De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THESISSEMINARIE 2 VAKGROEP EXPERIMENTEEL-KLINISCHE EN GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Probleemstelling, methode.

Verwante presentaties


Presentatie over: "THESISSEMINARIE 2 VAKGROEP EXPERIMENTEEL-KLINISCHE EN GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Probleemstelling, methode."— Transcript van de presentatie:

1 THESISSEMINARIE 2 VAKGROEP EXPERIMENTEEL-KLINISCHE EN GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Probleemstelling, methode

2 Probleemstelling Een trechtermodel: van algemeen naar specifiek 1)Situeer het onderwerp algemeen –Waarover gaat het –Maatschappelijke/klinische/theoretische relevantie 2)Situeer de vraagstelling binnen reeds bestaande literatuur –Theoretsich kader –Reeds uitgevoerd onderzoek 3)Verfijn je vraagstelling –De focus –Hoe zal je te werk gaan –Wat voegt het onderzoek toe aan bestaande literatuur, waarom is het relevant

3 Van probleemstelling naar de inleiding van je thesis Verzamel verdere informatie voor uitgebreidere literatuurstudie In functie van je vraagstelling –uitbreiding punt 1 In functie van bestaande literatuur –uitbreiding punt 2 In functie van de werkwijze –alle relevante aspecten van je werkwijze aan bod brengen

4 Literatuur opzoeken Alle mogelijkheden van E-databanken gebruiken Trechtermodel –Start met meest recente review artikels, –Ga daarna over naar relevante onderzoeksartikels Vertrek uw zoektocht zo gericht mogelijk

5 Einde van de inleiding De precieze focus van je onderzoek De verantwoording/korte uiteenzetting van de werkwijze Wat je precies toevoegt aan het onderzoeksdomein (kan ook een replicatie zijn) De concrete hypotheses /onderzoeksvragen

6 Opdracht Herwerk de probleemstelling - hou rekening met de informatie en feedback uit deze sessie om tot een verbeterde versie te komen [duidelijke situering, voorbereiden van de onderzoeksvragen/hypothesen; duidelijk maken hoe deze voortvloeien uit de situering van het onderwerp en de verfijning ervan, relevantie, …]

7 METHODE: Basisvormen thesisonderzoek EMPIRISCHE STUDIE –Exploratief onderzoek: informatie verzamelen Voor ontwikkeling van hypothese of model Voor de ontwikkeling van een oplossing van een praktisch probleem –Toetsingsonderzoek: Hypothese Theorie Model –Fundamenteel of op de praktijk gericht

8 METHODE: Basisvormen thesisonderzoek METHODOLOGISCHE STUDIE –Onderzoek naar onderzoeksinstrument –Bv. Ontwikkeling/normering vragenlijst –Onderzoek naar onderzoeksmethode –Telkens met illustratieve toepassing op empirische gegevens (dus stuk empirische studie)

9 METHODE: Basisvormen thesisonderzoek LITERATUURSTUDIE –Duidelijk afgebakende onderzoeksvraag –Literatuur opzoeken om: een geordend overzicht te presenteren: bevindingen en gegevens kunnen de basis vormen voor –Meta-analyse –Kritische besluiten, mogelijk onder vorm van inductief geformuleerde hypothesen

10 Opdracht werk jouw onderzoeksmethode grosso modo uit op een 2 a 3 bladzijden * In geval van empirisch onderzoek –Deelnemers (populatie) –Stimuli en materiaal (apparatuur) / meetinstrumenten –procedure * In geval van literatuurstudie De structuur van je studie z oek (eventueel) enkele representatieve artikels waarbij de basisvorm van jouw thesis wordt gebruikt als leidraad

11 APA richtlijnen Publication Manual of the APA (5th edition) gebruiken + info op website vakgroep Start vanaf het begin met de volledig ingevulde voorpagina, de indeling en de vorm volgens de “instructies bij de scriptie” op de facultaire website Met vermelding van de opdracht voor de titel: bv. “herwerkte probleemstelling” of “eerste versie methode” Steeds vanaf de eerste paper alle referenties correct vermelden

12 Volgend thesisseminarie –Methode: Experimenteel onderzoek: 14/11; 13u (Aud 4) –Methode: Vragenlijst onderzoek: 16/11; 16u30 (Aud 4) –Resultaten: Vragenlijst onderzoek 06/12: 9u30 (PC- klas 2) –Resultaten: Experimenteel onderzoek 06/12: 11u30 (PC-klas 2) –De herwerking van de probleemstelling en de eerste uitwerking van de methode dient ingeleverd te worden ten laatste op 8 november 2006 (2 aparte papers !)


Download ppt "THESISSEMINARIE 2 VAKGROEP EXPERIMENTEEL-KLINISCHE EN GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Probleemstelling, methode."

Verwante presentaties


Ads door Google