De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het prijs- of marktmechanisme I

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het prijs- of marktmechanisme I"— Transcript van de presentatie:

1 Het prijs- of marktmechanisme I
Klik om verder te gaan

2 Hoe gebruik je deze uitleg?
Je kunt in deze presentatie ‘bladeren’ door de pijltjestoetsen te gebruiken. Vooruit ga je met de pijltjestoets  (of ). Werk alle sheets rustig door. Als je iets niet meteen snapt kun je terug gaan naar een vorige uitleg met de pijltjestoets  (of ). Klik om verder te gaan.

3 Het prijs- of marktmechanisme (1)
Het prijs- of marktmechanisme is een systeem waardoor prijzen voor goederen (producten en diensten) tot stand komen. Hoe werkt dit prijs- of marktmechanisme? In deze presentatie leer je dit! Klik om verder te gaan.

4 Het prijs- of marktmechanisme (2)
Prijzen worden bepaald door de vraag naar goederen (door consumenten) enerzijds en door het aanbod van goederen (door producenten) anderzijds. Consumenten vragen / kopen. Producenten bieden aan / verkopen. Klik om verder te gaan.

5 De vraag (1) Eerst gaan we de vraag naar goederen (producten en diensten) door consumenten nader bestuderen. Voor de prijs van een goed (een product of een dienst) gebruiken we de afkorting: p Voor de gevraagde hoeveelheid naar een goed gebruiken we de afkorting: qv Klik om verder te gaan.

6 De vraag (2) Als de prijs van een goed stijgt kopen consumenten dat goed minder (het is immers duurder geworden): p  qv. De prijs stijgt en de gevraagde hoeveelheid daalt. Als de prijs van een goed daalt kopen consumenten dat goed meer: p  qv De prijs daalt en de gevraagde hoeveelheid stijgt. Klik om verder te gaan.

7 De vraag (3) We kennen nu twee regels (m.b.t. de vraag): p  qv
Bovenstaande regels gaan we grafisch weergeven (tekenen) in een assenstelsel. We spreken af: de prijs (p) zetten we verticaal en de gevraagde hoeveelheid (qv) zetten we horizontaal. Klik om verder te gaan.

8 De vraaglijn (stijgende prijzen)
Stel dat bij p1 de vraag qv1 is. Als de prijs stijgt naar p2 zullen consumenten minder kopen en zal qv1 dalen naar qv2 p2 Vervolgens tekenen we door de twee punten de vraaglijn. p1 v qv Klik om verder te gaan. qv2 qv1

9 De vraaglijn (dalende prijzen)
Stel dat bij p1 de vraag qv1 is. Als de prijs daalt naar p2 zullen consumenten meer kopen en zal qv1 stijgen naar qv2 p1 Vervolgens tekenen we door de twee punten de vraaglijn. p2 v qv Klik om verder te gaan. qv1 qv2

10 De vraaglijn p De conclusie van de voorgaande sheets is dus dat een vraaglijn ALTIJD een dalend verloop heeft. v qv Klik om verder te gaan.

11 Het aanbod (1) Vervolgens gaan we het aanbod van goederen (door producenten) nader bestuderen. Voor de prijs van een goed gebruiken we de afkorting: p Voor de aangeboden hoeveelheid naar een goed gebruiken we de afkorting: qa Klik om verder te gaan.

12 Het aanbod (2) Als de prijs van een goed stijgt gaan producenten dat goed meer aanbieden (ze kunnen dan immers meer winst maken): p  qa  De prijs stijgt en de aangeboden hoeveelheid stijgt. Als de prijs van een goed daalt gaan producenten dat goed minder aanbieden (het is minder winstgevend): p  qa  De prijs daalt en de aangeboden hoeveelheid daalt. Klik om verder te gaan.

13 Het aanbod (3) We kennen nu twee regels (m.b.t. het aanbod): p  qa 
Bovenstaande regels gaan we weer grafisch weergeven (tekenen) in een assenstelsel. We spreken af: de prijs (p) zetten we weer verticaal en de aangeboden hoeveelheid (qa) zetten we horizontaal (net als de qv). Klik om verder te gaan.

14 De aanbodlijn (stijgende prijzen)
Stel dat bij p1 het aanbod qa1 is. Als de prijs stijgt naar p2 zullen producenten meer aanbieden en zal qa1 stijgen naar qa2 a p2 Vervolgens tekenen we door de twee punten de aanbodlijn. p1 qa Klik om verder te gaan. qa1 qa2

15 De aanbodlijn (dalende prijzen)
Stel dat bij p1 het aanbod qa1 is. Als de prijs daalt naar p2 zullen producenten minder aanbieden en zal qa1 dalen naar qa2 a p1 Vervolgens tekenen we door de twee punten de aanbodlijn. p2 qa Klik om verder te gaan. qa2 qa1

16 De aanbodlijn p De conclusie van de voorgaande sheets is dus dat een aanbodlijn ALTIJD een stijgend verloop heeft. a qa Klik om verder te gaan.

17 Het prijs- of marktmechanisme
Zoals we al weten worden prijzen bepaald door vraag en aanbod. De prijs die voor een bepaald goed tot stand komt kunnen we aflezen in het snijpunt van de vraaglijn en de aanbodlijn. We tekenen de vraag- en aanbodlijn en bepalen de zgn. evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid. p = evenwichtsprijs, q = evenwichtshoeveelheid Klik om verder te gaan.

18 Vraaglijn en aanbodlijn
p We tekenen de vraaglijn We tekenen de aanbodlijn Vervolgens bepalen we (in het snijpunt) de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid. a p p = evenwichtsprijs, q = evenwichtshoeveelheid v q Klik om verder te gaan. q

19 Het marktmechanisme wiskundig
Zoals we al weten worden prijzen bepaald door vraag en aanbod. Elke vraaglijn en aanbodlijn kunnen we wiskundig voorstellen door een functie. Klik om verder te gaan.

20 De vraagfunctie We kennen twee regels (m.b.t. de vraag):
p  qv en p  qv Er is dus sprake van een negatief verband tussen p en qv. We spreken af dat we in de functie de qv voorop plaatsen. Een voorbeeld van een vraagfunctie is: qv = -2p + 60 (het negatieve verband = min-teken voor de p) Klik om verder te gaan.

21 De aanbodfunctie We kennen twee regels (m.b.t. de vraag):
p  qa en p  qa  Er is dus sprake van een positief verband tussen p en qa. We spreken af dat we in de functie de qa voorop plaatsen. Een voorbeeld van een aanbodfunctie is: qa = +3p - 15 (het positieve verband = plus-teken voor de p) Klik om verder te gaan.

22 Het marktmechanisme wiskundig
We hebben dus twee vergelijkingen: vraagfunctie: qv = -2p + 60 aanbodfunctie: qa = 3p - 15 Door vraagfunctie en aanbodfunctie aan elkaar gelijk te stellen kunnen we het snijpunt van beide lijnen berekenen. Klik om verder te gaan.

23 Berekening evenwichtsprijs
vraagfunctie: aanbodfunctie: qv = -2p qa = 3p - 15 qv = qa -2p + 60 = 3p -15 -2p - 3p = -5p = -75 5p = 75 p = 15 Klik om verder te gaan.

24 Berekening evenwichtshoeveelheid
We gaan vervolgens de gevonden evenwichtsprijs invullen in de vraagfunctie en ter controle ook in de aanbodfunctie: p = 15  qv = -2p + 60 qv =  qv = 30 p = 15  qa = 3p - 15 qa =  qa = 30 Conclusie: p = 15 en q = 30 Klik om verder te gaan.

25 Oefenopgave We gaan het geleerde oefenen. Bereken van onderstaande stelsel van vergelijkingen de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid: Vraagfunctie: qv = -3p + 20 Aanbodfunctie: qa = p + 12 Reken dit eerst voor jezelf uit. Ga dan naar de volgende pagina om je antwoord te controleren. Klik om verder te gaan.

26 Oefenopgave controle Heb je het juiste antwoord gevonden?
Vraagfunctie: qv = -3p + 20 Aanbodfunctie: qa = p + 12 Evenwichtsprijs = € 2 Evenwichtshoeveelheid = 14 stuks Klik om verder te gaan.

27 Het prijs- of marktmechanisme I
EINDE


Download ppt "Het prijs- of marktmechanisme I"

Verwante presentaties


Ads door Google