De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bovenschoolse voorzieningen RSV Breda. Historie Hete stenen RSV Breda schuiven heen en weer …

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bovenschoolse voorzieningen RSV Breda. Historie Hete stenen RSV Breda schuiven heen en weer …"— Transcript van de presentatie:

1 Bovenschoolse voorzieningen RSV Breda

2 Historie Hete stenen RSV Breda schuiven heen en weer …

3 Hete stenen Opdracht voor onderwijs: maak plaats om antwoord te vinden op de vragen: Wie kan naar regulier? en anders…. Wat is het beste onderwijstraject?

4 Mogelijke plaatsen •Herstart en Op de Rails •Rebound •Plusvoorziening •Observatie GGz en onderwijs •Gedragsregulatie en onderwijs •Dagtraining

5 Historie •Pilot plusvoorziening –Observatieklas –Met plaatsen •Herstart •Op de rails

6 Richtinggevers bij inrichting •Leerlingbetrokkenheid •Ouderbetrokkenheid •Betrokkenheid scholen •Betrokkenheid jeugdhulpverlening

7 Uitwerking •Aanmelding •Transparant beslissen en Handelingsgericht Integraal Arrang(Indic)eren met één kind één plan •Eigen kracht genereren •Passende snelle hulpverlening •Nazorg bij plaatsing in regulier vo

8 Aanmelding •Overdrachtformulier vo-vo •CJG: intake anamnese ouders leerling •Deskundige: diagnostisch gesprek leerling •Transfercoach haalt leerling op

9 Transparant beslissen •Checklist –Kwantitatieve aspecten doen mee –Kwalitatieve beoordeling van de situatie –Dus subjectief, maar transparant

10 Handelingsgericht Integraal Indiceren •Mogelijkheden, wensen, verwachtingen •Stimulerende, belemmerende factoren •Smart doelen •Zorgbehoefte en zwaarteweging •Ondersteuningsbehoeften •Onderwijs en zorgarrangement

11 Startgegevens HII •Intakegesprek –principes van handelingsgericht werken –bij de jongere thuis •Overdrachtformulier vo-vo •Gesprek diagnosticus •Dossieranalyse

12 Uitwerking HII •Op 8 gebieden: –Cognitie –Leren –Werkhouding –Sociaal gedrag –Emotionaliteit –Motoriek –Waarneming –Lichamelijk functioneren

13 HII en transparant beslissen in plaatsingsadviescommissie: •Voorzitter •Ervaren gedragsdeskundige •CJG medewerker •Jongere •Ouders •Belangrijke andere volwassene •Zorgcoördinator school van herkomst

14 Eigen kracht genereren •Eigen netwerk gebruiken •Belangrijke andere volwassene betrekken •Deelname ouders en jongere en belangrijke andere volwassene aan alle besluitvormende gesprekken

15 Passende snelle hulpverlening •Samenwerking met CJG: –Intake –Bijdrage aan HIA –Organiseren hulp •zo licht als kan •zo zwaar als moet –Hulpverlener volgt proces via ZAT

16 CJG contactpersonen Danielle: even weg BJZ:T076-5600400 Marleen: EM.Verstijnen@Jeugdzorg-nb.nlM.Verstijnen@Jeugdzorg-nb.nl Gemma: EG.Donkers@Jeugdzorg-nb.nlG.Donkers@Jeugdzorg-nb.nl

17 Nazorg bij plaatsing in regulier vo •Transfercoach

18 Door naar regulier? RSV: dan eerlijk delen

19 In de klas •Afhankelijk van voorziening •Iedere doelgroep eigen accenten •Lesprogramma / weekplanner •Pedagogische benadering •Waarderings- / beloningssysteem •Fasering •ZAT •Rondom jongere geformeerd •Jongere en ouders aanwezig •Belangrijke andere volwassene aanwezig

20 Toekomst •Voor hete stenen structurele en kwalitatief goede oplossing in samenwerking met vo •Samenwerkingsovereenkomsten voor snelle jeugdhulpverlening •Heldere procedure en transparante plaatsing •Helder beeld van de leerling, uitvoerbaar plan van aanpak en begeleiding bij terugplaatsing •Eerlijk delen •HIA: voorbereiding op 1 loket

21 Resultaatverplichting •Alle leerlingen worden na onderzoek en begeleiding naar een passende plaats op een van de scholen voor VO in de regio Breda e.o. geleid •Als onderwijs niet op de voorgrond kan komen, wordt toegeleid naar een passende voorziening in de jeugdhulpverlening

22 Cijfers 2010-2011  Plusvoorziening observatieklas met 1 Herstart plaats, 5 Op de Rails plaatsen

23 Observatieklas 2010-2011

24

25 Bekostiging 2011 2012 •Subsidie Plusvoorziening •Inschrijving •Uitbesteding •Budget Herstart •Budget Op de Rails En straks?

26 Samen een eigen wijze weg Vinden


Download ppt "Bovenschoolse voorzieningen RSV Breda. Historie Hete stenen RSV Breda schuiven heen en weer …"

Verwante presentaties


Ads door Google