De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vroege herkenning behandeling van ondervoeding in de eerstelijnszorg en thuiszorg Voorbeeldpresentatie voor wijkverpleegkundigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vroege herkenning behandeling van ondervoeding in de eerstelijnszorg en thuiszorg Voorbeeldpresentatie voor wijkverpleegkundigen."— Transcript van de presentatie:

1 Vroege herkenning behandeling van ondervoeding in de eerstelijnszorg en thuiszorg Voorbeeldpresentatie voor wijkverpleegkundigen

2 Inhoud  Waarom is ondervoeding een probleem?  Herkennen van ondervoeding  Ondervoed en dan?  Multidisciplinaire samenwerking  Wat is de rol van de wijkverpleegkundige?

3 Wanneer is een cliënt ondervoed?  Definitie ondervoeding:  BMI < 18,5 (< 65 jaar) of < 20 (≥ 65 jaar) of < 21 bij COPD en/of  >10% onbedoeld gewichtsverlies in de laatste 6 maanden en/of meer dan 5% in de laatste maand  Dus: een te laag lichaamsgewicht of ONBEDOELD gewichtsverlies in de afgelopen periode

4 Waardoor kan een cliënt ondervoed raken? FysischPsychischSociaalMedisch Afnemende smaak en geur DepressieMogelijkheid om boodschappen te doen Kauwproblemen Verminderde mobiliteit (spieren, botten) AngstMogelijkheid om eten te bereiden Slikproblemen Vertraagde opname EenzaamheidFinanciële status/armoede Ziekte Ontregeling van het verzadigings- gevoel Veranderingen in de levenssituatie Minder dagelijkse dingen kunnen uitvoeren Medicijnen Minder maagzuur VerdrietAlleen etenAlcohol- verslaving Minder vetvrije lichaamsmassa Zwaarmoedigheid Dementie

5 Chronisch gewichtsverlies = vermagering door eenzaamheid, Functieverlies etc Ondervoeding door ziekte = Verlies van spiermassa (kanker, longziekte, reuma) Ondervoeding door inactiviteit en veroudering = verlies van spiermassa, soms zonder gewichtsverlies! Gewichtsverlies Overlap! Maar de reden voorspelt het gevolg

6 Percentage ondervoeding in Nederland(LPZ 2004-2009) Thuiszorg: 15-20% is ondervoed!

7 Gevolgen van ondervoeding in de thuissituatie Algehele fysieke en psychische achteruitgang Ondervoeding Afname gewicht en spiermassa Hogere mortaliteit Verhoogde kans op: -Ziekenhuisopname -Extra thuishulp -Opname in verpleeg-of verzorgingsnhuis -Vallen Afname kwaliteit van leven Vertraagd herstel en Verminderde afweer Kans op sociaal isolement

8 De route van de patiënt Thuis Opname Thuis Symptomen Diagnostiek Interventie Herstelfase Tijd   Voedingstoestand

9 Mevrouw Blauw-Rood FysischPsychischSociaalMedisch Minder vetvrije massa Depressie, angst, verdriet Zorg voor maaltijden Ziekte Verminderde mobiliteit Veranderingen in leefsituatie Financiële statusMedicijnen Veranderingen in spijsvertering EenzaamheidAlleen etenKauw- en slikproblemen Woont zelfstandig, echtgenoot sinds kort hulpbehoevend, chronische darmaandoening waarvoor recent een operatie

10 Problemen bij vaststellen BMI  Lengte:  Patiënt kan niet staan  Niet goed te meten door bijv. kyfose, scoliose of schoenen  Alternatieven (kniehoogte, spanwijdte) matig  Gewicht:  Patiënt kan niet staan  Niet goed te meten bij amputaties, prothese etc.  Invloed van oedeem  BMI:  Niet uit het hoofd te berekenen

11 Bovenarmomtrek is te gebruiken in plaats van de BMI

12 Hoe kan ondervoeding herkent worden door de wijkverpleegkundige? • Ouderen (>65 jaar): SNAQ 65+ – Onbedoeld gewichtsverlies – Bovenarmomtrek – Vraag over eetlust en functionaliteit • 18-65 jaar: Gewicht & Gewichtsverlies 65- – Onbedoeld gewichtsverlies – BMI of bovenarmomtrek

13 onbedoeld gewichtsverlies afgelopen 6 maanden bovenarmomtrek verminderde eetlust afgelopen week 15 treden trap op en aflopen zonder te rusten ondervoedniet ondervoedrisico op ondervoeding < 25 cm ≥ 25 cm ≥ 4kg < 4kg nee ja nee SNAQ 65+ beslisboom Stap 1 Stap 4 Stap 3 Stap 2

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Thuiszorg Verpleegkundige anamnese 1 e HuisbezoekContinuïteitsbezoek oncologie Diagnose ondervoeding / Screeningsuitslag * Wanneer screenen op ondervoeding? Herhalen screenen bij evaluatie inzet thuiszorg Herhalen screening / signalering bij volgend contact huisarts, minimaal één keer per jaar * Zie behandelplan

27 SNAQ 65+ en de LAST meter  De wijkverpleegkundige / verzorgende neemt tijdens 1 e huisbezoek de SNAQ 65+ af als onderdeel van de verpleegkundige anamnese  Bij oncologische patiënten neemt de wijkverpleegkundige de SNAQ 65+ af als op één of meer vragen van de LAST meter positief wordt geantwoord

28 Last-meter  Lichamelijke problemen die van belang zijn om de voedingstoestand te bepalen JaNee 00verstopping/obstipatie 00diarree 00eten 00mondslijmvlies 00misselijkheid 00pijn 00benauwdheid 00smaakvermogen 00veranderingen in gewicht 00wassen/aankleden 00moeheid 00conditie 00spierkracht Aanvullende vragen over voedingstoestand

29 LESA Ondervoeding (NHG, V&VN, NVD) Inleiding: Waarom en wie doet mee? Achtergronden: Wat is ondervoeding? Uitgangspunten: Welke wijze van samenwerking? Signalering: Wat zijn de risicodiagnosen en -omstandigheden? Behandeling: Welk voedingsbehandelplan wordt opgesteld? Voorlichting: Welke voorlichting wordt wanneer gegeven? Verwijzing en afstemmen: Hoe houden de disciplines elkaar op de hoogte? Voorwaarden voor goede samenwerking: Welke deskundigheid is nodig? Aandachtspunten voor bespreking in de regio: Welke werkafspraken? Aanbeveling voor implementatie: Aanpassing elektronisch patiëntendossier, NHG patiëntenbrief, voedingsbrochures ?

30 Ondervoed en dan? • Verwijsbeleid en behandelplan • Multidisciplinaire takverdeling • Werkwijze diëtist

31 Multidisciplinair behandelplan WijkverpleegkundigeHuisartspraktijk Beoordeling behandeling voedingstoestand in relatie tot prognose Signaleren - herhalingsconsult cliënten met een chronische ziekte (NHG-standaarden) - risicogroepen - griepprik (wegen) Bij ondervoeding: ≤ 1 werkdag inschakelen diëtist Bij (risico op) ondervoeding: Adviseer energie- en eiwitverrijkte hoofdmaaltijden en TTV Bij ondervoeding: ≤ 1 werkdag inschakelen diëtist en overleg met huisarts Bij (risico op) ondervoeding: Adviseer energie- en eiwitverrijkte hoofdmaaltijden en tussentijdse verstrekkingen Monitoren voedingstoestand a.h.v. voedselinname en gewichtsverloop (of fysiek functioneren) Monitoren voedingstoestand in relatie tot medische behandeling Screenen tijdens 1 e huisbezoek/continuïteits- bezoek Herhaal screenen bij evaluatie van inzet van thuiszorg Herhaal screenen volgens NHG- standaard of minimaal één keer per jaar

32 Multidisciplinaire behandelplan • • ≤ 2 werkdagen neemt diëtist telefonisch contact op (ernst inschatten en eerste adviezen verstrekken) • ≤ 3 – 5 werkdagen na tel. contact eerste consult • ≤ 2 werkdagen start behandeling • Evaluatie ≤ 2- 10 werkdagen na start behandeling afhankelijk van (verwachte) inname vs behoefte, en situatie van de cliënt (bijv. operatie op korte termijn) • Rapporteren aan huisarts en/of wijkverpleegkundige • Overdracht • Overleg met huisarts bij veranderde omstandigheden • Opvolgen adviezen behandelplan • Bijhouden voedselinname (tenzij te belastend) • Bij problemen contact opnemen met diëtist, wijkverpleegkundige en/of huisarts(praktijk) Diëtist Cliënt en/of mantelzorger

33 Uitgangspunten begeleiding cliënten door diëtist  Bepalen doel van de behandeling  Optimale voeding (80% van de patiënten < 10 werkdagen op eiwit- en energiebehoefte)  Binnen een maand stabilisatie van de voedingstoestand  Gewichtshandhaving / gewichtstoename (armomtrek)  Handhaving / verbetering fysiek functioneren  4 behandeluren per cliënt per kalenderjaar  Gemiddeld 6 consulten (1 intake, 5 vervolgconsulten)  Gemiddeld 3 huisbezoeken  Combinatie van face-to-face contact, telefonische consulten, schriftelijke informatie (werkboek, folder, nieuwsbrieven)  Zelfmanagement (motivational interviewing)

34 Inhoud begeleiding  Persoonlijk werkboek (in te zien door alle disciplines!)  Risicoprofiel  Eetdagboek  Actieplan  Voedingsadviezen  Algemeen  Specifieke klachten (o.b.v. actieplan)

35 Het actieplan van de diëtist

36 Inname vs behoefteVoedingsinterventieEvaluatie en actie 100% van de behoefteEnergie- en eiwitrijke voeding en eventueel drinkvoeding Patiënt houdt inname en gewicht bij en neemt bij problemen contact op met diëtist Diëtist neemt in ieder geval ≤ 10 werkdagen (telefonisch) contact op 75-100% van de behoefteEnergie- en eiwitrijke voeding en eventueel drinkvoeding ≤ 10 werkdagen: evaluatie of de behoefte met inname wordt gedekt + gewichtsverloop conform doelstelling Continueren of aanvullen met drinkvoeding 50 - 75% van de behoefteEnergie- en eiwitrijke voeding aangevuld met drinkvoeding en/of sondevoeding ≤ 5 werkdagen: evaluatie of de behoefte met inname wordt gedekt + gewichtsverloop conform doelstelling Continueren of overgaan op sondevoeding < 50% van de behoefteEnergie- en eiwitrijke voeding aangevuld met sondevoeding of volledige sondevoeding ≤ 2 werkdagen: evaluatie of de behoefte met inname wordt gedekt + gewichtsverloop conform doelstelling Continueren of overgaan op volledige sondervoeding of orale voeding (drinkvoeding) Behandelplan ondervoede patiënten

37 Werkvorm ‘dilemma’s bij ondervoedingszorg’  Deelnemers formuleren individueel of als groep gezamenlijk een aantal dilemma’s die zij in de praktijk tegen komen.  Twee of drie dilemma’s zijn voldoende om aspecten van vroege herkenning en behandeling van ondervoeding te doorgronden.  Het is de bedoeling dat het gesprek over de dilemma’s concreet blijft.  Degene die het dilemma inbrengt sluit af met een samenvatting.  De expert kan tot slot een advies geven.


Download ppt "Vroege herkenning behandeling van ondervoeding in de eerstelijnszorg en thuiszorg Voorbeeldpresentatie voor wijkverpleegkundigen."

Verwante presentaties


Ads door Google