De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energienotaloze woningen in Maurik

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energienotaloze woningen in Maurik"— Transcript van de presentatie:

1 Energienotaloze woningen in Maurik
Energieprestatiegarantie

2 Het consortium “de Maurikse Gaarden”
Stichting Woningbeheer Betuwe (SWB), gebiedsontwikkelaar, opdrachtgever & gebouweigenaar. Trebbe West, projectontwikkelaar en aannemer. Van der Sluis Technische Bedrijven, totaalinstallateur. BDC, adviseur energieconcepten. Intergas, producent en leverancier Hoog Rendement CV-ketels.

3 Het project Project 75 woningen & 30 appartementen, de Slaag te Maurik. Gefaseerde uitvoering, in totaal 3 fasen, gestart in mei 2012. Laatste woningen in dec opgeleverd. Fase 3 bestond uit 25 woningen, waarvan 5 woningen (4 tussenwon. en 1 eindwon.) energienotaloos zijn uitgevoerd..

4 Wat vraagt dit van een organisatie
Organisatievisie – intentie om mee te willen doen. NiaNesto – ervaringen opgedaan. Intentie doorgaan, kans creëren. Kans krijgen, SWB heeft zelfde visie. Trebbe deelnemer werkgroep NOM woningen. Vroegtijdig geschakeld richting SWB, gezamenlijk opgetrokken.

5 Planning Bouwvak 2013 (18-07-2013) 1e consortium overleg.
Na bouwvak 2013 contract opgesteld met consortium leden en inschrijving ‘regeling nul-op-de-meter prestatiecontract ‘ ingeleverd bij Platform31/Energiesprong. Voorwaarden: Oplevering uiterlijk 15 jan. 2014, woningen 16/17 dec opgeleverd aan SWB. Woningen dienden voor 1 maart 2014 bewoond te zijn (per 24 dec. verhuurd).

6 Vier ‘cruciale’ stappen
Vastleggen van de beoogde prestatie in een prestatiecontract. Beoordelen en toetsen van de oplossingen. Beoordelen prestaties (het technisch bewijs bij oplevering). Monitoring.

7 Het prestatiecontract
Prestatie: Energienotaloos. Prestatiegarantie: 10 jaar. Condities / randvoorwaarden: Definitie (energie)notaloze woning. Energieprestatiegarantie. Monitoring. Afwijkingen ten opzichte van de garantie/verwachting. Onderhoud van de technische installaties. Bewoners. Overige randvoorwaarden.

8 Beoordelen en toetsen Beoordeling, toetsing en onderbouwing op basis van: Vastgestelde condities / randvoorwaarden.

9 Beoordelen en toetsen Beoogde techniek.
Prestaties techniek over volledige garantietermijn.

10 Beoordelen van prestaties
Beoordeling prestaties. (bewijsvoering bij oplevering) Visuele keuringen / foto’s tijdens uitvoering middels Ed-controls Metingen, b.v. Qv-10 meting, IR-opname e.d.

11 Monitoring Monitoring:
Monitoring op afstand of op locatie. (privacy regels) Eventuele verplichtingen / verwachtingen van bewoners vastleggen. Uitleg monitoringsysteem eindgebruiker. Resultaten monitoring verzamelen en vergelijken met uitgangspunten. Bijsturing op basis van resultaten monitoring: Door wie? (Energiecoach) Wanneer en in welke frequentie? Op welke manier? (Bezoekmoment) Energiecoach SWB

12 Gasverbruik prestatiecontract

13 Monitoring

14 Gasverbruik per dag

15 Gasverbruik per week

16 Gasverbruik per maand

17 Resultante van het gasverbruik

18


Download ppt "Energienotaloze woningen in Maurik"

Verwante presentaties


Ads door Google