De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONDERVOEDING Jacqueline van den Broek, diëtist UMC St Radboud Nijmegen Symposium VMDLV 5 oktober 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONDERVOEDING Jacqueline van den Broek, diëtist UMC St Radboud Nijmegen Symposium VMDLV 5 oktober 2007."— Transcript van de presentatie:

1

2 ONDERVOEDING Jacqueline van den Broek, diëtist UMC St Radboud Nijmegen Symposium VMDLV 5 oktober 2007

3 Agenda • Herkenning en behandeling risico ondervoeding • Refeeding syndroom

4 Ziektegerelateerde ondervoeding Voedingsstatus waarbij een tekort of dysbalans aan energie, eiwit en andere nutriënten meetbare ongunstige effecten op weefsel/lichaamsvorm, functie en klinische uitkomsten veroorzaken Stratton ea 2003

5 Meer kans op infecties (verminderde darmwerking en verlaagde weerstand) Ondervoeding A fname gewicht en spiermassa Hogere mortaliteit Meer kans op complicaties Afname kwaliteit van leven Verminderde wondgenezing/ toename kans decubitus Langere opnameduur Hogere behandelingskosten

6 Probleemomschrijving • Hoge prevalentie van ondervoeding in alle domeinen van de gezondheidszorg (25-40%) • Slechte herkenning van ondervoede patiënten in ziekenhuizen (50%)

7 Ondervoeding hongeren(gezond)ziekte-gerelateerd gewichtsverandering 20-30% VVM70-80% VVM 70-80% VM20-30% VM

8 Ongewenst gewichtsverlies geeft neerwaartse spiraal

9 Prestatie-indicator 2007  Worden volwassen patiënten bij opnamegescreend op ondervoeding en zo ja met welk screeningsinstrument?  Geef het percentage gescreende volwassen patiënten  Maak een uitsplitsing tussen matig en ernstig risico op ondervoeding 2008  (Uitkomst) indicator voor de behandeling van risico patiënten =dag 4 optimale voeding

10 MUST screeningstool Stap 1 BMI-score (kg/m2) >20= 0 18,5-20= 1 < 18,5 = 2 Stap 2 Ongewenst gewichtsverlies afgelopen 3-6 mnd < 5%= 0 5-10%= 1 >10 % = 2 Stap 4 Tel alle scores bij elkaar op om risico op ondervoeding te bepalen 0=laag risico 1=matig risico 2 of > hoog risico Stap 5 Interventieplan 0 Laag risico Geen interventie 1 Matig risico En+e+ Tussenmaaltijden/caloriedrank Brochure 2 of meer Hoog risico Consult diëtist En+e+ Tussenmaaltijden/caloriedrank brochure Stap 3 Voedselinname en ziekte. Is of was t.g.v. ziekte geen voedselinname mogelijk gedurende > 5 dagen? Score 2

11 1.Behoud of herstel van (lichaams-) eiwitmassa 2.Voorzien in adequate hoeveelheid energie, m.n. bij deplete energievoorraden H.P. Sauerwein and R.J.M. Strack van Schijndel. Perspective: How to evaluate studies on peri-operative nutrition? Considerations about the definition of optimal nutrition for patients and its key role in the comparison of the results of studies on nutritional intervention; Clinical Nutrition 27 (2007); 154-158. Doel voedingstherapie

12 Optimale voeding Eiwit  1,2-1,5 g/kg/dag Energie 1.Meten 2.Formules: rustmetabolisme +30%

13 Definitie refeeding syndroom De metabole complicaties die onstaan als deplete patiënten of patiënten die langere tijd niet gevoed zijn, worden gevoed.

14 Casus Persoonlijke gegevens • Mw. Pietersen • 24 jaar • Lengte 1.60 meter; Gewicht 36 kg (BMI=14)

15 Ziektegeschiedenis • Als kind frequente ziekenhuisopname ivm hartafwijking • Sinds 15 jaar eetstoornissen, meerdere ziekenhuisopnames ivm cachexie • Meerdere keren psychiatrische hulp, echter door patiënt gestaakt • Sedert 2 jaar continu sondevoeding via PEG

16 Opname • Mw wordt opgenomen ivm stekende pijn thv de peg • Gewicht 36 kg, onveranderd tov 2 jaar geleden (voor starten sondevoeding) • Advies sondevoeding thuis: 1500 ml standaard via een ambulante pomp (1 kcal/ml) • Bloeduitslagen laat geen ernstige afwijkingen zien

17 Behandeling • Sondevoeding hervatten via PEG en observatie klachten • Start met Standard sondevoeding (1/2 liter) • Dagelijks controle elektrolyten zoals fosfaat, magnesium, kalium, natrium, calcium, glucose

18 Beloop 48 uur na starten sondevoeding afwijkende bloedwaarden • Kalium 2,4 mmol/l N: 3,6-4,8 • Magnesium 0,45 mmol/lN: 0,75-1,25 • Fosfaat 0,34 mmol/lN: 0,80-1,30 • Calcium 1,71 mmol/lN: 2,20-2,60 • Natrium 138 mmol/lN: 136-144 • Albumine 42 g/lN: 37-53

19 Complicaties refeeding • Hypofosfatemie • Hypokaliëmie • Hypomagnesiëmie • Glucose-intolerantie • Vitamine B1 tekort • Vochtretentie  cardiopulmonaal  neurologisch  gastrointestinaal

20 Oorzaak • Verhoging insulinespiegels agv toevoer van koolhydraten (voeding/glucose infuus) • Opname glucose samen met P,Mg, K in de cel • Dalen serumwaarden van deze electrolyten

21

22 Hoog risico patiënten Een of meer criteria: • BMI< 16 • Gewichtsverlies > 15 % binnen 3-6 mnd • Weinig of geen voedselinname > 10 dagen • Laag P, Mg, K voor start voeding Twee of meer criteria: (must-score 4 of meer) • BMI < 18,5 • Gewichtsverlies > 10% binnen 3-6 mnd • Weinig of geen voedselinname > 5 dagen • Alcoholisme, diuretica, antacida, insuline

23 MUST screeningstool Stap 1 BMI-score (kg/m2) >20= 0 18,5-20= 1 < 18,5 = 2 Stap 2 Ongewenst gewichtsverlies afgelopen 3-6 mnd < 5%= 0 5-10%= 1 >10 % = 2 Stap 4 Tel alle scores bij elkaar op om risico op ondervoeding te bepalen 0=laag risico 1=matig risico 2 of > hoog risico Stap 5 Interventieplan 0 Laag risico Geen interventie 1 Matig risico En+e+ Tussenmaaltijden/caloriedrank Brochure 2 of meer Hoog risico Consult diëtist En+e+ Tussenmaaltijden/caloriedrank brochure Stap 3 Voedselinname en ziekte. Is of was t.g.v. ziekte geen voedselinname mogelijk gedurende > 5 dagen? Score 2

24 Maatregelen • Controleren en corrigeren elektrolyten voor start: K, Mg, P, Ca, glucose • 1e week dagelijks vervolgen elektrolyten tot volledig schema • Attentie vitamine B1 • Volledige in- en output registratie • Dagelijks wegen

25 Opbouwschema voeding • Dag 1: 50% • Dag 2: 75% • Dag 3: 100%  Uitbreiden voeding (dagelijks) na evaluatie van lab. uitslagen  Voorzichtig circulerend volume herstellen

26 SCREENEN HERKENNEN BEHANDELEN ORAALENTERAAL PARENTERAAL MONITOREN EN VASTLEGGEN EVALUEREN

27


Download ppt "ONDERVOEDING Jacqueline van den Broek, diëtist UMC St Radboud Nijmegen Symposium VMDLV 5 oktober 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google