De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Thema RFR 2007-2008 kw1 Plan van Aanpak (PvA) Afstudeerscriptie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Thema RFR 2007-2008 kw1 Plan van Aanpak (PvA) Afstudeerscriptie."— Transcript van de presentatie:

1 1 Thema RFR 2007-2008 kw1 Plan van Aanpak (PvA) Afstudeerscriptie

2 2 Inhoud 1.Onderwerp PvA afstudeerscriptie 2.Opzet / inhoud PvA 3.Lay-out 4.Scriptiebegeleider AVANS

3 3 1. Onderwerp: kenmerken Toegevoegde waarde voor bedrijf: in overleg met de werkgever Toegevoegde waarde voor je zelf Theorie uit opleiding in praktijk brengen Actualiteit “Gut-feeling”:persoonlijke interesse en... authenticiteit!

4 4 1. Foute onderwerpen AO / procedure handboek Historische verhandeling Theoretische dissertatie White-paper Implementatieverslag Ontwerpen website / computerprogramma Opstellen long list / short list Riskant: ondernemingsplan / businessplan

5 5 2. Opzet / inhoud Kaft / rug / omslag Titelblad Inhoudsopgave H1. Inleiding H2. Probleemstelling en doelstelling H3. Planning H4. Opdrachtgever/sponsor en praktijkbegeleider Bronvermelding Bijlagen (eventueel)

6 6 2a. Kaft / rug / omslag Harde kaft / rug / omslag (dik papier, karton of plastic) Ingebonden, plastic/stalen ring of thermoplast kaft Kaft voorzien van enige creativiteit Onder vermelding van: “Plan van Aanpak” + Titel en sub-titel scriptie Plaats en datering Voorletters, naam en titulatuur student Studentnummer De vermelding: Plan van aanpak voor de afstudeerscriptie in het kader van de studie aan de AVANS Hogeschool ADT te breda, in opdracht van.

7 7 2b. Titelblad “Plan van Aanpak” + Titel en sub-titel scriptie Plaats en datering Voorletters, naam en titulatuur student Studentnummer De vermelding: Plan van aanpak voor de afstudeerscriptie in het kader van de studie aan de AVANS Hogeschool ADT te breda, in opdracht van.

8 8 2c. Inhoudsopgave Duidelijke en evenwichtige indeling Maximaal 1 A4 Gebruik het decimale stelsel om hoofdstukken te nummeren. Gebruik een afwijkende nummering voor de bijlagen. Start de paginanummering op de pagina van de inhoudsopgave.

9 9 2d. Inleiding H1 = Inleiding: Context: –achtergrondinformatie van organisatie, business unit, afdeling en uw positie hierin –achtergrondinformatie markt –achtergrondinformatie product-markt combinatie (PMC) Aanleiding

10 10 2e. Probleem & doelstelling H2 = Probleemstelling en doelstelling: Kernprobleem: nijpend en vraagstellend Deelproblemen (3 tot 5) Doelstelling(en): SMART Afbakening onderwerp Randvoorwaarden Hoofdstukkenindeling: welke deelproblemen worden in welke hoofdstukken behandeld?

11 11 2f. Planning H3 = Planning “Een plan is niets... zonder een planning” Winston Churchill Planning: tijdlijn met mijlpalen (hoofdstukken) Informeer bij het secretariaat naar de dead-lines voor de afstudeerscriptie!

12 12 2g. Praktijkbegeleider H4 = Begeleider Omschrijving: - opdrachtgever - sponsor - begeleider Handtekening, naam en functie: - opdrachtgever - sponsor - begeleider in PvA opnemen!

13 13 2h. Bronvermelding Literatuurlijst: boeken Naam & voorletters auteur, Titel & subtitel, Uitgever, Plaats, Jaartal. Lectuurlijst: artikelen Naam & voorletters auteur, Titel & subtitel, Naam tijdschrift, Jaar-jaargang-nr, Uitgever, Plaats. Sitelijst: bronnen internet Naam & voorletters auteur, Titel & subtitel, Naam site, datum.

14 14 2i. Bijlagen PvA Eventueel bijvoegen (niet verplicht) Van beperkte omvang Voorzien van uniek nummer: 1, 2, 3 of A, B, C of I, II, III

15 15 3. Lay out PvA Gemaakt met tekstverwerker PvA inleveren in tweevoud Regelafstand: 1,5 Leesbaar lettertype: Arial - Univers - Times New Roman Lettergrootte: 11 Marges b/o/l/r: 2,5 cm. Citaten: cursief Paginanummering Bijlagen toegestaan Figuren / overzichten: met onderschrift

16 16 4. Scriptiebegeleider Bij inlevering van het goedgekeurde PvA kunt u uw voorkeur voor de scriptiebegeleider van AVANS kenbaar maken bij het secretariaat. U heeft echter géén garantie dat uw voorkeur wordt gehonoreerd! Denk tijdens de totstandkoming van uw PvA na over uw potentiële begeleider en benader deze met uw idee!


Download ppt "1 Thema RFR 2007-2008 kw1 Plan van Aanpak (PvA) Afstudeerscriptie."

Verwante presentaties


Ads door Google