De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

METHODEN VAN ONDERZOEK Docenten: Mascha van der Voort i.s.m. Bert Boxem, Arie Paul vd Beukel, Thonie vd Boomgaard, Boris van Waterschoot & Martin Schmettow.

Verwante presentaties


Presentatie over: "METHODEN VAN ONDERZOEK Docenten: Mascha van der Voort i.s.m. Bert Boxem, Arie Paul vd Beukel, Thonie vd Boomgaard, Boris van Waterschoot & Martin Schmettow."— Transcript van de presentatie:

1 METHODEN VAN ONDERZOEK Docenten: Mascha van der Voort i.s.m. Bert Boxem, Arie Paul vd Beukel, Thonie vd Boomgaard, Boris van Waterschoot & Martin Schmettow

2 Doelstellingen  Het doel van Methoden van Onderzoek is drieledig : 1. Leren literatuur verzamelen en verwerken 2. Kritisch leren kijken naar onderzoek, van anderen maar ook van jezelf 3. Leren opzetten en uitvoeren van een eigen onderzoek  Sluit aan op:  Lijn academische vorming  3e jaar: ITO

3 Opzet 3 blokken met in totaal:  2,5 dagdelen geïntegreerd onderwijs  2 dagdelen werkcollege  2 vragenuurtjes  1 discussiesessie  1 dagdeel uitvoeren onderzoek (gebruikstest)  1 dagdeel proefpersoon bij onderzoek anderen Materiaal:  Collegesheets, werkboek en uitreikstukken (Blackboard)

4 Inhoud  Blok 1: Leren literatuur verzamelen en verwerken  Hoe zoeken?  Waar zoeken?  Hoe in handen krijgen?  Hoe selecteren (op kwaliteit)?  Hoe naar refereren?  Opbouw  1 kort theoriecollege  1 dagdelen literatuur zoeken o.b.v. Bert Boxem  1 vragenuurtje  literatuur referentie opdracht

5 Inhoud  Blok 2: Kritisch kijken naar onderzoek  Wat betekent wetenschappelijk?  Criteria voor kwalitatief goed onderzoek  Beoordelen van onderzoek anderen  Discussie a.d.h.v. onderzoeksartikelen  Opbouw  1 dagdeel geintegreerd onderwijs  1 discussiesessie  individueel essay

6 Inhoud  Blok 3: Opzetten en uitvoeren eigen onderzoek  Theorie aanpak en soorten onderzoek & basisopzetten  Formuleren eigen onderzoeksopzet  Uitvoeren onderzoek  Analyse van resultaten  Reflectie  Opbouw:  1 dagdeel geintegreerd onderwijs (o.a. Martin Schmettow)  1 werkcollege (Boris van Waterschoot)  1 feedbackmoment  1 dagdeel uitvoeren onderzoek  1 dagdeel proefpersoon bij onderzoek andere groepen  groepsverslag  College over aanpak onderzoek, soorten onderzoek en basisopzetten (2 maart)  Eigen onderzoeksvraag kiezen incl. basisopzet  Werkcollege: onder begeleiding opzet uitwerken (4 of 5 maart)  Feedbackmoment: opzet bespreken (12 maart)  2 uitvoerende sessies: 1x eigen onderzoek uitvoeren, 1x proefpersoon zijn bij andere groepen (18 of 19 maart)  3 colleges + gebruikstest  Docent: Mascha van der Voort

7 Studentenbeoordeling 4 onderdelen:  Aanwezigheidsplicht (beperkt deel colleges): voldaan  Een literatuurreferentieopdracht: voldaan  Een individuele essay over kritisch kijken naar onderzoek : 30% eindcijfer (min. 5)  Een groepsverslag over het opzetten en uitvoeren van een eigen onderzoek: 70% eindcijfer (min. 5)

8 Bijzondere punten  Ontwikkelen kritische houding  Gestructureerde onderzoeksaanpak

9 Studentresultaten (2009)  Ingeschreven: 88  Geslaagd: 85 (rest niet alles ingeleverd)  Betekenis 6: de student heeft de gewenste vaardigheden net voldoende onder de knie, maar staat er nog niet echt boven.

10 Studentenevaluatie

11 Volgende cursus anders?  Hoor- en werkcollege Literatuur zoeken en verwerken integreren  Zorgen dat de leestijd van de onderzoeksartikelen beperkt blijft  Timing van uitvoeren eigen onderzoek in relatie tot Project O heroverwegen  Volgens studenten zou omvang vak binnen de opleiding groter mogen zijn.

12 Oproep/ Gezocht  2 (kwalitatief goede) onderzoeksartikelen over hetzelfde onderwerp, maar die elkaar inhoudelijk tegenspreken.


Download ppt "METHODEN VAN ONDERZOEK Docenten: Mascha van der Voort i.s.m. Bert Boxem, Arie Paul vd Beukel, Thonie vd Boomgaard, Boris van Waterschoot & Martin Schmettow."

Verwante presentaties


Ads door Google