De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THESISSEMINARIE 2 VAKGROEP EXPERIMENTEEL-KLINISCHE EN GEZONDHEIDSPSYCHOGIE PROBLEEMSTELLING INLEIDING IN DE METHODE Karoline Vangronsveld 24-10-2008 LES.

Verwante presentaties


Presentatie over: "THESISSEMINARIE 2 VAKGROEP EXPERIMENTEEL-KLINISCHE EN GEZONDHEIDSPSYCHOGIE PROBLEEMSTELLING INLEIDING IN DE METHODE Karoline Vangronsveld 24-10-2008 LES."— Transcript van de presentatie:

1 THESISSEMINARIE 2 VAKGROEP EXPERIMENTEEL-KLINISCHE EN GEZONDHEIDSPSYCHOGIE PROBLEEMSTELLING INLEIDING IN DE METHODE Karoline Vangronsveld LES 1; Klinische Psychologie; Universiteit Gent; Prof. Dr. R. De Raedt

2 Overzicht Seminarie Feedback over probleemstelling
Veel voorkomende fouten Binnengekomen vragen Van probleemstelling naar inleiding Kleine introductie Methode Sectie Opdracht

3 Probleemstelling Een trechtermodel: van algemeen naar specifiek
1) Situeer het onderwerp algemeen Waarover gaat het Maatschappelijke/klinische/theoretische relevantie 2) Situeer de vraagstelling binnen reeds bestaande literatuur Theoretsich kader Reeds uitgevoerd onderzoek 3) Verfijn je vraagstelling De focus Hoe zal je te werk gaan Wat voegt het onderzoek toe aan bestaande literatuur, waarom is het relevant

4 Veel voorkomende fouten
Voorblad ! Zie richtlijnen minimaal je eigen naam, naam van je promotor en naam van je begeleider Begin meteen met APA refereren Kijk uit met internetreferenties. Schrijf niet in de IK-vorm Vb. Ik ga dit doen… ik ga dat doen … Er wordt onderzocht…….Het doel van het onderzoek is…

5 Veel voorkomende fouten
Let op je Nederlands ! Maak niet teveel vraagformuleringen: Wat is er aan de hand met….? Is er een relatie tussen….? Is het mogelijk dat…? Vb. Mogelijk is er een verband tussen… . Een hypothese zou kunnen zijn dat … .

6 Veel voorkomende fouten
Tip: maak een redeneerschema Probleemstelling: Wat is de effectiviteit van CBT bij het behandelen van depressie? Wat is depressie? Waarom zou CBT effectief kunnen zijn voor depressie (achterliggende theorie) Wat is CBT? Eventueel specifiek voor depressie Het bewijs tot nu toe voor de effectiviteit Zorg voor logica, spring niet van de hak op de tak

7 Vragen van studenten Wat met tegenstrijdige bevindingen in de literatuur (concurerende theorieën) Alletwee bespreken en motiveren waar je voorkeur vooruit gaat. Voor welke hypothese is er het meeste bewijs? Wat met meerdere ideeën uit één artikel, waar plaats je de referentie? je plaatst de referentie achter iedere idee/zin dat je gebruikt !

8 Vragen van studenten Secundair refereren
Vb. Uit het artikel van Kyllianen en Hietanen: “hedendaagse theorieën van spatiale aandacht stellen dat er 3 componenten zijn: disengagement, shifting en engagement (Posner, 1980) Welke referentie gebruik je? Posner (1980) en je leest het artikel !

9 Van probleemstelling naar de inleiding van je thesis
Verzamel verdere informatie voor uitgebreidere literatuurstudie In functie van je vraagstelling Zie slide 3 uitbreiding punt 1 In functie van bestaande literatuur Zie slide 3 uitbreiding punt 2 In functie van de werkwijze (ook je vragenlijsten en materiaal) alle relevante aspecten van je werkwijze aan bod brengen

10 Literatuur opzoeken Alle mogelijkheden van E-databanken gebruiken
Trechtermodel Start met meest recente review artikels, pas hier wel op met secundair refereren. Ga daarna over naar relevante onderzoeksartikels Let op met hoofdstukken uit boeken Begin je zoektocht zo gericht mogelijk

11 Voorbeeld literatuur opzoeking
Vraagstelling: zoveel te concreter je vraagstelling, zoveel te makkelijker je opzoeking Vraagstelling 1: welke psychologische behandelingen zijn er voor angststoornissen? Psychinfo: zoektermen “psychological treatment” and “anxiety disorder”: 1504 Vraagstelling 2: Is hypnose effectief voor het behandelen van fobieën? Psychinfo: zoektermen hypnosis and phobia: 25 artikels

12 Einde van de inleiding De precieze focus van je onderzoek
De verantwoording/korte uiteenzetting van de werkwijze Wat je precies toevoegt aan het onderzoeksdomein (kan ook een replicatie zijn) De concrete hypotheses /onderzoeksvragen

13 METHODE: Basisvormen thesisonderzoek
EMPIRISCHE STUDIE Exploratief onderzoek: informatie verzamelen Voor ontwikkeling van hypothese of model Voor de ontwikkeling van een oplossing van een praktisch probleem Toetsingsonderzoek: Hypothese Theorie Model Fundamenteel of op de praktijk gericht

14 METHODE: Basisvormen thesisonderzoek
METHODOLOGISCHE STUDIE Onderzoek naar onderzoeksinstrument Bv. Ontwikkeling/normering vragenlijst Onderzoek naar onderzoeksmethode Telkens met illustratieve toepassing op empirische gegevens (dus stuk empirische studie) of op bestaande data

15 METHODE: Basisvormen thesisonderzoek
LITERATUURSTUDIE Duidelijk afgebakende onderzoeksvraag Literatuur opzoeken om: een geordend overzicht te presenteren: bevindingen en gegevens kunnen de basis vormen voor Meta-analyse Kritische besluiten, mogelijk onder vorm van inductief geformuleerde hypothesen

16 Richtlijnen Al deze informatie over wet de basisvormen van thesisonderzoek inhouden staan in de richtlijnen “Regeling Scripties en Scriptieseminaries in de Opleiding Psychologie” (Vandierendonck, 2002) Deze richtlijnen vind je op de scriptie Ad Valvas van de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

17 Opdracht 1 Herwerk de probleemstelling
- hou rekening met de informatie en feedback uit deze sessie om tot een verbeterde versie te komen [duidelijke situering, voorbereiden van de onderzoeksvragen/hypothesen; duidelijk maken hoe deze voortvloeien uit de situering van het onderwerp en de verfijning ervan, relevantie, …]

18 Opdracht 2 werk jouw onderzoeksmethode grosso modo uit op een 2 a 3 bladzijden * In geval van empirisch onderzoek Deelnemers (populatie) Stimuli en materiaal (apparatuur) / meetinstrumenten procedure * In geval van literatuurstudie De structuur van je studie zoek (eventueel) enkele representatieve artikels waarbij de basisvorm van jouw thesis wordt gebruikt als leidraad

19 APA richtlijnen Publication Manual of the APA (5th edition) gebruiken + info op website vakgroep Start vanaf het begin met de volledig ingevulde voorpagina, de indeling en de vorm volgens de “instructies bij de scriptie” op de facultaire website Met vermelding van de opdracht voor de titel: bv. “herwerkte probleemstelling” of “eerste versie methode” Steeds vanaf de eerste paper alle referenties correct vermelden

20 Volgend thesisseminarie
Methode: Experimenteel onderzoek: 21/11; 16u30 (Aud 4) Methode: Vragenlijst onderzoek: 18/11; 15u00 (Aud 4) Resultaten: Vragenlijst onderzoek Nog te bepalen Resultaten: Experimenteel onderzoek De herwerking van de probleemstelling en de eerste uitwerking van de methode dient ingeleverd te worden ten laatste op 7 november 2006 (2 aparte papers !)


Download ppt "THESISSEMINARIE 2 VAKGROEP EXPERIMENTEEL-KLINISCHE EN GEZONDHEIDSPSYCHOGIE PROBLEEMSTELLING INLEIDING IN DE METHODE Karoline Vangronsveld 24-10-2008 LES."

Verwante presentaties


Ads door Google