De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het prijs- of marktmechanisme

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het prijs- of marktmechanisme"— Transcript van de presentatie:

1 Het prijs- of marktmechanisme

2 Het prijs- of marktmechanisme
Het prijs- of marktmechanisme is een systeem waardoor prijzen voor goederen tot stand komen. In deze presentatie leer je hoe het prijs- of marktmechanisme werkt.

3 Het prijs- of marktmechanisme
Prijzen worden bepaald door - de vraag van consumenten enerzijds en - het aanbod van producenten anderzijds. Consumenten vragen / kopen. Producenten bieden aan / verkopen.

4 De vraag Eerst gaan we de vraag van de consumenten bestuderen.
Voor de prijs van een goed gebruiken we de afkorting: p. Voor de gevraagde hoeveelheid naar een goed gebruiken we de afkorting: qv.

5 De vraag Als de prijs van een goed stijgt, kopen consumenten dat goed minder: p  qv. De prijs stijgt en de gevraagde hoeveelheid daalt. Als de prijs van een goed daalt, kopen consumenten dat goed meer: p  qv De prijs daalt en de gevraagde hoeveelheid stijgt.

6 De vraaglijn We kennen nu twee regels (m.b.t. de vraag):
p  qv en p  qv We gaan het verband tussen p en qv grafisch weergeven (tekenen) in een assenstelsel. We spreken af: de prijs (p) zetten we verticaal en de gevraagde hoeveelheid (qv) zetten we horizontaal. De vraaglijn geeft de betalingsbereidheid van de consumenten weer. Dit is de prijs die vragers maximaal willen betalen voor een product.

7 De vraaglijn Stel dat bij p1 de vraag qv1 is. p
Als de prijs daalt naar p2 zullen consumenten meer kopen en zal qv1 stijgen naar qv2. p1 Vervolgens tekenen we door de twee punten de vraaglijn. p2 v qv qv1 qv2

8 Het aanbod Vervolgens gaan we het aanbod van de producenten bestuderen. Voor de prijs van een goed gebruiken we de afkorting: p. Voor de aangeboden hoeveelheid van een goed gebruiken we de afkorting: qa.

9 Het aanbod Als de prijs van een goed stijgt gaan producenten meer aanbieden: p  qa De prijs stijgt en de aangeboden hoeveelheid stijgt. Als de prijs van een goed daalt gaan producenten minder aanbieden: p  qa De prijs daalt en de aangeboden hoeveelheid daalt.

10 De aanbodlijn We kennen nu twee regels (m.b.t. het aanbod):
p  qa en p  qa We gaan het verband tussen p en qa grafisch weergeven (tekenen) in een assenstelsel. We spreken af: de prijs (p) zetten we verticaal en de aangeboden hoeveelheid (qa) zetten we horizontaal. De aanbodlijn geeft de leveringsbereidheid van de producenten weer. Dit is de prijs die aanbieders minimaal vragen voor hun product.

11 De aanbodlijn Stel dat bij p1 het aanbod qa1 is. p
Als de prijs daalt naar p2 zullen producenten minder aanbieden en zal qa1 dalen naar qa2. a p1 Vervolgens tekenen we door de twee punten de aanbodlijn. p2 qa qa2 qa1

12 Het prijs- of marktmechanisme
Zoals we al weten worden prijzen bepaald door vraag en aanbod. De prijs die voor een bepaald goed tot stand komt kunnen we aflezen in het snijpunt van de vraaglijn en de aanbodlijn. We tekenen de vraag- en aanbodlijn en bepalen de zgn. evenwichtsprijs (= pe) en evenwichtshoeveelheid (= qe).

13 Vraaglijn en aanbodlijn
We tekenen de vraaglijn. p We tekenen de aanbodlijn. Vervolgens bepalen we de evenwichtsprijs (= Pe) en de evenwichts-hoeveelheid (= qe). a pe v q qe

14 Het prijs- of marktmechanisme
wiskundig Zoals we al weten worden prijzen bepaald door vraag en aanbod. Elke vraaglijn en aanbodlijn kunnen we wiskundig voorstellen door een functie.

15 De vraagfunctie We kennen twee regels (m.b.t. de vraag):
p  qv en p  qv Er is dus sprake van een negatief verband tussen p en qv. We spreken af dat we in de functie qv voorop plaatsen. Een voorbeeld van een vraagfunctie is: qv = −2p + 60 (het negatieve verband = minteken voor de p)

16 De aanbodfunctie We kennen twee regels (m.b.t. het aanbod):
p  qa en p  qa Er is dus sprake van een positief verband tussen p en qa. We spreken af dat we in de functie qa voorop plaatsen. Een voorbeeld van een aanbodfunctie is: qa = +3p − 15 (het positieve verband = plusteken voor de p)

17 Het prijs- of marktmechanisme wiskundig
We hebben dus twee vergelijkingen: vraagfunctie: qv = −2p + 60 aanbodfunctie: qa = 3p − 15 Door vraagfunctie en aanbodfunctie aan elkaar gelijk te stellen kunnen we het snijpunt van beide lijnen berekenen.

18 Berekening evenwichtsprijs
vraagfunctie: aanbodfunctie: qv = −2p qa = 3p − 15 qv = qa −2p + 60 = 3p − 15 −2p − 3p = −15 − 60 −5p = −75 5p = 75 pe = 15

19 Berekening evenwichtshoeveelheid
We gaan vervolgens de gevonden evenwichts-prijs invullen in de vraagfunctie en ter controle ook in de aanbodfunctie: p = 15  qv = −2p + 60 qv = −2×  qv = 30 p = 15  qa = 3p − 15 qa = 3×15 − 15  qa = 30 Conclusie: pe = 15 en qe = 30

20 Het prijs- of marktmechanisme
EINDE


Download ppt "Het prijs- of marktmechanisme"

Verwante presentaties


Ads door Google