De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het project Brielle ‘Samenwerking 1 e en 2 e lijn op gebied van oncologische nacontrole’ Vrony de Wolff, huisarts Bertien Winkel, huisarts NHG symposium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het project Brielle ‘Samenwerking 1 e en 2 e lijn op gebied van oncologische nacontrole’ Vrony de Wolff, huisarts Bertien Winkel, huisarts NHG symposium."— Transcript van de presentatie:

1 Het project Brielle ‘Samenwerking 1 e en 2 e lijn op gebied van oncologische nacontrole’ Vrony de Wolff, huisarts Bertien Winkel, huisarts NHG symposium ‘de rol van de huisarts in de oncologische nazorg’ 6 juni 2013

2 feb 2012

3 Medisch Centrum Brielle Missie De patiënt ontvangt in het MCB integrale continue zorg van samenwerkende medische partners die elkaar stimuleren en aanvullen tot excellente zorg Het MCB is een betrouwbare poort tot integrale en continue zorg Het MCB faciliteert toekomstige zorgontwikkelingen ‘Samen beter’

4 Zorg inrichten vanuit de patient Meer zorg dichtbij huis Samenwerken geeft betere zorg en service Medisch Centrum Brielle visie  1½ lijnszorg

5 Wat is 1½lijnszorg? werkdefinitie: ‘ … Samenwerkingsprojecten die aantonen dat behandeling of delen van behandeling die traditioneel in de 2 e lijn plaatsvinden, in de 1 e lijn vergelijkbare of betere resultaten opleveren in sociaal, medisch en / of financieel opzicht… ’ [ROS Friesland]

6 groeiende zorgvraag – vergrijzing, toename complexe zorg – toename chronisch zieken veranderende zorgvraag – continue integrale nazorg nieuwe zorgvormen en organisatie nodig – huisarts als poortwachter, regisseur, adviseur? – dreigende versnippering van de zorg – kostenbeheersing “als het kan bij de huisarts, als het moet bij de specialist” Waarom1½ lijnszorg?

7 Kwaliteit van zorg  – integrale zorg dichtbij met regierol voor de huisarts – kwaliteitsverbetering medisch inhoudelijk kwaliteit van leven patient beleving Beheersen kosten van zorg – gezamenlijk gebruik voorzieningen – minimale burocratie – substitutie van 2 e naar 1 e lijn – experimenteren met regiobudget? populatiebekostiging? Werkplezier van de dokter  Medisch Centrum Brielle Doelen 1½ lijnszorg

8 1.Nazorg CVA 2.Gezamenlijke farmacotherapie 1 e en 2 e lijn 3.Onderlinge consultatie 4.‘Oncologie tussen de lijnen’ Medisch Centrum Brielle ‘Katalysator 1½ lijnszorg’

9 start Januari 2012 gestructureerde nazorg door de huisarts voor in opzet curatief behandelde patiënten met mamma & colon carcinoom ‘oncoline’ als referentiepunt regio Brielle & Westvoorne –15 huisartsen –2 oncologen –2 oncologie verpleegkundigen laag drempelig overleg met oncoloog transmurale oncologiebesprekingen ‘Oncologie tussen de lijnen’

10 Transmurale oncologiebespreking Frequentie: 1x per maand Deelnemers: huisartsen, oncologen, oncologieverpleegkundigen Patiënten van tevoren aangemeld Onderwerp bespreking: –Diagnostische fase –Actieve behandelingsfase –Nazorg fase Verslaglegging: –Afspraken –Leermomenten Voor huisartsen geaccrediteerd Korte termijn doel: per patiënt afspraken over zorg op maat Lange termijn doel: integrale doelmatige oncologische zorg in teamverband met afgestemde regie

11

12

13 Stand van zaken 130 patiënten in project terug bij huisarts: –10 colon rectaal ca –17 mamma ca lastig punt: patiënten met adjuvant hormonale therapie gestandaardiseerd nacontroleschema voor patiënt en huisarts observationele project evaluatie door IKNL (Karin Schroten)

14 Geachte heer/mevrouw, U bent in 2011 in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis geopereerd in verband met darmkanker. Over de wijze waarop de nacontrole het beste plaats zou kunnen vinden, bestaan landelijke richtlijnen. Met uw huisarts hebben wij afgesproken dat de nacontrole –op een wijze conform de landelijke richtlijnen- bij hem/haar plaatsvindt. Uw nacontroleschema ziet er als volgt uit: Maand na OK 36 912 18 24 30 36 48 60 maand/jaar sept 2012 dec 2012 maart 2013 sept 2013 maart 2014 sept 2014 maart 2015 maart 2016 maart 2017 coloscopie(x) x x echobuik/l ongfoto x x x x x x CEA x x x x x x x x x x LAST meting x x x x ons advies is de coloscopie in maart 2013 te herhalen. Worden hierbij geen afwijkingen gevonden, dat kan dit onderzoek steeds iedere 6 jaar herhaald worden de tumormarker (het CEA) wordt gecontroleerd d.m.v een bloedonderzoek controle jaar 2 en 3: elke 6 maanden controle jaar 4: 1 keer per jaar Uw huisarts is op de hoogte gesteld van de behandeling zoals u deze heeft ondergaan en in het bezit van de bovengenoemde nacontroleadvies. Voor de uitvoering van het nacontroleadvies adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.

15 Benodigdheden vanuit de huisartsen praktijk: Overtuiging dat het in belang van patiënten is Enthousiasme voor pionieren Korte lijn met oncoloog, direct nummer (dat opgenomen wordt!) Sluitend oproepsysteem Bereidheid tot investeren (in vertrouwen dat goede zorg uiteindelijk beloond wordt) Verzekeraar die meedoet middels financiering In Brielle: Opstart incidentele financiering uit 2 e lijn budget Structurele financiering via meekijkconsult conform NZA beleidsregel?? (in aanvraag) Regio budget ??? Bevindingen na 1½ jaar

16 Ervaringen van huisartsen: oncologiebespreking is leuk en zinvol deskundigheidsbevorderend logistiek moet goed geregeld protocol is goed te doen in ha consult gemak voor de patiënt Ervaringen van patiënten: gevoel door een team behandeld te worden ‘ik ben toch dinsdag besproken’ vlot actie bij onrust, korte lijnen, basis gelegd in diagnostische fase zorg dichtbij huis is fijn! Bevindingen na 1½ jaar

17 V.dewolff@medischcentrumbrielle.nl www.medischcentrumbrielle.nl 1½ lijnsoncologische nazorg … kansrijk initiatief in de huisartsgeneeskunde?!


Download ppt "Het project Brielle ‘Samenwerking 1 e en 2 e lijn op gebied van oncologische nacontrole’ Vrony de Wolff, huisarts Bertien Winkel, huisarts NHG symposium."

Verwante presentaties


Ads door Google