De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACADEMISCHe vaardigheden – wC 1.3

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACADEMISCHe vaardigheden – wC 1.3"— Transcript van de presentatie:

1 ACADEMISCHe vaardigheden – wC 1.3
Simone oskam CU C243A

2 Agenda 1.3 Wetenschappelijke teksten Oriënteren op de schrijftaak
Doelgroep(en) Vier aspecten van de boodschap Doelen Opbouw literatuurverslag Inleiding met aanleiding / probleemschets en doelstelling ToDo Eerst oriënteren op de taak door te kijken naar doelgroep/doel Daarna oriënteren op de taak: hoe ziet een literatuurverslag er uit.

3 Opbouw wetenschappelijk artikel

4 standaardopbouw BASISELEMENTEN Abstract Inleiding Theoretisch kader
Methode Resultaten Conclusie Discussie Literatuurlijst Korte samenvatting van de hoofdlijnen Thema, achtergrond, motivatie, oz-vraag Literatuuroverzicht Opzet van het onderzoek Overzicht van resultaten Antwoord op de ozvraag Evaluatie van het onderzoek, aanbevelingen Bronnenlijst Bespreken (misschien een optie om per sheet een onderdeel uit te werken, maar misschien ook te veel van het goede)

5 Opbouw empirical study
ONDERZOEKSVERSLAG Abstract Inleiding Theoretisch kader Methode Resultaten Conclusie Discussie Literatuurlijst Korte samenvatting van de hoofdlijnen Thema, achtergrond, motivatie, oz-vraag Literatuuroverzicht, oz-vraag Opzet van het onderzoek Overzicht van resultaten Antwoord op de ozvraag Evaluatie van het onderzoek, aanbevelingen Bronnenlijst Bespreken (misschien een optie om per sheet een onderdeel uit te werken, maar misschien ook te veel van het goede)

6 Opbouw research proposal
ONDERZOEKSPLAN Abstract Inleiding Theoretisch kader Methode Korte samenvatting van de hoofdlijnen Thema, achtergrond, motivatie Literatuuroverzicht, oz-vraag Opzet van het onderzoek Bespreken (misschien een optie om per sheet een onderdeel uit te werken, maar misschien ook te veel van het goede)

7 Opbouw literature review
LITERATUURVERSLAG Abstract Inleiding Theoretisch kader Methode Resultaten Conclusie Discussie Literatuurlijst Korte samenvatting van de hoofdlijnen Thema, probleem, belang, oz-vraag Samenvatting eerder onderzoek èn aangeven relaties, hiaten, contradicties en inconsistenties van dit eerdere onderzoek Overzicht van resultaten Antwoord op de onderzoeksvraag Aanbevelingen voor vervolgonderzoek Bronnenlijst Nu van lezen en herkennen richting zelf schrijven: Inleiding literatuurverslag.

8 Literatuurverslag … brengt de actuele stand van onderzoek binnen een bepaald vakgebied of thema in kaart. In a sense, literature reviews are tutorials, in that authors: Define and clarify the problem Summarize previous investigations to inform the reader of the current state of research. Identify relations, contradictions, gaps and inconsistencies in the literature Suggest the next step or steps in solving the problem. (APA, 2010, p9) Wat moeten jullie maken bij dit vak? Daar gaan we nu een begin mee maken. Daarvoor gaan we ons eerst oriënteren op de taak.  next sheet (ns) American Psychological Association. (2010). The Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC

9 oriënteren OP DE SCHRIJFTAAK LITERATUURVERSLAG SCHRIJVEN
We gaan kijken naar de structuur van een literatuurverslag.

10 Wat betekent dit voor mijn tekst?
Oriënteren: wie zijn je lezers? VRAAG JE AF: Wie zijn het: studenten, medewerkers, leidinggevenden, directeuren, technici? Wat zijn het: specialisten of besluitvormers? Welke belang hebben ze bij jouw tekst? Wat weten ze (al)? Wat vinden ze? Wat kunnen/doen ze (al)? Wat betekent dit voor mijn tekst?

11 beoogde lezers van een wetenschappelijke tekst
VRAAG: WIE ZIJN JOUW LEZERS? Publiek: Collega-wetenschappers (forum) Specialist  methode Kennis  up-to-date Houding  positief-kritisch Publiek: Beslissers Toepassers wetenschappelijke kennis  resultaten, conclusies Kennis  praktisch gericht (what’s in it for me?) Houding  afhankelijk van of het aansluit bij ideeën 2 soorten publiek; ieder verschillende doelen en informatiebehoeften Wat is het voor iemand?  waarin met name geïnteresseerd Hoe staat het met zijn kennis? Attitude tov de informatie

12 HOE ZIE JE JOUW LEZERS EN WIE BEN JIJ?
appellerend expressief relationeel Zender boodschap Ontvanger referentieel Nadenken over je doelgroep en wie je doelgroep is zien we ook terugkomen in het communicatiemodel. Van daaruit ga je analyseren / oriënteren op je doelgroep, jullie relatie en hoe je jezelf wilt neerzetten.

13 De vier Aspecten van de boodschap
VAN EEN WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL Referentieel: Het gaat over het thema waarover ik conclusies wil trekken. Expressief: Ik ben een kundige, betrouwbare en nauwkeurige onderzoeker. Relationeel: U bent mijn collegawetenschapper, die het artikel kritisch zal bekijken. Appellerend: Ik wil op basis van geldige argumenten mijn medewetenschappers overtuigen van mijn conclusies en aanbevelingen. Dus als we kijken naar de 4 aspecten van de boodschap. Stel je voor: toegepast op wetenschappelijk artikel. Maak onderscheid met literatuurverslag: doelgroep daarvan (voor dit vak) is medestudent, 1e jrs psy, enige voorkennis maar niet specifiek op het thema.

14 VRAAG: WAT VIND JE VAN DEZE OMSLAG?
Dit is een voorbeeld van de voorkant van een verslag van studenten elektrotechniek van deze universiteit. Zij moesten een verslag schrijven ter beoordeling door een docent én voor een opdrachtgever. Wat vinden jullie hiervan? Vertaal wat er staat / Wijs op (oude) logo als tattoo op arm. Dus wel nagedacht over wie ze zijn als afzender (studenten van ut), maar op goede manier? Zowel docent (vrouw) als opdrachtgever (man) was hiervan niet gecharmeerd. Onprofessioneel. Voor studiegenoten zou het leuk zijn. M aak dus goede inschatting van je doelgroep.

15 oriënteren: wat is je doel?
SOORTEN DOELEN Doel in het onderzoek: Welke vraag wil je in dit onderzoek beantwoorden?  hoofdvraag Doel van het onderzoek: Wat wil je met dit onderzoek bereiken?  belang, beleidsdoel Doel van de zender: Wat moet er bij de lezer veranderd zijn na lezing van jouw tekst?  communicatiedoel Doel van de lezer: Met welk oogmerk neemt de lezer kennis van jouw tekst?  communicatiebehoefte Ok, door naar volgende onderdeel binnen oriëntatie: Wat wil je bereiken? Waarvoor schrijf je je tekst? Verschillende doelen.

16 Tip: meer info in H12 Leren Communiceren
OPBOUW LITERATUURVERSLAG Inleiding Aanleiding Doelstelling Onderzoeksvraag Literatuuronderzoek: Antwoorden op deelvragen in wetenschappelijke literatuur gegeven Conclusie Antwoord op de onderzoeksvraag op grond van de doorgenomen literatuur Kort weer laten zien, puur herhaling voor recall van studenten. Waar zijn jullie met name mee bezig geweest afgelopen week? >>sheet

17 STRUCTUUR INLEIDING LITERATUURVERSLAG
Probleemsignalering in praktijk en/of theorie INLEIDING: Aanleiding: Wat is de situatie? Wat is het probleem? Waarom is dat een probleem? Doel van het onderzoek: belang, beleidsdoel Waar wil men naartoe? Doel in het onderzoek: Onderzoeksvraag Wat wil je (dus) weten? maat- of wetenschappelijk doel waaraan de uitkomsten van je literatuuronderzoek bijdragen. Met de aanleiding en ozvraag. Nu moet je gaan bepalen wat je definitieve ozvraag wordt, daarvoor is het nodig dat je bepaalt wat je doel is. >>sheet Wát je gaat onderzoeken. volgt uit doelstelling, maar is concreet te beantwoorden.

18 oefening - een aanleiding
De huidige generatie studenten wordt alom geprezen vanwege haar vermogen om te ‘multitasken’. Vanuit de Multi Resource Theory wordt echter duidelijk dat wanneer taken gebaseerd zijn op dezelfde cognitieve ‘bron’, één van beide taken minder goed wordt uitgevoerd (Mayor, Lee & VanTilt, 2008). Dit impliceert dat multitasken negatieve gevolgen moet hebben voor leerrendement. Omdat effectief en efficiënt leren de studievoortgang bevordert, is het van belang zicht te krijgen op de effecten van multitasken op het leerrendement van deze studenten in verhouding tot het leerrendement van studenten die zich op één taak concentreren. Doel van de studie is te komen tot adviezen over het studiegedrag voor met name eerstejaars studenten. GEEF AAN: SITUATIE, PROBLEEM, WAAROM PROBLEMATISCH, DOEL VAN STUDIE

19 UITWERKING - een aanleiding
De huidige generatie studenten wordt alom geprezen vanwege haar vermogen om te ‘multitasken’. Vanuit de Multi Resource Theory wordt echter duidelijk dat wanneer taken gebaseerd zijn op dezelfde cognitieve ‘bron’, één van beide taken minder goed wordt uitgevoerd (Mayor, Lee & VanTilt, 2008). Dit impliceert dat multitasken negatieve gevolgen moet hebben voor leerrendement. Omdat effectief en efficiënt leren de studievoortgang bevordert, is het van belang zicht te krijgen op de effecten van multitasken op het leerrendement van deze studenten in verhouding tot het leerrendement van studenten die zich op één taak concentreren. Doel van de studie is te komen tot adviezen over het studiegedrag voor met name eerstejaars studenten. SITUATIE, PROBLEEM, WAAROM PROBLEMATISCH, DOEL VAN STUDIE

20 Bewering: mag best (niet-wetenschappelijke) bron bij
Definieer Definieer aanmerkingen op een aanleiding WAT KAN ER BETER / VERDIENT MEER UITWERKING? De huidige generatie studenten wordt alom geprezen vanwege haar vermogen om te ‘multitasken’. Vanuit de Multi Resource Theory wordt echter duidelijk dat wanneer taken gebaseerd zijn op dezelfde cognitieve ‘bron’, één van beide taken minder goed wordt uitgevoerd (Mayor, Lee & VanTilt, 2008). Dit impliceert dat multitasken negatieve gevolgen zou hebben voor leerrendement. Omdat effectief en efficiënt leren de studievoortgang bevordert, is het van belang zicht te krijgen op de effecten van multitasken op het leerrendement van deze studenten in verhouding tot het leerrendement van studenten die zich op één taak concentreren. Doel van de studie is te komen tot adviezen voor studiegedrag voor met name eerstejaars studenten. Definieer Welke? Hoezo?

21 Bronnen voor onderzoeksvragen
THEORIEËN Pas theorie toe op een fenomeen. of Ontwikkel theorie op basis van metingen van een fenomeen. “Gebruik de social exchange theory om te verklaren waarom mensen bereid zijn persoonlijke gegevens te verstrekken voor online transacties.” 21

22 Bronnen voor onderzoeksvragen
PUBLIEK DEBAT Onderzoek een actueel thema in het wetenschappelijke of publieke debat. “Berichtgeving over online social networking onder tieners wekt interesse in de impact van het gebruik van Facebook onder jongvolwassenen op hun academische prestaties.“ 22

23 ONTWIKKELINGEN EN TRENDS IN DE MAATSCHAPPIJ
Bronnen voor onderzoeksvragen ONTWIKKELINGEN EN TRENDS IN DE MAATSCHAPPIJ Onderzoek een nieuwe verschijnselen. “Onderzoek naar online dating om te begrijpen waarom mensen er de voorkeur aan geven om relaties aan te gaan via een online medium in plaats van in offline settings.” 23

24 SOCIALE EN ORGANISATIEVRAAGSTUKKEN
Bronnen voor onderzoeksvragen SOCIALE EN ORGANISATIEVRAAGSTUKKEN sociaal vraagstuk als aanleiding voor formulering van een onderzoeksvraag. “Illegale migratie, digitale kloof, discriminatie op de werkvloer, creëren van identiteit bij een fusie” 24

25 Bronnen voor onderzoeksvragen
PERSOONLIJKE INTERESSES ‘SCHOKKEND’ WETENSCHAPPELIJK NIEUWS HIAAT TUSSEN GEMENTEN WERKELIJKHEID EN DE VERKLARING ERVAN 25

26 Ideeën voor thema’s VOOR JE LITERATUURONDERZOEK

27 Ideeën voor thema’s VOOR JE LITERATUURONDERZOEK Denk aan:
Wat wil je weten m.b.t. psychologie Het boek ‘psychology’ van inleiding psychologie Keywords die bij Warriner & Humphreys (2008) staan Errors Implicit learning Memory Lexical access Speech production Wees creatief Om jullie op weg te helpen hebben we een aantal themavoorbeelden gegeven.  ns

28 Compliance (inschikkelijkheid)
Ter inspiratie KERNWOORDEN Persoonlijkheid Zintuigen Gedrag Compliance (inschikkelijkheid) Emotie Geheugen Hersenen Perceptie Bewustzijn Motivatie Om jullie op weg te helpen hebben we een aantal themavoorbeelden gegeven. Uit opl psy: Themavoorbeeld obv afgelopen seizoen Invloed van bilingualiteit op ontwikkeling effect van slaapgebrek op geheugen effect van multitasken op productiviteit invloed van trauma op ontwikkeling kind invloed peers op alcoholgebruik risicofactoren voor posttraumatische stresstoornis recidive na detentie succesfactoren voor problem solving invloed van tweetaligheid op spreekvaardigheid invloed media op lichaamsbeeld Leren Taal Denken Ontwikkeling Intelligentie Groepsdynamiek

29 TER INSPIRATIE KERNWOORDEN Nieuwe media Organisaties Gezichtsverlies
Gedrag Tevredenheid Compliance Emotie Reputatie Perceptie Cultuur Motivatie Om jullie op weg te helpen hebben we een aantal themavoorbeelden gegeven. Uit opl CW: Themavoorbeeld obv afgelopen seizoen Invloed beroemdheden in reclames Invloed achtergrondmuziek in reclames op koopintentie Invloed alcoholgebruik in films op … Koopgedrag in webshops Succesfactoren van webadvertenties Invloed van ouders op drinkgedrag van jongeren Invloed van ouders op studiekeuze van jongeren Leren Denken Taal Imago Framing Groepsdynamieken

30 Themavoorbeelden Invloed van bilingualiteit op ontwikkeling
effect van slaapgebrek op geheugen effect van multitasken op productiviteit invloed van trauma op ontwikkeling kind invloed peers op alcoholgebruik risicofactoren voor posttraumatische stresstoornis recidive na detentie succesfactoren voor problem solving invloed van tweetaligheid op spreekvaardigheid invloed media op lichaamsbeeld Om jullie op weg te helpen hebben we een aantal themavoorbeelden gegeven.

31 Themavoorbeelden Invloed beroemdheden in reclames
Invloed achtergrondmuziek in reclames op koopintentie Invloed alcoholgebruik in films op … Koopgedrag in webshops Succesfactoren van webadvertenties Invloed van ouders op drinkgedrag van jongeren Invloed van ouders op studiekeuze van jongeren Om jullie op weg te helpen hebben we een aantal themavoorbeelden gegeven.

32 opdracht Vorm een duo Kies met z’n tweeën een thema
Schrijf een korte aanleiding waarin je antwoord geeft op de volgende vragen: Wat is de situatie? Welk probleem doet zich daarin voor? Waarom is dat een probleem? Wat is het belang van onderzoek ernaar?

33 Todo Werk in duo's de inleiding met probleemsignalering verder uit
Tip: Voor de inleiding mag je ook (al dan niet wetenschappelijke) bronnen gebruiken. Deadline: 48 uur vóór volgend werkcollege Inleveren via Opdrachten in BB (1x per duo)


Download ppt "ACADEMISCHe vaardigheden – wC 1.3"

Verwante presentaties


Ads door Google