De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksmethode Oftewel: met welke specifieke onderzoeksmethode kan ik het best mijn onderzoeksvraag beantwoorden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksmethode Oftewel: met welke specifieke onderzoeksmethode kan ik het best mijn onderzoeksvraag beantwoorden."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksmethode Oftewel: met welke specifieke onderzoeksmethode kan ik het best mijn onderzoeksvraag beantwoorden

2 Onderzoeksmethode Onderzoeksmethode vloeit voort uit onderzoeksvraag Onderzoeksmethode –Bepaalt de richting van het onderzoek –Bepaalt de route van het onderzoek –Bepaalt de tussenstappen van het onderzoek (deelvragen)

3 Stappenplan onderzoeksmethode 1.Wat is je onderzoeksfunctie? Beschrijvend Vergelijkend Definiërend Evaluerend Verklarend Verkennend Ontwerpend 2.Wat is je onderzoekseenheid? (verkrijgen van informatie) Kwantitatief onderzoek (cijfermatig / hoeveelheden onderzoek) Kwalitatief onderzoek (waarnemend onderzoek)

4 Onderzoeksfunctie: beschrijvend Je wilt iets (product) verkennen en / of in kaart brengen Typische beschrijvingsvragen zijn: –Wat zijn de kenmerken? –Welke eigenschappen heeft het? –Waaruit bestaat het? –Wie of wat zijn erbij betrokken? –Wat zijn de belangrijkste stappen? –Hoe ziet het eruit? Methode: –Analyse van bestaand materiaal –Enquête –Inhoudsanalyse –casestudy

5 Onderzoeksfunctie: vergelijkend Als je de overeenkomsten of verschillen tussen twee of meer dingen (producten) wilt vergelijken. Typische vergelijkingsvragen: –Wat zijn de verschillen? –Wat zijn de overeenkomsten? –Waar(in) zijn ze anders? –Op welke punten stemmen ze overeen? –Zijn ze hetzelfde? Methode –Enquête –Experiment –Observatie –Analyse van bestaand materiaal

6 Onderzoeksfunctie: definiërend Als je de verhouding van een product of onderzoekseenheid tot een bepaalde klasse wilt bepalen Typische definiëringvragen: –In welke klasse kan het worden ondergebracht? –In welke familie / groep hoort het thuis? –Wat is de aard, de plaats in het grotere geheel? –Hoe kan het getypeerd worden? –Waar is het een voorbeeld van? Methode: –Observatie –Analyse van bestaand materiaal –Inhoudsanalyse –Enquête –literatuuronderzoek

7 Onderzoeksfunctie: evaluerend Als je een of meer producten / onderzoekseenheden wilt beoordelen in het licht van een norm. Typische evaluerende vragen: –Wat is de waarde ervan? –Hoe goed werkt het? –Wat zijn de positieve / negatieve punten? –Hoe geschikt is het? –Hoe wenselijk is het? –Wat zijn de voordelen / nadelen? Methode: –Open interviews –Enquête –Groepsgesprek

8 Onderzoeksfunctie: verklarend Als je iets in verband wil brengen of naar een verklaring zoekt voor een bepaald product of verschijnsel. Typische verklaringsvragen: –Waarom is dat zo? –Hoe komt dat? –Waar is dit een gevolg van? –Welke redenen zijn er? –Wat zijn de achtergronden? –Hoe kon dit gebeuren? Methode: –Enquête –Observatie –Experiment

9 Onderzoeksfunctie: verkennend Als je een beeld probeert te krijgen over omvang, oorzaak, verklaring, inzicht, etc. voor een bepaald product of verschijnsel. Typische verkenningsvragen: –Wat is de historie? –Wat zijn de belangrijkste oorzaken? –Wat ging er aan vooraf? –Wat zijn de achtergronden? –Is er een verband tussen X en Y? Methode: –Enquête –Observatie –Experiment

10 Onderzoeksfunctie: ontwerpend Als je een ingreep of maatregel wilt voorstellen die tot verbetering of oplossing leidt. Typische ontwerpvragen: –Wat kan er aan gedaan worden? –Hoe kan het verbeterd worden? –Wat zijn geschikte maatregelen? –Wat moet er wel en niet gebeuren? Methode: –Enquête –Observatie –Experiment –Open interviews –Enquête –Groepsgesprek Let op: Aan een ontwerpend onderzoek gaan eerst evaluerende, verklarende en/of verkennende vragen vooraf!

11 Onderzoeksfunctie: tot slot Een onderzoek kan meerdere onderzoeksfuncties bevatten Voorbeeld: evaluerend onderzoek en ontwerpend

12 Opdracht Werk in groepen van vier Bestudeer met elkaar de scripties van vorig jaar Vraag 1: wat is de onderzoeksfunctie van de scriptie? Vraag 2: welke methode van onderzoek is gekozen om de onderzoeksvraag te beantwoorden?

13 Voorbeeld onderzoeksplan http://www.cs.ru.nl/mtl/scripties/2007/ MehmetAnukPvA.pdf


Download ppt "Onderzoeksmethode Oftewel: met welke specifieke onderzoeksmethode kan ik het best mijn onderzoeksvraag beantwoorden."

Verwante presentaties


Ads door Google