De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inzicht in de werking van het Centrum voor Cardiale Revalidatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inzicht in de werking van het Centrum voor Cardiale Revalidatie"— Transcript van de presentatie:

1

2 Inzicht in de werking van het Centrum voor Cardiale Revalidatie
Koen Kerremans

3 Definitie Hartrevalidatie is het geheel van interventies nodig om de best mogelijke fysieke, sociale, en psychologische voorwaarden te creëren zodat de patiënt met chronisch of post-acuut hartlijden, door eigen inspanning en gesteund door lotgenoten en omgeving, een zo harmonieus mogelijke plaats kan innemen of behouden in de maatschappij. We ijveren ervoor dat de patiënt dit bereikt door een bewustwordingsproces waarbij de prioriteiten in vraag worden gesteld

4 Pluridisciplinaire werking
Cardioloog Kinesist Sociaal verpleegkundige Diëtist Psycholoog Huisarts (extra muros)

5 Patiëntendoelgroep Acuut myocardinfarct Kransslagaderchirurgie
Therapeutische percutane endovasculaire ingreep op het hart en/of de kransslagaders onder controle door medische beeldvorming Heelkundige ingreep wegens aangeboren of verworven misvorming van het hart of wegens klepletsel Hart- en/of longtransplantatie (resistente angina pectoris) Cardiomyopathie met dysfunctie van de linker hartkamer

6 Verschillende fasen Fase 1 : pluridisciplinair in individuele sessies
Minimum 20 minuten Maximaal 30 keer Tijdens hospitalisatie Fase 2 : pluridisciplinair in collectieve sessies (max.8 personen) ambulant Minimaal 60 minuten Maximaal 45 keer Fase 3 : verdergezet programma binnen of buiten het ziekenhuis Geen tussenkomst van ZIV

7 Werkmethode Patiënten screenen (indicatie, leeftijd, toestand,…)
Patiënten informeren Includeren fase 1 - pluridisciplinair Behandelen en motiveren Bij ontslag verwijzing fase 2 Start fase 2 – conditie + secundaire preventie (gg) Evaluaties via spiroërgometrie (3x) Bespreking in miniteams verslaggeving Eindgesprek Afsluiten + verwijzing fase 3

8 Administratieve verplichtingen
Erkenning van het centrum, jaarlijks te hernieuwen. Aanvraag per patiënt (max 1 maand na eerste sessie) vergezeld van een pluridisciplinair verslag. Pluridisciplinair eindverslag met doelstellingen, prognose en advies.

9 Kernidee van ons TEAM Kleinschaligheid:
klein aantal personen rond 1 patient (1cardioloog, 1 kinesist(+1 vervanger), 1 sociaal verpleegster, 1diëtiste, 1 psycholoog) Together Everyone Achieves More eigen specialisme kennis van andere disciplines Communiceren, communiceren, communiceren,…. Medisch Elektronisch dossier voor alle teamleden met eigen documenten(C2M) Informele contacten tussen disciplines (Teamlokaal) Miniteams (per groep vergaderen 1x maand) Hartfalenteams (specifiek rond hartfalenpatiënten Full Teams (organisatie en personeelsaangelegenheden) Cardio-overleg (tussen cardiologische diensten) Briefing op de afdeling…...

10 Enkele wetenswaardigheden
Hartboekje Hartfalenbegeleiding Diabetesbegeleiding Obesitasbegeleiding (GRANDIOOS)

11 Chapter slide: begin van een nieuw hoofdstuk

12 Chapter slide: begin van een nieuw hoofdstuk

13 Chapter slide: begin van een nieuw hoofdstuk

14 Chapter slide: begin van een nieuw hoofdstuk

15 Chapter slide: begin van een nieuw hoofdstuk


Download ppt "Inzicht in de werking van het Centrum voor Cardiale Revalidatie"

Verwante presentaties


Ads door Google