De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN Welke Europese doelstellingen in Vlaanderen? Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN Welke Europese doelstellingen in Vlaanderen? Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap."— Transcript van de presentatie:

1 BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN Welke Europese doelstellingen in Vlaanderen? Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap

2 RICHTLIJN ENERGIEPRESTATIE VAN GEBOUWEN (EPBD) 2010/31/EU

3 3 Richtlijn energieprestatie van gebouwen Herziening richtlijn energieprestatie van gebouwen (recast EPBD 2010/31/EU) EnergiePrestatieCertificaat Kostenoptimaal energieprestatieniveau Bijna-energieneutrale (BEN) gebouwen Streefcijfers voor bestaande gebouwen …  Voornamelijk gewestelijke bevoegdheid

4 4 Kostenoptimaal niveau minimale energieprestatie-eisen  bereiken van de kostenoptimale niveaus kostenoptimale eisenniveau vastleggen volgens methodologisch kader Europese Commissie DOEL: focus initiële investering  kost totale levenscyclus

5 5 Bijna-energieneutrale gebouwen Definitie BEN-gebouw volgens EPBD-recast 1.Lage energievraag van het gebouw 2.Compensatie met hernieuwbare energie

6 6 Bijna-energieneutrale gebouwen ENERGIEVRAAG HERNIEUWBARE ENERGIE PRODUCTIE ENERGIEVEREISTEN BEN-NIVEAU PLUSENERGIE ENERGIENEUTRAAL

7 7 Bijna-energieneutrale gebouwen 2019: alle nieuwe overheidsgebouwen BEN 2021: alle nieuwe gebouwen BEN Nationaal plan (2012) ○definitie door lidstaten te bepalen ○maatregelen voor toename BEN-gebouwen ○stimuleren renovatie naar BEN Transitie naar een samenleving met bijna-energieneutrale gebouwen als norm …  grote maatschappelijke uitdaging !

8 VLAAMS ACTIEPLAN BEN-GEBOUWEN Doelstelling, definitie & actievoorstellen

9 9 Doelstellingen Maatschappelijk draagvlak voor BEN-gebouwen ○ism stakeholders ○Voorlopersbeleid  voorbeeldrol door overheid Nieuwbouw: BEN-gebouwen als haalbare eis Bestaande gebouwen: minimaliseren discrepantie tussen energieprestatie bestaande en nieuwe gebouwen Kwalitatieve uitvoering HE & EE-technieken

10 10 Evolutie E-peil woningen BEN?

11 11 Evolutie E-peil kantoren Kantoorgebouwen < E40 niet vanzelfsprekend

12 Energieprestatie per provincie 12

13 13 Knelpunten realisatie BEN BELEIDSGERICHT PERSOONSGEBONDEN ECONOMISCH TECHNISCH KNELPUNTEN

14 14 Vijf pijlers - 23 actievoorstellen INNOVATIE KWALITEITSKADER COMMUNICATIE FINANCIERING ENERGIEBELEID ACTIEVOORSTELLEN

15 15 Pijler 1: INNOVATIE Van demo- naar volumemarkt ○Doorgedreven energetische renovatie Onderzoek & ontwikkeling van innovatieve systemen/technieken EPB-kader voor erkenning & valorisatie van innovatieve systemen/technieken

16 16 Pijler 2: KWALITEITSKADER Kennisverhoging in de bouwsector ○Build Up Skills Belgium: roadmap naar 2020 Kwaliteitskader ○Energie-Efficiëntie ◦na-isolatie, ventilatie, luchtdichtheid... ○Hernieuwbare Energie ◦Individuele certificering (EU-richtlijn HE) ◦Bedrijfslabel Construction Quality - Quest

17 17 Pijler 3: COMMUNICATIE Branding merk ‘BEN’ BEN-label voor banken, architecten & aannemers

18 18 Pijler 4: FINANCIERING Erkenning energieprestatie door banken ○Energiebeleidsovereenkomst Vlaamse overheid en banken ○Batibouw 2013 eerste overeenkomsten met banken Derdepartijfinanciering & ESCO’s ○o.a. Eandis en Infrax voor lokale besturen

19 19 Pijler 5: ENERGIEBELEID Langetermijnpad energieprestatieregelgeving ○Kostenoptimaal niveau & minimum aandeel HE ○Verstrengingspad gebouwen naar 2020 ○Tweesporenbeleid (verplichtingen vs ondersteuning) Voorbeeldrol overheidsgebouwen ○Kennisontwikkeling ○Voorbeeldbestekken BEN-gebouwen ○BEN-overheidsgebouwen ◦ Vanaf 2019 verplicht  eerder starten! ◦Renovatieverplichting 3% tot kostenoptimum ◦Huren BEN-gebouwen

20 PLANNING INVOERING BEN-VEREISTEN

21 21 Planning verstrengingspad naar BEN 2013 Derde EPB-evaluatie Vastleggen kostenoptimaal niveau Bepalen en vastleggen definitie BEN Verstrengingspad EPB naar 2021 in regelgeving Minimum aandeel HE publieke overheden 2014 Verstrenging EPB-eisen: E60 voor woon, kantoor- en schoolgebouwen Minimum aandeel HE

22 22 De uitdaging is groot… voor iedereen Dank voor uw aandacht - vragen? www.energiesparen.be - energie@vlaanderen.be  BEN


Download ppt "BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN Welke Europese doelstellingen in Vlaanderen? Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap."

Verwante presentaties


Ads door Google