgen zou hebben voor leerrendement. Omdat effectief en efficiënt leren de studievoortgang bevordert, is het van belang zicht te krijgen op de effecten van multitasken op het leerrendement van deze studenten in verhouding tot het leerrendement van studenten die zich op één taak concentreren. Doel van de studie is te komen tot adviezen voor studiegedrag voor met name eerstejaars studenten. AANMERKINGEN OP EEN AANLEIDING WAT KAN ER BETER / VERDIENT MEER UITWERKING? Definieer Bewering: mag best (niet- wetenschappelijke) bron bij Definieer Hoezo? Welke?

21 BRONNEN VOOR ONDERZOEKSVRAGEN THEORIEËN Pas theorie toe op een fenomeen. “Gebruik de social exchange theory om te verklaren waarom mensen bereid zijn persoonlijke gegevens te verstrekken voor online transacties.” Ontwikkel theorie op basis van metingen van een fenomeen. of

22 BRONNEN VOOR ONDERZOEKSVRAGEN PUBLIEK DEBAT Onderzoek een actueel thema in het wetenschappelijke of publieke debat. “Berichtgeving over online social networking onder tieners wekt interesse in de impact van het gebruik van Facebook onder jongvolwassenen op hun academische prestaties.“

23 BRONNEN VOOR ONDERZOEKSVRAGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS IN DE MAATSCHAPPIJ Onderzoek een nieuwe verschijnselen. “Onderzoek naar online dating om te begrijpen waarom mensen er de voorkeur aan geven om relaties aan te gaan via een online medium in plaats van in offline settings.”

24 SOCIALE EN ORGANISATIEVRAAGSTUKKEN sociaal vraagstuk als aanleiding voor formulering van een onderzoeksvraag. “Illegale migratie, digitale kloof, discriminatie op de werkvloer, creëren van identiteit bij een fusie” BRONNEN VOOR ONDERZOEKSVRAGEN

25 PERSOONLIJKE INTERESSES ‘SCHOKKEND’ WETENSCHAPPELIJK NIEUWS HIAAT TUSSEN GEMENTEN WERKELIJKHEID EN DE VERKLARING ERVAN BRONNEN VOOR ONDERZOEKSVRAGEN

26 IDEEËN VOOR THEMA’S VOOR JE LITERATUURONDERZOEK

27 Denk aan: - Wat wil je weten m.b.t. psychologie - Het boek ‘psychology’ van inleiding psychologie - Keywords die bij Warriner & Humphreys (2008) staan Errors Implicit learning Memory Lexical access Speech production IDEEËN VOOR THEMA’S VOOR JE LITERATUURONDERZOEK

28 TER INSPIRATIE KERNWOORDEN Gedrag Hersenen Geheugen Zintuigen Perceptie Bewustzijn Leren Denken Taal Intelligentie Motivatie Emotie Compliance (inschikkelijkheid) Groepsdynamiek Ontwikkeling Persoonlijkheid

29 TER INSPIRATIE KERNWOORDEN Gedrag Organisaties Reputatie Tevredenheid Gezichtsverlies Perceptie Cultuur Leren Denken Taal Framing Motivatie Emotie Compliance Groepsdynamieken Imago Nieuwe media

30 Invloed van bilingualiteit op ontwikkeling effect van slaapgebrek op geheugen effect van multitasken op productiviteit invloed van trauma op ontwikkeling kind invloed peers op alcoholgebruik risicofactoren voor posttraumatische stresstoornis recidive na detentie succesfactoren voor problem solving invloed van tweetaligheid op spreekvaardigheid invloed media op lichaamsbeeld THEMAVOORBEELDEN

31 Invloed beroemdheden in reclames Invloed achtergrondmuziek in reclames op koopintentie Invloed alcoholgebruik in films op … Koopgedrag in webshops Succesfactoren van webadvertenties Invloed van ouders op drinkgedrag van jongeren Invloed van ouders op studiekeuze van jongeren THEMAVOORBEELDEN

32 1.Vorm een duo 2.Kies met z’n tweeën een thema 3.Schrijf een korte aanleiding waarin je antwoord geeft op de volgende vragen: Wat is de situatie? Welk probleem doet zich daarin voor? Waarom is dat een probleem? Wat is het belang van onderzoek ernaar? OPDRACHT

33 Werk in duo's de inleiding met probleemsignalering verder uit Tip: Voor de inleiding mag je ook (al dan niet wetenschappelijke) bronnen gebruiken. Deadline: 48 uur vóór volgend werkcollege Inleveren via Opdrachten in BB (1x per duo) TODO


Download ppt "ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN – WC 1.3 SIMONE OSKAM CU C243A."

Verwante presentaties


Ads door Google