De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 3: Vraag en Aanbod Economie,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 3: Vraag en Aanbod Economie,"— Transcript van de presentatie:

1 1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 3: Vraag en Aanbod Economie, een Inleiding

2 2 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Vraag en Aanbod - Inhoudstafel 1.De vraag als uitdrukking van bereidheid tot betalen 2.Het aanbod als uitdrukking van marginale kosten 3.Prijsvorming

3 3 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Vraag en Aanbod - Inhoudstafel 1.De vraag als uitdrukking van bereidheid tot betalen 1.Algemene en partiële vraagfuncties 2.De vraag naar broodjes 3.De vraagcurve 2.Het aanbod als uitdrukking van marginale kosten 3.Prijsvorming

4 4 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Algemene en partiële vraagfuncties  De marktvraag l Resultante van aankoopgedrag  Gezinnen  Bedrijven  Overheid l Beschrijft totale gevraagde hoeveelheid l In functie van bepaalde factoren (prijs, …)

5 5 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Algemene en partiële vraagfuncties  Algemene vraagfunctie voor broodjesmarkt:  Te verklaren variabele l Gevraagde hoeveelheid broodjes  Verklarende variabelen l Prijs van broodje l Prijzen van respectievelijke lunchalternatieven l Inkomen van consumenten l Seizoen l Reclame

6 6 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Algemene en partiële vraagfuncties  Partiële vraagfunctie voor broodjesmarkt: of kortweg  Partiële vraagfunctie: l Invloed van broodjesprijs op gevraagde hoeveelheid l Ceteris paribus l In veronderstelling dat andere verklarende factoren  Inkomen van consumenten  Seizoen  Reclame …… constant blijven

7 7 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Vraag en Aanbod - Inhoudstafel 1.De vraag als uitdrukking van bereidheid tot betalen 1.Algemene en partiële vraagfuncties 2.De vraag naar broodjes 3.De vraagcurve 2.Het aanbod als uitdrukking van marginale kosten 3.Prijsvorming

8 8 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. De vraag naar broodjes  Reservatieprijs l Marginaal begrip l (Marginale) maximale bereidheid tot betalen l Waarde en voorkeuren  Vraagcurve l Beweging op vraagcurve  Voorbeeld prijsverandering l Verschuiving van vraagcurve  Voorbeeld wijziging voorkeuren

9 9 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. De vraag naar broodjes  Negatief verband tussen broodjesprijs en gevraagde hoeveelheid l Zie Tabel 3.1. en Figuur 3.1.

10 10 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

11 11 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. De vraag naar broodjes  Werkelijke prijs > reservatieprijs impliceert: l Individu is niet bereid tot aankoop l Negatief consumentensurplus  Werkelijke prijs = reservatieprijs impliceert: l Individu is indifferent tussen al dan niet aankopen l Consumentensurplus = 0  Werkelijke prijs < reservatieprijs impliceert: l Positief consumentensurplus l Zie volgende slide

12 12 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

13 13 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Vraag en Aanbod - Inhoudstafel 1.De vraag als uitdrukking van bereidheid tot betalen 1.Algemene en partiële vraagfuncties 2.De vraag naar broodjes 3.De vraagcurve 2.Het aanbod als uitdrukking van marginale kosten 3.Prijsvorming

14 14 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. De vraagcurve  In realiteit: l Meer dan 10 potentiële kopers l Koper kan meer dan 1 broodje aanschaffen l Verschillende (ook niet-gehele) reservatieprijzen

15 15 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

16 16 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. De vraagcurve  Marginale (maximale) betalingsbereidheid neemt af naarmate er meer broodjes gevraagd worden  Bij een werkelijke prijs van 3: l Totale waarde voor consumenten: oppervlakte OMDN l Totaal betaald: oppervlakte OQDN l Totaal consumentensurplus: oppervlakte QMD

17 17 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Vraag en Aanbod - Inhoudstafel 1.De vraag als uitdrukking van bereidheid tot betalen 2.Het aanbod als uitdrukking van marginale kosten 1. Algemene en partiële aanbodfuncties 2. Het aanbod van broodjes 3. De aanbodcurve 3.Prijsvorming

18 18 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.1. Algemene en partiële aanbodfuncties  Het marktaanbod l Resultante van aanbodbeslissingen  Gezinnen  Bedrijven  Overheid l Beschrijft totale aangeboden hoeveelheid l In functie van bepaalde factoren (prijs, …)

19 19 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.1. Algemene en partiële aanbodfuncties  Algemene aanbodfunctie voor broodjesmarkt:  Te verklaren variabele l Aangeboden hoeveelheid broodjes  Verklarende variabelen l Prijs van broodje l Prijs van productiefactor arbeid l Prijs van productiefactor kapitaal l Prijs van ingrediënten l Te betalen belastingen

20 20 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.1. Algemene en partiële aanbodfuncties  Partiële aanbodfunctie voor broodjesmarkt: of kortweg  Partiële aanbodfunctie: l Invloed van broodjesprijs op aangeboden hoeveelheid l Ceteris paribus l In veronderstelling dat andere verklarende factoren  Prijzen van productiefactoren  Prijs van ingrediënten …… constant blijven

21 21 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Vraag en Aanbod - Inhoudstafel 1.De vraag als uitdrukking van bereidheid tot betalen 2.Het aanbod als uitdrukking van marginale kosten 1. Algemene en partiële aanbodfuncties 2. Het aanbod van broodjes 3. De aanbodcurve 3.Prijsvorming

22 22 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.2. Het aanbod van broodjes  Reservatieprijs l Marginaal begrip l (Marginale) kosten l Technologie  Aanbodcurve l Beweging op aanbodcurve  Voorbeeld prijsverandering l Verschuiving van aanbodcurve  Voorbeeld wijziging marginale kosten

23 23 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.2. Het aanbod van broodjes  Positief verband tussen broodjesprijs en aangeboden hoeveelheid l Zie Tabel 3.2. en Figuur 3.4.

24 24 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

25 25 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.2. Het aanbod van broodjes  Werkelijke prijs > reservatieprijs impliceert: l Positief producentensurplus l Zie volgende slide  Werkelijke prijs = reservatieprijs impliceert: l Agent is indifferent tussen al dan niet aanbieden l Producentensurplus = 0  Werkelijke prijs < reservatieprijs impliceert: l Agent is niet bereid aan te bieden l Negatief producentensurplus

26 26 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

27 27 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Vraag en Aanbod - Inhoudstafel 1.De vraag als uitdrukking van bereidheid tot betalen 2.Het aanbod als uitdrukking van marginale kosten 1. Algemene en partiële aanbodfuncties 2. Het aanbod van broodjes 3. De aanbodcurve 3.Prijsvorming

28 28 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.3. De aanbodcurve  In realiteit: l Meerdere aanbieders l Verschillende (ook niet-gehele) reservatieprijzen

29 29 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

30 30 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.3. De aanbodcurve  Marginale kost neemt toe naarmate er meer broodjes geproduceerd worden  Bij een werkelijke prijs van 3: l Totale ontvangsten producenten: oppervlakte OMDN l Totale kosten: oppervlakte OQDN l Totaal producentensurplus: oppervlakte QMD

31 31 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Vraag en Aanbod - Inhoudstafel 1.De vraag als uitdrukking van bereidheid tot betalen 2.Het aanbod als uitdrukking van marginale kosten 3.Prijsvorming

32 32 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

33 33 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Vraag en Aanbod - Inhoudstafel 1.De vraag als uitdrukking van bereidheid tot betalen 2.Het aanbod als uitdrukking van marginale kosten 3.Prijsvorming 1. Het marktevenwicht 2. De algebra van lineaire vraag- en aanbodcurven 3. Verschuivingen van vraag en aanbod

34 34 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.1. Het marktevenwicht  Prijs te laag l Vraag > Aanbod l Vraagoverschot  Prijs te hoog l Vraag < Aanbod l Aanbodoverschot  Opwaartse en neerwaartse druk op prijzen l Tot marktevenwicht wordt bereikt l Met evenwichtsprijs l En evenwichtshoeveelheid

35 35 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Vraag en Aanbod - Inhoudstafel 1.De vraag als uitdrukking van bereidheid tot betalen 2.Het aanbod als uitdrukking van marginale kosten 3.Prijsvorming 1. Het marktevenwicht 2. De algebra van lineaire vraag- en aanbodcurven 3. Verschuivingen van vraag en aanbod

36 36 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. De algebra van lineaire vraag- en aanbodcurven  Functionele vorm voor de partiële vraagfunctie l Populair: lineair verband l Voorbeeld:  Lineair verband: twee parameters l Intercept  Positie van vraagcurve l Richtingscoëfficiënt  Afgeleide van vraagfunctie naar prijs  Vaak negatief  Registreert beweging op vraagcurve  Niet compleet hetzelfde als helling van vraagrechte

37 37 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

38 38 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. De algebra van lineaire vraag- en aanbodcurven  Vraagfunctie l Afhankelijke variabele: gevraagde hoeveelheid  Horizontale as (!) l Onafhankelijke variabele: prijs  Verticale as (!)  Inverse vraagfunctie l Afhankelijke variabele: marginale bereidheid tot betalen (reservatieprijs) l Onafhankelijke variabele: hoeveelheid l Voorbeeld:

39 39 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. De algebra van lineaire vraag- en aanbodcurven  Functionele vorm voor de partiële aanbodfunctie l Populair: lineair verband l Voorbeeld:  Lineair verband: twee parameters l Intercept  Positie van aanbodcurve l Richtingscoëfficiënt  Afgeleide van aanbodfunctie naar prijs  Vaak positief  Registreert beweging op aanbodcurve  Niet compleet hetzelfde als helling van aanbodrechte

40 40 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. De algebra van lineaire vraag- en aanbodcurven  Aanbodfunctie l Afhankelijke variabele: aangeboden hoeveelheid  Horizontale as (!) l Onafhankelijke variabele: prijs  Verticale as (!)  Inverse aanbodfunctie l Afhankelijke variabele: marginale kosten (reservatieprijs) l Onafhankelijke variabele: hoeveelheid l Voorbeeld:

41 41 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. De algebra van lineaire vraag- en aanbodcurven  Marktevenwicht  In bovenstaand voorbeeld  Uitwerken levert l Evenwichtsprijs = 3 l Evenwichtshoeveelheid = 300

42 42 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Vraag en Aanbod - Inhoudstafel 1.De vraag als uitdrukking van bereidheid tot betalen 2.Het aanbod als uitdrukking van marginale kosten 3.Prijsvorming 1. Het marktevenwicht 2. De algebra van lineaire vraag- en aanbodcurven 3. Verschuivingen van vraag en aanbod

43 43 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.3. Verschuivingen van vraag en aanbod  Ceteris paribus veronderstelling opheffen l Andere variabelen dan prijs kunnen veranderen l Veranderingen komen tot uiting als verschuivingen van vraag- of aanbodcurve (met prijs op één van de assen)

44 44 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.3.1. Verschuivingen van de vraagcurve  Beschouw volgend lineair verband:  Laat andere verklarende factoren variëren

45 45 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

46 46 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.3.2. Verschuivingen van de aanbodcurve  Verandering in productiekosten l Verschuiving van partiële aanbodcurve  Verlaging werkgeversbijdragen  Olieprijsstijging  Loonkostenstijging  Technologische vernieuwing  Figuur 3.10: toename (afname) van productiekosten l Aanbodcurve schuift omhoog (omlaag) l Voor gegeven outputniveau willen producenten hogere (lagere) prijs ontvangen, of l Voor dezelfde prijs bieden ze minder (meer) aan

47 47 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

48 48 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.3.3. Comparatieve statica  Comparatieve statica (versus dynamische analyse)  Beschouw volgend voorbeeld: l De markt van reizen naar Mexico  Mexicaanse griep  Vraag naar reizen naar Mexico neemt af  Bij oorspronkelijke prijs ontstaat aanbodoverschot  Neerwaartse druk op prijzen Gevraagde hoeveelheid neemt toe Aangeboden hoeveelheid neemt af  Nieuw evenwicht Lagere prijs Kleinere hoeveelheid

49 49 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN


Download ppt "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 3 – VRAAG EN AANBOD © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 3: Vraag en Aanbod Economie,"

Verwante presentaties


Ads door Google