De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychiatrie Obstetrie en Pediatrie- poli J. G. Upmeijer, psychiater K. Marieke Paarlberg, gynaecoloog D.J. Pot, kinderarts 18 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychiatrie Obstetrie en Pediatrie- poli J. G. Upmeijer, psychiater K. Marieke Paarlberg, gynaecoloog D.J. Pot, kinderarts 18 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Psychiatrie Obstetrie en Pediatrie- poli J. G. Upmeijer, psychiater K. Marieke Paarlberg, gynaecoloog D.J. Pot, kinderarts 18 september 2009

2  KMP/JGU/2009 POP-poli Achtergrond Epidemiologie Aard ziektebeelden Opzet POP-polikliniek Start per april 2009 Eerste resultaten

3  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond Ongeveer 2 op 10 zwangere vrouwen en kraamvrouwen hebben een psychiatrische aandoening zoals: Ernstige depressie Paniekstoornis Postpartum psychose Postpartum depressie

4  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond Suïcide ten gevolge van psychiatrische stoornissen één van de belangrijkste doodsoorzaken tijdens de zwangerschap tot 1 jaar na de bevalling

5  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond

6  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond

7  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond Juni 2007

8  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond Drie belangrijke vragen: 1.Wordt of werd u behandeld voor psychische klachten? 2.Heeft u psychiatrische medicatie gebruikt? 3.Zijn er in uw familie mensen die behandeld zijn voor psychische klachten?

9  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond Psychotisch toestandsbeeld Prevalentie: 0,1-2% Kans 33% postpartum als: Eerdere psychose Eerstegraads familie-lid met psychose Treedt 3-14 dagen postpartum op

10  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond Depressie:

11  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond Depressie: Prevalentie: 10% Kans op depressie 50% bij: Eerdere depressie Eerstegraads familie-lid met depressie

12  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond ‘Postpartum depressie’ is meestal een exacerbatie van een reeds bestaande depressie Begint altijd tussen 2 weken en 2 jaar postpartum (meestal 2 – 4 wk p.p.) DD hypothyreoidie (10% p.p.)

13  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond Paniekstoornis met of zonder agorafobie: Prevalentie: 1,5- 3,5% Prevalentie in zwangerschap = niet zwangere populatie FA positief: kans x 4-7

14  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond Posttraumatische stressstoornis Prevalentie 1-14% Door eerder trauma buiten zwangerschap om Door trauma gerelateerd aan zwangerschap/ bevalling

15  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond Middelenmisbruik: Alcohol Drugs Roken, indien ook co-morbiditeit Medicatie-misbruik

16  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond Middelenmisbruik: Prevalentie algemene populatie: Alcohol 7,8 - 33% Cocaïne 12% Amfetaminen 7% Nicotine 20% 13.4% in zwangerschap GHB: ?

17  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond Complexe sociale problematiek: Prevalentie: ong. 5 % Verstandelijke beperking Vaak ook psychiatrische en medische comorbiditeit, cq middelenmisbruik

18  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond

19  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond

20  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond

21  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond

22  KMP/JGU/2009 POP-poli achtergrond Wij pleiten daarom voor meer POP-centra, in elk geval in elke provincie één. Een POP-poli biedt deze vrouwen de beste kans volledig geïnformeerd te raken waardoor ze zelf tot een weloverwogen keuze kunnen komen.

23  KMP/JGU/2009 POP-poli Gelre Apeldoorn Doel: Expertise-centrum vormen Verbeteren communicatie tussen (vaak vele) betrokkenen Betere zorg zwangeren met psychiatrisch probleem en hun kind Service aan verwijzers (1 e lijns verloskundigen, huisartsen, externe psychiaters)

24  KMP/JGU/2009 POP-poli Gelre Apeldoorn Basisteam: PsychiaterGynaecoloogKinderarts

25  KMP/JGU/2009 POP-poli Gelre Apeldoorn Basisteam: Psychiatrie  J.G. Upmeijer/H. Snoeij Obstetrie  K.M. Paarlberg/A.J.M. Huisjes Pediatrie  D.J. Pot/C.M. Bakker Extra medewerkers: Medisch maatschappelijk werk: T. Velzeboer GGNet Preventie: N. Petilon SPV PAAZ: M. Mensink Coördinatie: M. Kraa/H. van Vegchel (zorgmanagers) S. Wijngaards (coördinator) Ondersteuning van zorgverzekeraar

26  KMP/JGU/2009 POP-poli Ernstige psychiatrische aandoening Gebruik psychofarmaca Eerstelijns verwante met psychotische of depressieve stoornis Verslavings problematiek Complexe sociale setting

27  KMP/JGU/2009 POP-poli

28  KMP/JGU/2009 POP-poli Aanmelding via poli Gynaecologie o.v.v. POP-poli

29  KMP/JGU/2009 POP-poli

30  KMP/JGU/2009 POP-poli Beoordeling op urgentie

31  KMP/JGU/2009 POP-poli

32  KMP/JGU/2009 POP-poli 1 e consult bij gynaecoloog

33  KMP/JGU/2009 POP-poli

34  KMP/JGU/2009 POP-poli 1 e consult bij psychiater

35  KMP/JGU/2009 POP-poli

36  KMP/JGU/2009 POP-poli Multidisciplinair overleg Psychiater/Gynaecoloog/Kinderarts/ GGNet/MMW

37  KMP/JGU/2009 POP-poli 1x per 3 weken - gynaecoloog - psychiater - kinderarts - MMW - lid preventieteam GGNet - verslaglegging in Elektronisch Patiënten Dossier - aanwijzen casemanager - brief naar verloskundige, huisarts, verwijzer

38  KMP/JGU/2009 POP-poli

39  KMP/JGU/2009 POP-poli Vervolg bij eigen verloskundige evt gezamenlijke controle met gynaecoloog

40  KMP/JGU/2009 POP-poli

41  KMP/JGU/2009 POP-poli Onder behandeling eigen gynaecoloog

42  KMP/JGU/2009 POP-poli

43  KMP/JGU/2009 POP-poli Deeltijd- programma voor zwangeren Voorstel invulling deeltijdprogramma: 3 keer per week 1 ½ uur - Beeldend - CGT - ontspanning/PMT

44  KMP/JGU/2009 POP-poli

45  KMP/JGU/2009 POP-poli

46  KMP/JGU/2009 POP-poli Advies naar eigen psychiater

47  KMP/JGU/2009 POP-poli

48  KMP/JGU/2009 POP-poli Behandeling gedurende zwangerschap bij psychiater PAAZ of psycholoog

49  KMP/JGU/2009 POP-poli

50  KMP/JGU/2009 POP-poli Consult kinderarts

51  KMP/JGU/2009 POP-poli

52  KMP/JGU/2009 POP-poli Consult Medisch Maatschappelijk Werk

53  KMP/JGU/2009 POP-poli

54  KMP/JGU/2009 POP-poli Consult Preventieteam GGNet

55  KMP/JGU/2009 POP-poli

56  KMP/JGU/2009 POP-poli Inschakelen AMK

57  KMP/JGU/2009 POP-poli

58  KMP/JGU/2009 POP-poli

59  KMP/JGU/2009 POP-poli Nazorg na de bevalling

60  KMP/JGU/2009 POP-poli

61  KMP/JGU/2009 POP-poli GGNet opname moeder-baby unit

62  KMP/JGU/2009 POP-poli GGNet opname moeder-baby unit

63  KMP/JGU/2009 POP-poli

64  KMP/JGU/2009 POP-poli GGNet moeder- baby interventie

65  KMP/JGU/2009 POP-poli

66  KMP/JGU/2009 POP-poli Diverse opname mogelijkheden voor moeder en kind binnen PAAZ en Gelre

67  KMP/JGU/2009 POP-poli

68  KMP/JGU/2009 POP-poli GGNet moeder- baby interventie Psycho-sociale begeleiding thuis (diverse mogelijkheden)

69  KMP/JGU/2009 POP-poli GGNet moeder- baby interventie Psycho-sociale begeleiding thuis (diverse mogelijkheden)

70  KMP/JGU/2009 POP-poli

71  KMP/JGU/2009 POP-poli Naar huis zonder nazorg

72  KMP/JGU/2009 POP-poli

73  KMP/JGU/2009 POP-poli GGNet moeder- baby interventie Naar huis zonder nazorg

74  KMP/JGU/2009 POP-poli

75  KMP/JGU/2009 POP-poli

76  KMP/JGU/2009 POP-poli

77  KMP/JGU/2009 POP-poli Edinborough Postpartum Depression Scale zelftest Gevalideerde vragenlijst* met 10 vragen (schaal van 0-3) om depressie in de zwangerschap en postpartum te meten Score > 12 is klinisch relevante angst-of stemmingsstoornis die verwijzing nodig maakt *Cox et al, EPDS, BJP, 1987

78  KMP/JGU/2009 POP-poli

79  KMP/JGU/2009 POP-poli

80  KMP/JGU/2009 POP-poli

81  KMP/JGU/2009 POP-poli – Eerste resultaten Aantal besprekingen tot 1-9-2009: 7 Aantal besproken casus: 36 Digitaal dossier (apart POP-EPD) Rapportage: elke keer levert een brief op aan verwijzers en betrokkenen Database evaluatie besprekingen

82  KMP/JGU/2009 POP-poli – Eerste resultaten

83  KMP/JGU/2009 POP-poli – Eerste resultaten

84  KMP/JGU/2009 POP-poli – Eerste resultaten

85  KMP/JGU/2009 POP-poli – Eerste resultaten

86  KMP/JGU/2009 POP-poli in Apeldoorn:

87  KMP/JGU/2009 POP-poli in Apeldoorn: samenPOP-poli: samen met psychiatrie, kindergeneeskunde en alle verwijzers (verloskundige, huisarts, externe psychiater etc.)


Download ppt "Psychiatrie Obstetrie en Pediatrie- poli J. G. Upmeijer, psychiater K. Marieke Paarlberg, gynaecoloog D.J. Pot, kinderarts 18 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google