De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Binnenisolatie van bestaande buitenmuren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Binnenisolatie van bestaande buitenmuren"— Transcript van de presentatie:

1 Binnenisolatie van bestaande buitenmuren
Peter Wouters – Paul Steskens WTCB

2

3

4 De visie rond binnenisolatie in het verleden

5 Noodzaak tot nemen van beheersbare risico’s
Waarom? In het kader van 2020 en 2050 doelstellingen zijn niet-geïsoleerde buitenmuren problematisch/onaanvaardbaar Probleem? Bij massieve muren is buitenisolatie dikwijls niet evident omwille van economische en/of esthetische redenen Ook bij spouwmuren is buitenisolatie en spouwisolatie in tal van gevallen niet evident Doelstelling? Uitwerken kwaliteitskaders dat de risico’s beheersbaar maakt

6 Specifieke randvoorwaarden voor elke techniek
Spouwisolatie In essentie karakteristieken van de spouw en van buitenspouwblad Buitenisolatie Belang van de aansluitingen (ramen, daken, maaiveld, …) Esthetiek, onderhoud, … Binnenisolatie Belang van de aansluitingen, koudebruggen, … Vochthuishouding in de woning

7 PROBLEEM : Meeste bestaande muren zijn slecht geïsoleerd
DOEL : Op termijn kwaliteitsvolle isolatie van bestaande muren

8 Gespecia-liseerde aannemer (Ontwerp + uitvoering)
Buiten-isolatie Spouw-vulling Binnen-isolatie Gespecia-liseerde aannemer Voor systemen zoals ETICS, … (ATG + uitvoering) Goede oplossing is dikwijls mogelijk (STS) (ATG + uitvoering) Belangrijk (Ontwerp + uitvoering) Algemene aannemer (TV 243, …) (Brochure) Doe het zelver Niet uitgesloten

9 Spouwmuur           Volle muur
Stap 1 Stap 2 Energie “Rendabel”? Spouwmuur Buitenisolatie - +++    Spouwvulling + Binnenisolatie +++    ++    Volle muur +++ 2-

10 “Rendabel”?  Meer dan aspect energiebesparing…
Energetische besparing Esthetische meerwaarde Meerwaarde in verkoop (EPC) Impact op onderhoud (meer of minder) Comfortverbetering Verbetering vochthuishouding Oplossen bouwschadeproblemen Mogelijkheid tot kostenbesparing elders

11 Spouwmuur           Volle muur
Stap 1 Stap 2 Energie “Rendabel”? Spouwmuur Buitenisolatie - +++    Spouwvulling + Binnenisolatie +++    ++    Volle muur +++ 2-

12

13

14

15 Buitenmuur

16 Isolatiediktes?  Wat kunnen we verwachten van superisolerende materialen?
Er zijn tal van interessante nieuwe ontwikkelingen rond materialen met VEEL lagere l-waarden Internationaal symposium in dit auditorium op 26 april!

17 Internationaal symposium Superisolerende materialen – 26 april 2012

18 Doelstelling Deze publicatie
Ontwikkeling van VEA brochure: Binnenisolatie van buitenmuren, huidige stand van zaken Doelstelling Het ontwikkelen van een brochure met technische richtlijnen voor de toepassing van binnenisolatie van buitenmuren bestaande uit metselwerk Deze publicatie Sluit aan op de huidige bouwpraktijk Is gebaseerd op de huidige kennis, welke aanwezig is bij de onderzoeksinstellingen, en op de ervaringen van de bouwprofessionelen De brochure zal ook een beeld geven over de risico’s die de toepassing van binnenisolatie met zich meebrengen inclusief, wanneer mogelijk, mogelijke oplossingen

19 Ontwikkeling van VEA brochure: Binnenisolatie van buitenmuren, huidige stand van zaken
Doelgroep De publicatie is bedoeld voor bouwtechnici, ontwerpers en particulieren om deze de mogelijkheid te bieden een dialoog aan te gaan met een aannemer of architect Timing Ten laatste Batibouw 2013

20 Besluiten Binnenisolatie is een techniek met diverse risico’s Het is nodig om op relatief korte termijn een operationeel kwaliteitskader te hebben Het is voorzien dat er tegen ten laatste Batibouw 2013 een nieuwe VEA publicatie is


Download ppt "Binnenisolatie van bestaande buitenmuren"

Verwante presentaties


Ads door Google