De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Binnenisolatie van bestaande buitenmuren Peter Wouters – Paul Steskens WTCB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Binnenisolatie van bestaande buitenmuren Peter Wouters – Paul Steskens WTCB."— Transcript van de presentatie:

1 Binnenisolatie van bestaande buitenmuren Peter Wouters – Paul Steskens WTCB

2 2

3

4 De visie rond binnenisolatie in het verleden

5 Noodzaak tot nemen van beheersbare risico’s  Waarom?  In het kader van 2020 en 2050 doelstellingen zijn niet- geïsoleerde buitenmuren problematisch/onaanvaardbaar  Probleem?  Bij massieve muren is buitenisolatie dikwijls niet evident omwille van economische en/of esthetische redenen  Ook bij spouwmuren is buitenisolatie en spouwisolatie in tal van gevallen niet evident  Doelstelling?  Uitwerken kwaliteitskaders dat de risico’s beheersbaar maakt 5

6 Specifieke randvoorwaarden voor elke techniek  Spouwisolatie  In essentie karakteristieken van de spouw en van buitenspouwblad  Buitenisolatie  Belang van de aansluitingen (ramen, daken, maaiveld, …)  Esthetiek, onderhoud, …  Binnenisolatie  Belang van de aansluitingen, koudebruggen, …  Vochthuishouding in de woning 6

7 PROBLEEM : Meeste bestaande muren zijn slecht geïsoleerd DOEL : Op termijn kwaliteitsvolle isolatie van bestaande muren

8 Buiten- isolatie Spouw- vulling Binnen- isolatie Gespecia- liseerde aannemer Voor systemen zoals ETICS, … (ATG + uitvoering) Goede oplossing is dikwijls mogelijk (STS) (ATG + uitvoering) Belangrijk (ATG + uitvoering) (Ontwerp + uitvoering) Algemene aannemer Belangrijk (Ontwerp + uitvoering) (TV 243, …) Belangrijk (ATG + uitvoering) (Ontwerp + uitvoering) (Brochure) Doe het zelver Niet uitgesloten (TV 243, …) Belangrijk (Brochure)

9 2- Stap 1Stap 2Energie“Rendabel”? Spouwmuur Buitenisolatie- +++      Spouwvulling- +  Binnenisolatie- +  ++      SpouwvullingBuitenisolatie +++      SpouwvullingBinnenisolatie ++      BinnenisolatieBuitenisolatie +++      Volle muur Buitenisolatie +++      Binnenisolatie- +   ++      BinnenisolatieBuitenisolatie +++      9

10 “Rendabel”?  Meer dan aspect energiebesparing…  Energetische besparing  Esthetische meerwaarde  Meerwaarde in verkoop (EPC)  Impact op onderhoud (meer of minder)  Comfortverbetering  Verbetering vochthuishouding  Oplossen bouwschadeproblemen  Mogelijkheid tot kostenbesparing elders  … 10

11 2- Stap 1Stap 2Energie“Rendabel”? Spouwmuur Buitenisolatie- +++      Spouwvulling- +  Binnenisolatie- +  ++      SpouwvullingBuitenisolatie +++      SpouwvullingBinnenisolatie ++      BinnenisolatieBuitenisolatie +++      Volle muur Buitenisolatie +++      Binnenisolatie- +   ++      BinnenisolatieBuitenisolatie +++      11

12

13

14

15 Buitenmuur

16 Isolatiediktes?  Wat kunnen we verwachten van superisolerende materialen?  Er zijn tal van interessante nieuwe ontwikkelingen rond materialen met VEEL lagere -waarden  Internationaal symposium in dit auditorium op 26 april! 16

17 Internationaal symposium Superisolerende materialen – 26 april 2012

18 Ontwikkeling van VEA brochure: Binnenisolatie van buitenmuren, huidige stand van zaken  Doelstelling Het ontwikkelen van een brochure met technische richtlijnen voor de toepassing van binnenisolatie van buitenmuren bestaande uit metselwerk  Deze publicatie o Sluit aan op de huidige bouwpraktijk o Is gebaseerd op de huidige kennis, welke aanwezig is bij de onderzoeksinstellingen, en op de ervaringen van de bouwprofessionelen o De brochure zal ook een beeld geven over de risico’s die de toepassing van binnenisolatie met zich meebrengen inclusief, wanneer mogelijk, mogelijke oplossingen 18

19  Doelgroep De publicatie is bedoeld voor bouwtechnici, ontwerpers en particulieren om deze de mogelijkheid te bieden een dialoog aan te gaan met een aannemer of architect  Timing Ten laatste Batibouw 2013 19 Ontwikkeling van VEA brochure: Binnenisolatie van buitenmuren, huidige stand van zaken

20 Besluiten  Binnenisolatie is een techniek met diverse risico’s  Het is nodig om op relatief korte termijn een operationeel kwaliteitskader te hebben  Het is voorzien dat er tegen ten laatste Batibouw 2013 een nieuwe VEA publicatie is 20


Download ppt "Binnenisolatie van bestaande buitenmuren Peter Wouters – Paul Steskens WTCB."

Verwante presentaties


Ads door Google