De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De aanpak van ondervoeding op de polikliniek - een stappenplan - Eva Leistra, MScDr.ir. Hinke Kruizenga VUmc, Stuurgroep OndervoedingProjectleider Stuurgroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De aanpak van ondervoeding op de polikliniek - een stappenplan - Eva Leistra, MScDr.ir. Hinke Kruizenga VUmc, Stuurgroep OndervoedingProjectleider Stuurgroep."— Transcript van de presentatie:

1 De aanpak van ondervoeding op de polikliniek - een stappenplan - Eva Leistra, MScDr.ir. Hinke Kruizenga VUmc, Stuurgroep OndervoedingProjectleider Stuurgroep Ondervoeding Noordwijkerhout, 8 april 2011 1.12

2 Voorjaar 2009 Peiling 40 project ziekenhuizen 20 ziekenhuizen (50%) screenen op 1 of meer poliklinieken – Preoperatief – Longpoli – Oncologie – MDL Hoe staan we er nu voor? – Screent u al poliklinisch? – Wat zijn knelpunten waar u tegenaan loopt? Voorjaar 2011

3 Achtergrond Steeds meer aandacht voor ondervoeding in alle sectoren van de gezondheidszorg Prevalentie bij ziekenhuisopname daalt nauwelijks Transmurale voedingszorg! Verwachting: betere herkenning en behandeling op de polikliniek  afname prevalentie bij opname

4 Prevalentie ondervoeding (LPZ)

5 Prevalentie ondervoeding bij thuiswonende ouderen is hoog! Resultaten van Janneke Schilp – ViE-studie

6 Thuis Opname Thuis Symptomen Diagnostiek Interventie Herstelfase Tijd  Voedingstoestand  De route van de patiënt 

7 Welke stappen zijn al gezet? Welke stappen moeten we nog maken? Achtergrond Steeds meer aandacht voor ondervoeding in alle sectoren van de gezondheidszorg Prevalentie bij ziekenhuisopname daalt nauwelijks Transmurale voedingszorg! Verwachting: betere herkenning en behandeling op de polikliniek  afname prevalentie bij opname

8 Stap 1 Prevalentie ondervoeding op de polikliniek

9 Prevalentie onderzoek (2008) Multicenter studie: 9 ziekenhuizen Bij aanmelding op de poli  vragenlijst, gewichtsbepaling, lengtemeting (of nagevraagd) Voedingstoestand Slechte voedingstoestand – BMI 10% in 6 maanden of >5% in 1 maand Matige voedingstoestand – BMI ≥ 18.5 en 5-10% onbedoeld gewichtsverlies in 6 maanden Geen ondervoeding – BMI ≥ 18.5 en geen onbedoeld gewichtsverlies

10 Prevalentie en herkenning N=2288 1 op de 20 patiënten ernstig ondervoed 1 op de 6 ondervoede patiënten wordt herkend Ongeveer 400 patiënten per polikliniek per dag Landelijk (100 ziekenhuizen): – Zo’n 2000 ondervoede patiënten per dag – Ruim 1600 geen voedingsbehandeling Slechte voedingstoestand117 (5%) Matige voedingstoestand46 (2%) Geen ondervoeding2125 (93%)

11 Stap 2 Vaststellen hoogrisico afdelingen

12 Hoogrisico afdelingen * Significant meer ondervoeding vergeleken met andere afdelingen * *

13 Stap 3 Bepalen screeningtool voor polikliniek

14 MUST Screeningsinstrumenten kliniek

15 Diagnostische waarden MUSTSNAQSNAQ+BMI Sensitiviteit75%42%95% Specificiteit95%99% Positief voorsp. waarde48%78%89% Negatief voorsp. waarde98%97%100% Lage sensitiviteit: te weinig ondervoede mensen worden herkend door het instrument Lage positief voorspellende waarde: het instrument wijst meer mensen aan dan dat er daadwerkelijk ondervoed zijn

16 1. Bij voorkeur: definitie ondervoeding 2. SNAQ + BMI 3. MUST* * te veel mensen worden onterecht doorgestuurd i.v.m. slechte voedingstoestand Welk screeningsinstrument? ≤ 65 jaarBMI < 18.5 : 3 punten BMI 18.5 – 20 : 2 punten > 65 jaarBMI < 20 : 3 punten BMI 20 – 22 :2 punten

17 Hoe zit het met de geriatrische patiënten?

18 Mini Nutritional Assessment – short form

19 Centrum voor ouderengeneeskunde Amsterdam (COGA) N=96 Leeftijd: 81 ± 5 jaar Criterium: BMI ≤ 20 kg/m 2 en/of ≥ 4 kg gewichts- verlies 6 maanden

20 SNAQ 65+ te gebruiken Resultaten afhankelijk van gebruikt criterium! SNAQSNAQ 65+ MNA-sf Sensitiviteit37%100%52% Specificiteit100%90%99% Positief voorsp. waarde100%79%93% Negatief voorsp. waarde80%100%84% Diagnostische waarde ernstig vs. matig/niet ondervoed

21 Aanbeveling NvKG (Concept) richtlijn CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) Meer info: sessie 7.13 “Leidraad ondervoeding bij de geriatrische patiënt” “De werkgroep adviseert de MNA te gebruiken voor het objectiveren van de voedingstoestand in geriatrische patiënten”

22 Stap 4 Multidisciplinair behandelplan

23 Screening hoogrisicopatiënten Niet ondervoedMatig ondervoed Ernstig ondervoed Geen actie ≤ 1 werkdag diëtist in consult gevraagd ≤ 3 werkdagen behandelplan ingezet ≤ 5 werkdagen start behandeling Evaluatie inname : Acute patiënt: ≤ 5 werkdagen Chronische patiënt: ≤ 10 werkdagen Vervolg screening Bij opname Bij volgend polikliniekbezoek Voorlichting en folder (over): Energie- en eiwitverrijkte maaltijden Tussentijdse verstrekkingen Regelmatig wegen Multidisciplinair behandelplan polikliniek

24 Multidisciplinaire verantwoordelijkheid Screenenverpleegkundige, arts, polimedewerker Diëtist op tijd in consult (< 1 werkdag) arts en verpleegkundige Stellen van diagnosearts en diëtist Behandelplan tijdig inzetten (< 3 werkdagen) diëtist en arts Start behandeling (< 5 werkdagen) patiënt en diëtist Goede uitvoering behandelplanpatiënt, verpleegkundige, diëtist Evaluatie intake vs. behoefte (< 5-10 werkdagen) diëtist

25 Behandeling Eiwit: 1,2 – 1,7 g kg lichaamsgewicht (bij BMI > 27  gewicht bij BMI 27) Energie: minimaal H&B (1984) + toeslag van 30% voor activiteit Monitoring gewicht en inname Voorkeur voor enterale weg, evt. (in combinatie met) parenteraal Behandeling patiënten met slechte voedingstoestand Gebaseerd op richtlijn “Perioperatieve voedingsbeleid” CBO (2007)

26 Zelf aan de slag

27 Projectplan Naam project Mijlpaal 2Mijlpaal 3 Resultaat project Actie Mijlpaal 1 decemberjanuarimaartapril

28 Hoe pak je het aan? Zoek de juiste personen – Implementeren is teamwork Maak een plan van aanpak: – Wie voert screening uit? – Hoe wordt het geregistreerd? – Hoe wordt de diëtist in consult gevraagd? – Hoe wordt behandeling geëvalueerd? –... overdenk alle stappen Leer van elkaar! – Binnen ziekenhuis – Kijk ook eens in je eigen regio Investeer!!

29 .....

30 Soms zijn de stappen wel erg groot... Hoe hiermee om te gaan?

31 Weerstand Geen inzicht in belang van voeding Geef klinische lessen op de polikliniek..... Geen verantwoordelijkheidsgevoel (“We hebben al genoeg te doen”) Maak goede afspraken over multidisciplinaire aanpak Screening hoeft weinig tijd te kosten (is mogelijk in de bouwen in bestaande vragenlijsten) Behandeling ligt grotendeels bij diëtist.....  Zoek de juiste personen op (‘samen sta je sterker’)

32 Tijd, geld, middelen Te weinig formatie Investeren levert uiteindelijk vaak uitbreiding op Wees realistisch  begin met 1 poli en rol dan verder uit Ga met de juiste mensen om de tafel zitten Registreer goed Kijk ook over de grenzen van je ziekenhuis heen  Voor behandeling kan verwezen worden naar diëtist uit de eerste lijn (max. 4 uur per jaar in basisverzekering)

33 Logistiek Maak afspraken over screening (verpleegkundige, poli-assistent, specialist, ….) Maak afspraken over een spreekkamer diëtist Protocollaire verwijzing.... Veranderen van middelen Regel (met de werkgroep) voldoende weegschalen, screenings- kaartjes, aanpassingen in bestaande vragenlijsten, etc. Liefst inbouwen in elektronisch dossier  Let op: ICT aanpassingen kosten veel tijd Ga mee met geplande aanpassingen Maak een goede planning!!!!

34 Meer knelpunten....?

35 Motivatie patiënten (toolkit eerstelijnsproject)

36 ‘Elevator pitch’  Zorg voor een prikkelende opening  Mag maximaal 40 seconden duren (= ongeveer 100 woorden)  Voorstellen (voor zover nodig)  Concrete omschrijving van het project dat je gaat doen  Wat het verzoek precies behelst  Waarom hij de persoon is waaraan je dit verzoek doet  Wat het hem kan opleveren als hij meedoet  Eindigt met een vraag of nodigt de ander uit (door gewekte nieuwsgierigheid) een gesprek met je te beginnen  Breng het met passie, zorg voor eigen overtuiging, wees assertief en toon durf

37 VisieVaardighedenStimulansenMiddelenActieplan Middelen Stimulansen Vaardigheden Visie Verandering Verwarring Spanningen Onzekerheid Vertraging Frustratie Valse starts Ersösz

38 Stadia van verandering toepassen horen weten begrijpen integreren

39 FasenProblemenInterventies HorenNiet luisteren/lezen Geen contact collega’s Beknopte informatie Persoonlijk benadering sleutelfiguren Wervende brochure WetenGeen behoefte Niet relevant achten Onvoldoende kennis Casus Confrontatie met ( gevolgen) werkwijze Kernachtige boodschap Regelmatig herhalen BegrijpenTe complex Nadelen zien Twijfels Goede instructie(materialen) Eenvoudige meetmethode Zelftoetsing Discussie Weerstand bespreken Wetenschappelijke onderbouwing Inschakelen experts en collega’s met ervaring ToepassenOnvoldoende middelen Gebrek aan vaardigheden Negatieve reacties Training Achterwacht Vrijblijvend experimenteren Inventarisatie knelpunten, oplossingen op maat Resultaten zichtbaar maken IntegrerenVergeten Terugvallen Onvoldoende resultaat Reminders Regelmatig meten en resultaten bespreken Verantwoordelijkheid in de lijn leggen

40 Implementatietips  Projectmatige aanpak  Ambitieuze en concrete doelen  Projectgroep (samenstelling!)  Formatie projectleider  Aansluiten bij ontwikkelingen (aandacht voor ouderen/vergrijzing)  Goede voorbereiding en tijdplanning  Multidisciplinaire werkwijze  Afspraken (LESA)  Evaluatie  Op maat maken ‘halffabrikaten’ uit de toolkit  PR & communicatie

41 Ben jij ‘DIVA’ genoeg om de grote stap te zetten? Trek de stoute schoenen aan...

42 www.stuurgroepondervoeding.nl hinkekruizenga@stuurgroepondervoeding.nl evaleistra@stuurgroepondervoeding.nl


Download ppt "De aanpak van ondervoeding op de polikliniek - een stappenplan - Eva Leistra, MScDr.ir. Hinke Kruizenga VUmc, Stuurgroep OndervoedingProjectleider Stuurgroep."

Verwante presentaties


Ads door Google