De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksmethode Oftewel: met welke specifieke onderzoeksmethode kan ik het best mijn onderzoeksvraag beantwoorden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksmethode Oftewel: met welke specifieke onderzoeksmethode kan ik het best mijn onderzoeksvraag beantwoorden."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksmethode Oftewel: met welke specifieke onderzoeksmethode kan ik het best mijn onderzoeksvraag beantwoorden

2 Onderzoeksmethode Onderzoeksmethode vloeit voort uit onderzoeksvraag Onderzoeksmethode –Bepaalt de richting van het onderzoek –Bepaalt de route van het onderzoek –Bepaalt de tussenstappen van het onderzoek (deelvragen)

3 Stappenplan onderzoeksmethode 1.Wat is je onderzoeksfunctie? Beschrijvend Vergelijkend Definiërend Evaluerend Verklarend Ontwerpend 2.Wat is je onderzoekseenheid? (verkrijgen van informatie) Kwantitatief onderzoek (cijfermatig / hoeveelheden onderzoek) Kwalitatief onderzoek (waarnemend onderzoek)

4 Onderzoeksfunctie: beschrijvend Je wilt iets (product) verkennen en / of in kaart brengen Typische beschrijvingsvragen zijn: –Wat zijn de kenmerken? –Welke eigenschappen heeft het? –Waaruit bestaat het? –Wie of wat zijn erbij betrokken? –Wat zijn de belangrijkste stappen? –Hoe ziet het eruit? Methode: –Analyse van bestaand materiaal –Enquête –Inhoudsanalyse –casestudy

5 Onderzoeksfunctie: vergelijkend Als je de overeenkomsten of verschillen tussen twee of meer dingen (producten) wilt vergelijken. Typische vergelijkingsvragen: –Wat zijn de verschillen? –Wat zijn de overeenkomsten? –Waar(in) zijn ze anders? –Op welke punten stemmen ze overeen? –Zijn ze hetzelfde? Methode –Enquête –Experiment –Observatie –Analyse van bestaand materiaal

6 Onderzoeksfunctie: definiërend Als je de verhouding van een product of onderzoekseenheid tot een bepaalde klasse wilt bepalen Typische definiëringvragen: –In welke klasse kan het worden ondergebracht? –In welke familie / groep hoort het thuis? –Wat is de aard, de plaats in het grotere geheel? –Hoe kan het getypeerd worden? –Waar is het een voorbeeld van? Methode: –Observatie –Analyse van bestaand materiaal –Inhoudsanalyse –Enquête –literatuuronderzoek

7 Onderzoeksfunctie: evaluerend Als je een of meer producten / onderzoekseenheden wilt beoordelen in het licht van een norm. Typische evaluerende vragen: –Wat is de waarde ervan? –Hoe goed werkt het? –Wat zijn de positieve / negatieve punten? –Hoe geschikt is het? –Hoe wenselijk is het? –Wat zijn de voordelen / nadelen? Methode: –Open interviews –Enquête –Groepsgesprek

8 Onderzoeksfunctie: verklarend Als je iets in verband wil brengen of naar een verklaring zoekt voor een bepaald product of verschijnsel. Typische verklaringsvragen: –Waarom is dat zo? –Hoe komt dat? –Waar is dit een gevolg van? –Welke redenen zijn er? –Wat zijn de achtergronden? –Hoe kon dit gebeuren? Methode: –Enquête –Observatie –Experiment

9 Onderzoeksfunctie: ontwerpend Als je een ingreep of maatregel wilt voorstellen die tot verbetering of oplossing leidt. Typische ontwerpvragen: –Wat kan er aan gedaan worden? –Hoe kan het verbeterd worden? –Wat zijn geschikte maatregelen? –Wat moet er wel en niet gebeuren? Methode: –Enquête –Observatie –Experiment –Open interviews –Enquête –Groepsgesprek Let op: Aan een ontwerpend onderzoek gaan eerst evaluerende en verklarende vragen vooraf!

10 Onderzoeksfunctie: tot slot Een onderzoek kan meerdere onderzoeksfuncties bevatten Voorbeeld: evaluerend onderzoek en ontwerpend

11 Onderzoekseenheid Wat ga je onderzoeken? En hoe?

12 Onderzoekseenheid Voor het onderzoeken van je onderzoekseenheid bestaan grofweg twee methoden: –Kwantitatief onderzoek Bron: Baarda en De Goede, Basisboek methoden en technieken. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek, 2006, Wolters-Noordhoff Groningen, Houten. –Kwalitatief onderzoek Bron: Baarda en De Goede, Basisboek kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, 2005, Wolters-Noordhoff Groningen, Houten.

13 Kwantitatief versus Kwalitatief Kwantitatief –Zijn website trekt 5565 bezoekers per dag –Hij eet 6 maaltijden per dag –Het boek is in 45 talen vertaald Kwalitatief –Zijn website is succesvol –Hij eet de hele dag door –Het boek is een internationale bestseller

14 Kwalitatief onderzoek Kenmerken: subjectieve meting: –geeft inzicht hoe men over een bepaald onderwerp en/of product denkt en/of deze ervaart en waarom. Methode van dataverzameling –Interviews –Groepsgesprekken / groepsdiscussies –Individuele gesprekken a.d.h.v. topiclijst Weergave in scriptie –Gegevens worden verwerkt in je onderzoeksverslag –Uitgewerkte interviews als bijlage

15 Kwantitatief onderzoek Kenmerken: objectieve meting –biedt cijfermatig inzicht en geeft hoeveelheden aan. grootte bepalen van een doelgroep tevredenheid van een product bepalen bereik van een product bepalen etc. Methode van dataverzameling: –Enquête: Schriftelijk onderzoek Telefonisch onderzoek Online onderzoek Face tot face onderzoek Etc. Weergave in scriptie –Grafieken –Tabellen

16 Research methods Emphasis on qualitative research Quantitative research is built around numbers and data Mostly carried out through questionnaires Focus mainly on qualitative research Tip: quantitative data can be found at www.cbs.nl and all kind of branche organisations

17 Research methods Emphasis on qualitative research Qualitative research deals with words and images Uses tools such as (expert) interviews, group interviews, literature reviews and observations Tip: every designer must understand the customer, use observations to get the real customer insights

18 Research methods Emphasis on qualitative research

19 The Human Centered ICT Toolkit This might be useful for you while working on your graduation project. project.cmd.hro.nl/cmi/hci/toolkit/index.php

20 Why the HCI Toolbox? While working on a (graduation) project, you’ll encounter many problems/questions. Questions like: Who is ‘the user’? What does the user want/need? How do I gain insights into the target group? How do I gain insight into the context of use? Will the user understand what to do? How do I test my first prototype? Etc…

21 A reference card describes Definition of the tool/method (What is it?) Project phase (When to use it?) Purpose (Why to use it?) Points of interest / Pitfals References Best practices / examples in the near future.

22 A few things to bear in mind The toolbox is only a collection of references So no complete how-to’s, but references to books and websites It’s a work in progress, the first version is online. Enabling co-creation (so users can add content) Adding some essential tools

23 Almost finished… Recommended literature A Designer’s Research Manual Jennifer & Kenneth Visocky O'Grady A brilliant book! It explains the theory of research, and many techniques or methods are explained in a very clear and concise manner.

24 Reminder Is de onderzoeksvraag origineel en relevant voor het vakgebied (onderwerp en probleemstelling) Is de probleemstelling goed afgebakend en helder en nauwkeurig geformuleerd(kennisgebied) Is het theoretisch, praktisch en/of methodologisch belang van het onderzoek voldoende aangetoond (relevantie/verantwoording)


Download ppt "Onderzoeksmethode Oftewel: met welke specifieke onderzoeksmethode kan ik het best mijn onderzoeksvraag beantwoorden."

Verwante presentaties


Ads door Google