De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychiatrie Obstetrie en Pediatrie-poli

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychiatrie Obstetrie en Pediatrie-poli"— Transcript van de presentatie:

1 Psychiatrie Obstetrie en Pediatrie-poli
J. G. Upmeijer, psychiater K. Marieke Paarlberg, gynaecoloog D.J. Pot, kinderarts 18 september 2009

2 POP-poli Achtergrond Opzet POP-polikliniek Eerste resultaten
Epidemiologie Aard ziektebeelden Opzet POP-polikliniek Start per april 2009 Eerste resultaten

3 POP-poli achtergrond Ongeveer 2 op 10 zwangere vrouwen en kraamvrouwen hebben een psychiatrische aandoening zoals: Ernstige depressie Paniekstoornis Postpartum psychose Postpartum depressie

4 POP-poli achtergrond Suïcide ten gevolge van psychiatrische stoornissen één van de belangrijkste doodsoorzaken tijdens de zwangerschap tot 1 jaar na de bevalling

5 POP-poli achtergrond

6 POP-poli achtergrond

7 POP-poli achtergrond Juni 2007

8 POP-poli achtergrond Drie belangrijke vragen:
Wordt of werd u behandeld voor psychische klachten? Heeft u psychiatrische medicatie gebruikt? Zijn er in uw familie mensen die behandeld zijn voor psychische klachten?

9 POP-poli achtergrond Psychotisch toestandsbeeld Prevalentie: 0,1-2%
Kans 33% postpartum als: Eerdere psychose Eerstegraads familie-lid met psychose Treedt 3-14 dagen postpartum op

10 POP-poli achtergrond Depressie:

11 POP-poli achtergrond Depressie: Prevalentie: 10%
Kans op depressie 50% bij: Eerdere depressie Eerstegraads familie-lid met depressie

12 POP-poli achtergrond ‘Postpartum depressie’ is meestal een exacerbatie van een reeds bestaande depressie Begint altijd tussen 2 weken en 2 jaar postpartum (meestal 2 – 4 wk p.p.) DD hypothyreoidie (10% p.p.)

13 POP-poli achtergrond Paniekstoornis met of zonder agorafobie:
Prevalentie: 1,5-3,5% Prevalentie in zwangerschap = niet zwangere populatie FA positief: kans x 4-7

14 POP-poli achtergrond Posttraumatische stressstoornis Prevalentie 1-14%
Door eerder trauma buiten zwangerschap om Door trauma gerelateerd aan zwangerschap/ bevalling

15 POP-poli achtergrond Middelenmisbruik: Alcohol Drugs
Roken, indien ook co-morbiditeit Medicatie-misbruik

16 POP-poli achtergrond Middelenmisbruik: Prevalentie algemene populatie:
Alcohol 7,8 - 33% Cocaïne 12% Amfetaminen 7% Nicotine 20% 13.4% in zwangerschap GHB: ?

17 POP-poli achtergrond Complexe sociale problematiek:
Prevalentie: ong. 5 % Verstandelijke beperking Vaak ook psychiatrische en medische comorbiditeit, cq middelenmisbruik

18 POP-poli achtergrond

19 POP-poli achtergrond

20 POP-poli achtergrond

21 POP-poli achtergrond

22 POP-poli achtergrond Wij pleiten daarom voor
meer POP-centra, in elk geval in elke provincie één. Een POP-poli biedt deze vrouwen de beste kans volledig geïnformeerd te raken waardoor ze zelf tot een weloverwogen keuze kunnen komen.

23 POP-poli Gelre Apeldoorn
Doel: Expertise-centrum vormen Verbeteren communicatie tussen (vaak vele) betrokkenen Betere zorg zwangeren met psychiatrisch probleem en hun kind Service aan verwijzers (1e lijns verloskundigen, huisartsen, externe psychiaters)

24 POP-poli Gelre Apeldoorn
Basisteam: Psychiater Gynaecoloog Kinderarts

25 POP-poli Gelre Apeldoorn
Basisteam: Psychiatrie  J.G. Upmeijer/H. Snoeij Obstetrie  K.M. Paarlberg/A.J.M. Huisjes Pediatrie  D.J. Pot/C.M. Bakker Extra medewerkers: Medisch maatschappelijk werk: T. Velzeboer GGNet Preventie: N. Petilon SPV PAAZ: M. Mensink Coördinatie: M. Kraa/H. van Vegchel (zorgmanagers) S. Wijngaards (coördinator) Ondersteuning van zorgverzekeraar

26 POP-poli Ernstige psychiatrische aandoening Verslavings problematiek
Eerstelijns verwante met psychotische of depressieve stoornis Gebruik psychofarmaca Complexe sociale setting

27 POP-poli

28 Gynaecologie o.v.v. POP-poli
Aanmelding via poli Gynaecologie o.v.v. POP-poli

29 POP-poli

30 Beoordeling op urgentie
POP-poli Beoordeling op urgentie

31 POP-poli

32 1e consult bij gynaecoloog
POP-poli 1e consult bij gynaecoloog

33 POP-poli

34 1e consult bij psychiater
POP-poli 1e consult bij psychiater

35 POP-poli

36 POP-poli Multidisciplinair overleg Psychiater/Gynaecoloog/Kinderarts/
GGNet/MMW

37 POP-poli 1x per 3 weken gynaecoloog psychiater kinderarts MMW
lid preventieteam GGNet verslaglegging in Elektronisch Patiënten Dossier aanwijzen casemanager brief naar verloskundige, huisarts, verwijzer

38 POP-poli

39 POP-poli Vervolg bij eigen verloskundige evt gezamenlijke controle met
gynaecoloog

40 POP-poli

41 POP-poli Onder behandeling eigen gynaecoloog

42 POP-poli

43 POP-poli Voorstel invulling deeltijdprogramma: 3 keer per week 1 ½ uur
Beeldend CGT ontspanning/PMT Deeltijd- programma voor zwangeren

44 POP-poli

45 POP-poli

46 POP-poli Advies naar eigen psychiater

47 POP-poli

48 POP-poli Behandeling gedurende zwangerschap bij psychiater PAAZ
of psycholoog

49 POP-poli

50 POP-poli Consult kinderarts

51 POP-poli

52 POP-poli Consult Medisch Maatschappelijk Werk

53 POP-poli

54 POP-poli Consult Preventieteam GGNet

55 POP-poli

56 POP-poli Inschakelen AMK

57 POP-poli

58 POP-poli

59 POP-poli Nazorg na de bevalling

60 POP-poli

61 GGNet opname moeder-baby unit
POP-poli GGNet opname moeder-baby unit

62 GGNet opname moeder-baby unit
POP-poli GGNet opname moeder-baby unit

63 POP-poli

64 GGNet moeder-baby interventie
POP-poli GGNet moeder-baby interventie

65 POP-poli

66 Diverse opname mogelijkheden voor moeder en kind binnen PAAZ en Gelre
POP-poli Diverse opname mogelijkheden voor moeder en kind binnen PAAZ en Gelre

67 POP-poli

68 POP-poli Psycho-sociale begeleiding thuis (diverse mogelijkheden)
GGNet moeder-baby interventie

69 POP-poli Psycho-sociale begeleiding thuis (diverse mogelijkheden)
GGNet moeder-baby interventie

70 POP-poli

71 Naar huis zonder nazorg
POP-poli Naar huis zonder nazorg

72 POP-poli

73 POP-poli Naar huis zonder nazorg GGNet moeder-baby interventie

74 POP-poli

75 POP-poli

76 POP-poli

77 Edinborough Postpartum Depression Scale zelftest
POP-poli Edinborough Postpartum Depression Scale zelftest Gevalideerde vragenlijst* met 10 vragen (schaal van 0-3) om depressie in de zwangerschap en postpartum te meten Score > 12 is klinisch relevante angst-of stemmingsstoornis die verwijzing nodig maakt *Cox et al, EPDS, BJP, 1987

78 POP-poli

79 POP-poli

80 POP-poli

81 POP-poli – Eerste resultaten
Aantal besprekingen tot : 7 Aantal besproken casus: 36 Digitaal dossier (apart POP-EPD) Rapportage: elke keer levert een brief op aan verwijzers en betrokkenen Database evaluatie besprekingen

82 POP-poli – Eerste resultaten

83 POP-poli – Eerste resultaten

84 POP-poli – Eerste resultaten

85 POP-poli – Eerste resultaten

86 POP-poli in Apeldoorn:

87 POP-poli in Apeldoorn:
POP-poli: samen met psychiatrie, kindergeneeskunde en alle verwijzers (verloskundige, huisarts, externe psychiater etc.)


Download ppt "Psychiatrie Obstetrie en Pediatrie-poli"

Verwante presentaties


Ads door Google