De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vraag en aanbod. ELASTICITEIT Prijselasticiteit van de vraag: Procentuele verandering vraag Procentuele verandering prijs Inkomenselasticiteit van de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vraag en aanbod. ELASTICITEIT Prijselasticiteit van de vraag: Procentuele verandering vraag Procentuele verandering prijs Inkomenselasticiteit van de."— Transcript van de presentatie:

1 Vraag en aanbod

2 ELASTICITEIT Prijselasticiteit van de vraag: Procentuele verandering vraag Procentuele verandering prijs Inkomenselasticiteit van de vraag: Procentuele verandering vraag Procentuele verandering inkomen ETC.

3 Procentuele verandering: Nieuw – oud x 100% oud

4 Punt elasticiteit: Om het op 1 punt uit te rekenen kan je: 1.Ander punt erbij verzinnen en oude formule gebruiken 2.Afgeleide x P/Q

5 Soorten producten prijselasticiteit 1.Ev groter dan 0  zeer ongebruikelijk snobgoederen en giffengoederen 2.Ev tussen 0 en -1  inelastisch: prijs reageert weinig op prijs (basisgoederen: prijsstijging leidt tot stijging omzet) 2. Ev kleiner dan -1  elastisch: prijs reageert sterk op prijs. (luxe goederen: prijs verhoging leidt tot daling omzet)

6 Soorten producten inkomenselasticiteit Ei kleiner dan 0: inferieure goederen Ei tussen 0 en 1: basisgoederen Ei groter dan 1: luxe goederen

7 Engel Kromme: Qv INKOMEN A = DREMPELINKOMEN A-B= LUXE GOED BC = BASISGOED C - = INFERIEUR GOED b C a

8 Kruiselingse elasticiteit Kruiselingseprijselasticiteit van de vraag: Procentuele verandering vraag goed a Procentuele verandering prijs van goed b

9 Soorten producten kruiselingse elasticiteit Ek negatief: complementaire goederen Ek positief: substitutiegoederen

10 Ondernemingsvormen Eenmanszaak: geen rechtspersoon Vof: vennootschap onder firma (geen rechtspersoon Bv: Besloten Vennootschap (rechtspersoon) NV: Naamloos Vennootschap

11 Bedrijfskolom

12 Strategieën Integratie: kolom wordt korter (meelfabrikant neemt bakker over Differentiatie: Kolom wordt langer (broodfabrikant besteedt het vervoer uit) Specialicatie: kolom wordt smaller (bakker gaat alleen nog maar taarten bakken) Paralellisatie: kolom wordt breder (bakker gaat ook wat groenten verkopen

13 Producent • We gaan uit van markt van volkomen conurrentie: – De prijs is gegeven en wordt bepaald op de markt – Dus: TO = P x Q met P die word bepaald door qa en qv.

14 Marktmechanisme • De gehele markt (voorbeeld): qA = 2p – 20 qv = -p + 100 Er is dus evenwicht op de markt bij een prijs van 40 en een hoeveelheid van 60 De TO functie luidt dus: TO = 60q

15 De Markt • Let op aanbod heeft vrijwel altijd positief verband met p • Vraag heeft vrijwel altijd negatief verband met p. Als het goed werkt zorgt de prijs voor ruimende markten: Vraag en aanbod worden gelijk door het prijsmechanisme

16 Collectieve aanbodfunctie • Hoe kom je aan de collectieve aanbodfunctie: Het is een optelling van alle individuele aanbodfuncties. Stel er zijn 30 aanbieders die individueel een aanbodfunctie hebben van: qa = 3p – 40 De collectieve aanbodfunctie luidt dan: qa = 90p – 1200

17 Proportioneel variabele Kostenfuncties: TK TVK TCK De variabele kosten per product blijven gelijk bv: TK = 4q + 30

18 Grafiek proportioneel variabele kosten met gemiddelden GTK GVK GCK

19 DEGRESSIEF VARIABELE KOSTEN TK TVK TCK VOORBEELD: TK:-5q 2 + 20q + 100 SCHETS GCK GTK GVK MK

20 PROGRESSIEF VARIABELE KOSTEN TK TVK TCK TK:5q 2 + 100 SCHETS GCK GTK GVK MK

21 Break-even analyse • TO = TK of GTK = GO Vb: TO = 300 q TK = q 2 +1000 Q in 1000 producten 1.Stel ze aan elkaar gelijk en bepaal snijpunten 2. Bepaal break-even omzet en afzet

22 Hoogste mogelijke winst • MO = MK De winst is maximaal daar waar MO = MK Stel: TO = 200 q TK = 2q 2 + 1000 Bepaal de maximale winst

23 • MO = 200 • MK = 4q Winst maximaal bij q = 50 Winst is: TO = 200 x 50 = 10.000 TK = 2x 50x50 + 1000 = 6000 Winst = 4.000

24 MAXIMALE WINST • Schets de maximale winst: • MO MK GTK GO


Download ppt "Vraag en aanbod. ELASTICITEIT Prijselasticiteit van de vraag: Procentuele verandering vraag Procentuele verandering prijs Inkomenselasticiteit van de."

Verwante presentaties


Ads door Google