De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Behandeling van gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen bij adolescenten en volwassenen Een aanzet tot deeltijdbehandeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Behandeling van gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen bij adolescenten en volwassenen Een aanzet tot deeltijdbehandeling."— Transcript van de presentatie:

1 Behandeling van gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen bij adolescenten en volwassenen Een aanzet tot deeltijdbehandeling

2  Deeltijdbehandeling voor mensen met psychiatrische problematiek  Deeltijdbehandeling voor mensen met een verstandelijke beperking Continuüm aan behandelzorg

3  Biedt specialistische zorg aan cliënten met een lichte verstandelijke beperking en risicovol en onbegrepen gedrag.  Pijlers: - cognitieve gedragstherapie - biologische psychiatrie - systeemtheorie  Zorgaanbod: op gebied van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd  Behandelaanbod: - poliklinische en ambulante behandeling: Zorg Expertise Centrum (ZEC) - behandelkliniek: ‘t Mastler Hanzeborg: SGLVG-centrum

4  t’ Mastler  Intakeprocedure  Indicatiestelling - indicaties - contra-indicaties Deeltijdbehandeling van Hanzenborg

5  Leeftijd vanaf 18 jaar (uitz: 16 jaar)  Een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid  Complexe vormen van psychische of gedragsproblematiek die geleid hebben tot ontregeling van het persoonlijk en/of maatschappelijk functioneren  Enige lijdensdruk waaruit motivatie voortvloeit  Voldoende veerkracht om emoties te verdragen Indicaties

6  Neiging tot decompensatie bij behandeldruk  Ernstige suïciderisico  Verslaving aan alcohol en drugs  Een ernstig risico van gewelduitbarstingen  Ernstig intimiderend gedrag naar medecliënten  Onvermogen tot participeren in ongestructureerde sociale instituties zoals een pauze  Onvermogen om met andere cliënten in één ruimte bezig te zijn  Onvermogen om aandacht een uur bij te houden  Onwil om zich aan te passen aan het dagprogramma en groepsregels Contra-indicaties

7  GZ- psycholoog/ gedragstherapeut  Maatschappelijk werkende  Vaktherapeuten uit vier richtingen: - creatieve therapie beeldend - creatieve therapie drama - creatieve therapie muziek - psychomotorische therapie  Onderwijskracht  Activiteitenbegeleider  Groepsleider Teamsamenstelling

8  Dagprogramma  Groepsprocessen  Eigen verantwoordelijkheid  Focale behandeling Het specifieke van deeltijdbehandeling

9  Multidisciplinair werken  Semi-open groep  Individuele benadering in groepsverband  Duur van behandeling  Vijf fasen van behandeling: 1.Kennismaking, gewenning, observatie, aanvullende diagnostiek 2.Verbinding, eerste aanzet tot een gerichte behandeling 3.Stevige inzet van de behandeling 4.Voortzetting van de behandeling, nadruk op transfer en generalisatie 5.Bestendiging en transfer, aandacht voor terugvalpreventie en nazorg Opzet van de deeltijdbehandeling

10  Thematisch aanbod (5)  Goed omgaan met jezelf en anderen  Weerbaarheid  Jezelf in de hand hebben  Stress de baas  In actie komen  Vraaggericht aanbod  Behandelplan  Betrokkenheid van de cliënt Behandelprogramma in deeltijd

11  Ouderschap: 7 van 7 moeders hadden te maken met opvoedingsproblemen  Verslaving: 5 van 11 mannen hadden last van middelengebruik en/of gokken  Drop-outs: 6 van 18 cliënten vertrokken niet volgens plan  Tevredenheid: 8 van 12 die behandeling doorliepen zijn tevreden  Behandelresultaten: 11 van 12 die behandeling doorliepen zijn verbeterd Voorlopige bevindingen


Download ppt "Behandeling van gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen bij adolescenten en volwassenen Een aanzet tot deeltijdbehandeling."

Verwante presentaties


Ads door Google