De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ECONOMIE Marktvormen. Soorten marktvormen  Volledig vrije mededinging (volkomen concurrentie)  Monopolie  Oligopolie  Monopolistische concurrentie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ECONOMIE Marktvormen. Soorten marktvormen  Volledig vrije mededinging (volkomen concurrentie)  Monopolie  Oligopolie  Monopolistische concurrentie."— Transcript van de presentatie:

1 ECONOMIE Marktvormen

2 Soorten marktvormen  Volledig vrije mededinging (volkomen concurrentie)  Monopolie  Oligopolie  Monopolistische concurrentie

3 Volledig vrije mededinging  Volledig vrije mededinging (volkomen concurrentie); Veel vragersVeel aanbiederHomogeen productTransparante markt Vrije toe- en uittreding

4 Prijsbepaling  De prijs wordt bepaald op de markt;  Doordat het aanbod van een bepaalde aanbieder in het niet valt bij de totale markt, kan een individuele aanbieder de prijs niet veranderen. Prijs in euro’s Hoeveelheid in stuks Collectieve vraaglijn Totale markt Opbrengst in euro’s Hoeveelheid in stuks Prijs = Gemiddelde opbrengst Individuele aanbieder Collectieve aanbodlijn

5 Kosten  Constante kosten (vaste kosten);  Kosten die afhankelijk zijn van de productiecapaciteit  Variabele kosten;  Kosten die afhankelijk zijn van de productie Totale kosten = totale variabele kosten + totale constante kosten Anders geschreven: TK = TVK + TCK

6 Kosten  Voorbeeld: Hieronder vind je de formule van de totale kosten. Bereken de gemiddelde totale (GTK), variabel (GVK) en constante (GCK) kosten en geef deze grafisch weer. TK = 500q + 1.000 TK = Totale kosten q = Hoeveelheid in stuks Variabele kostenConstante kosten Hoeveelheid:GVK:GCK:GTK: 15001.0001.500 25005001.000 3500333833 4500250750 5500200700 kosten in euro’s Hoeveelheid in stuks

7 Proportioneel, progressief en degressief kosten in euro’s Hoeveelheid in stuks TVK kosten in euro’s Hoeveelheid in stuks TVK Proportioneel variabele kosten Bijvoorbeeld: 50q Degressief variabele kosten Bijvoorbeeld: 50q – 0,8q 2 Progressieve variabele kosten Bijvoorbeeld: 1,2q 2

8 Marginaal  Marginale kosten (MK) of opbrengsten (MO);  De extra kosten of opbrengsten bij de uitbreiding van de productie met een eenheid.  In de wiskunde noemen we dit ook wel het differentiaalquotiënt of de eerste afgeleide. Proportioneel variabele kosten Bijvoorbeeld: 50q Degressief variabele kosten Bijvoorbeeld: 50q – 0,8q 2 Progressief variabele kosten Bijvoorbeeld: 1,2q 2 5050 – 1,6q2,4q Degressief en progressief variabele kosten Bijvoorbeeld: q 3 – 6q 2 + 16q + 8 3q 2 - 12q + 16

9 Maximale winst bij proportioneel variabele kosten  Totale winst (TW);  Het verschil tussen de totale opbrengsten en de totale kosten. Kosten / opbrengsten in euro’s Hoeveelheid in stuks Prijs = GO = MO GVK = MK GTK Hoeveelheid in stuks Prijs = GO = MO GVK = MK GTK Kosten / opbrengsten in euro’s Prijs = GO = MO = Verlies= Winst Om de winst te maximaliseren moet er zoveel mogelijk geproduceerd worden. De winst is dus maximaal wanneer de productie maximaal is. Doordat deze markt winstgevend is, zullen er aanbieders toetreden, waardoor de prijs gaat dalen. Wanneer de markt verliesgevend is, zullen er aanbieders uittreden, waardoor de prijs weer gaat stijgen.

10 Maximale winst bij niet-proportioneel variabele kosten q: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p: 13 TO: 0 13 26 39 52 65 75 91 104 117 MO: 13 TK: 10 28 38 44 48 52 58 68 85 118 MK: 18 10 6 4 6 10 17 33 GTK: - 28 19 14,7 12 10,4 9,7 10,6 13,1 GVK: - 18 14 11,3 9,5 8,4 8 8,3 9,4 12 Hoeveelheid in stuks Opbrengst / kosten in euro’s 24 8 4 12 681012 16 20 = p = GO = MO = MK = GTK = GVK Zolang de marginale opbrengsten groter zijn dan de marginale kosten, zal de winst toenemen. Wanneer de marginale kosten de marginale opbrengsten overtreffen, zal de winst dalen. Om de totale winst te maximaliseren kiest men de productie die tot stand komt bij MO =MK.

11 Maximale winst bij niet-proportioneel variabele kosten = p = GO = MO = MK = GTK = GVK MO = MK = Totale opbrengst = Totale kosten = Maximale winst Totale opbrengst: 7 x 13 = € 91,- Totale kosten: 7 x 9,7 = € 67,90 Totale winst: 7 x (13 - 9,7) = € 161,70

12 Maximale winst bij niet-proportioneel variabele kosten Opmerkingen: -De afstand tussen de GTK en de GVK wordt voordurend kleiner. Het verschil wordt namelijk steeds minder, omdat de constante kosten over een grotere hoeveelheid worden uitgesmeerd. - De curven van GVK en GTK worden in hun minima gesneden. Links van de genoemde snijpunten zijn de marginale kosten lager dan de gemiddelde. Daardoor worden de gemiddelde kosten omlaag getrokken. Rechts van de snijpunten is het net andersom. De MK-curve moet dus wel de GTK- en de GVK curve in het minimum snijden. = p = GO = MO = MK = GTK = GVK

13 Monopolie  Monopolie Veel vragersEen aanbiederHomogeen productLage transparantie Geen vrije toetreding

14 Prijszetter Prijs in euro’sHoeveelheid in stuks Vraagcurve Totale omzet in euro’s Omzetcurve Hoeveelheid in stuks De vraagcurve geeft de hoeveelheid vraag weer bij een bepaalde prijs. Oftewel de afzet die bij een bepaalde prijs hoort. We noemen deze vraagcurve dan ook wel de prijs-afzetlijn. De omzetcurve geeft de totale opbrengst weer, die tot stand komt door de prijs te vermenigvuldigen met de hoeveelheid, oftewel p x q. Wanneer we de gemiddelde opbrengst willen berekenen, delen we de totale opbrengst door de hoeveelheid, oftewel TO / q. De gemiddelde opbrengst is dus hetzelfde als de vraagcurve (prijs-afzetlijn). = prijsafzet-lijn= GO

15 Marginale opbrengst Totale omzet in euro’s TO Hoeveelheid in stuks Opbrengsten in euro’s Hoeveelheid in stuks Prijs-afzetlijn = GOMO Zo lang de totale opbrengst blijft stijgen bij het produceren van een extra eenheid, zal de marginale opbrengst positief zijn. Wanneer de totale opbrengst gaat dalen bij het produceren van een extra eenheid, zal de marginale opbrengst negatief zijn. Het verband tussen de GO lijn en de MO lijn is, dat de MO lijn altijd tweemaal zo steil loopt als de GO lijn. In het midden van de vraaglijn is de prijselasticiteit van de vraag exact -1. Links van het midden is deze kleiner dan -1 (elastische vraag), rechts van het midden is deze weer groter dan -1 (inelastische vraag).

16 Marginale kosten  De marginale kosten zijn de eerst afgeleide van de totale kosten. Deze totale kosten kunnen proportioneel, progressief of degressief variabele kosten bevatten. Prijs in euro’s Hoeveelheid in stuks Marginale kosten bij proportioneel variabele kosten. Marginale kosten bij progressief variabele kosten. Marginale kosten bij degressief variabele kosten. Marginale kosten bij degressief en progressief variabel kosten.

17 Maximale winst bij proportioneel variabele kosten  Maximale winst;  De hoeveelheid waarbij het verschil tussen de totale kosten en totale opbrengst het grootst is. Prijs in euro’s Hoeveelheid in stuks Prijs-afzetlijn = GOMO MK = GVK Zolang de marginale opbrengsten groter zijn dan de marginale kosten, zal de winst toenemen. Wanneer de marginale kosten de marginale opbrengsten overtreffen, zal de winst dalen. Om de winst te maximaliseren kiest men de productie die tot stand komt bij MO =MK. GTK = Maximale winst = Totale kosten

18 Oligopolie  Oligopolie Veel vragersWeinig aanbieders Homo- en heterogeen product Lage transparantie Moeilijke toetreding

19 Geknikte vraagcurve Prijs in euro’s Hoeveelheid in stuks Vraagcurve p* q* p* = Tot stand gekomen prijs q* = Tot stand gekomen hoeveelheid De geknikte vraagcurve heeft twee redenen: - Als de producent zijn prijs verlaagt zullen concurrenten dat waarschijnlijk ook doen, zodat de afzet weinig zal toenemen. - Als de producent zijn prijs verhoogt zullen concurrenten dat wellicht niet doen, zodat de afzet sterk zal afnemen. GEVOLG?

20 Monopolistische concurrentie  Monopolistische concurrentie Veel vragers Veel aanbiedersHeterogeen product Lage transparantie Vrije toe- en uittreding

21 Monopolistische concurrentie Prijs in euro’s Hoeveelheid in stuks Prijs in euro’s Hoeveelheid in stuks GO MO GTK MK p q q p GTK GO MOGO’MO’ De producent de maximale winst wilt behalen, stelt hij zijn prijs en productie vast op MO = MK. Doordat er winst valt te behalen op de markt zullen er meer aanbieders toetreden, waardoor de prijs-afzetlijn (GO) veranderd. = Maximale winst= Totale kosten Wanneer er geen winst meer valt te halen op de markt, zullen er weer aanbieders uittreden.


Download ppt "ECONOMIE Marktvormen. Soorten marktvormen  Volledig vrije mededinging (volkomen concurrentie)  Monopolie  Oligopolie  Monopolistische concurrentie."

Verwante presentaties


Ads door Google