De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energieprestatie-eisen voor bestaande en nieuwe gebouwen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energieprestatie-eisen voor bestaande en nieuwe gebouwen:"— Transcript van de presentatie:

1 Energieprestatie-eisen voor bestaande en nieuwe gebouwen:
toepassingsgebied en tijdspad Jens Franken Vlaams Energieagentschap 28/04/2014

2 Inhoud Toepassingsgebied Overzicht eisen Nieuwbouw: Tijdspad E-peil
Bestaande bouw: Ingrijpende energetische renovatie Bestaande bouw: Installatie-eisen bij renovatie

3 Toepassingsgebied Vergunningsplichtige en meldingsplichtige werken;
Gebouwen waarin energie verbruikt wordt om een specifiek binnenklimaat te verkrijgen ten behoeve van mensen; Vanaf 2015: ten behoeve van mensen vervalt.

4 Toepassingsgebied Uitzonderingen voor:
Eenvoudige dossiers met beschermd volume < 3000m³; Tijdelijke gebouwen (max 2 jaar); Alleenstaande gebouwen kleiner dan 50 m²; Beschermde gebouwen of gebouwen vastgesteld in inventaris bouwkundig erfgoed; Technisch, economisch of functioneel onhaalbaar; Industriële gebouwen met warmte producerende processen.

5 Overzicht eisen Eisen afhankelijk van: aard van werken: Bestemming:
Nieuwbouw; Ingrijpende Energetische Renovatie (IER); Renovatie; Functiewijziging (beschermd volume > 800 m³) Bestemming: Wonen; Kantoor en school; Andere Specifieke Bestemming (ASB); Industrie. Datum aanvraag vergunning/melding.

6 Overzicht eisen

7 Overzicht eisen Bestaande gebouwen: Renovatie en functiewijziging:
Ingrijpende energetische renovatie: zie verder Minimale eisen aan installaties: zie verder

8 Overzicht eisen nieuwbouw

9 Nieuwbouw: Tijdspad E-peil
E-peil is maat voor energieprestatie:  lager is beter. Vanaf 2016 E-peil voor ASB; Stapsgewijze verstrenging E-peil; Richting 2021 is richting BEN: BEN = Bijna Energie Neutraal = lage energievraag gecompenseerd met hernieuwbare energie

10 Nieuwbouw: Tijdspad E-peil
Eisenpad E-peil wonen;

11 Nieuwbouw: Tijdspad E-peil
Eisenpad E-peil kantoren en scholen;

12 Bestaande bouw: Ingrijpende energetische renovatie
doelstelling: Kwantificering van de verbetering; Korting OV mogelijk voor lage E; Mogelijkheid tot koppeling aan andere subsidies; Creëren incentive

13 Bestaande bouw: Ingrijpende energetische renovatie
Eisenpakket: EISEN Umax / Rmin Umax voor na-geïsoleerde spouwmuur Minimale ventilatie-voorzieningen Maximaal E-peil E 90

14 Bestaande bouw: Ingrijpende energetische renovatie
Overzicht eisen:

15 Bestaande bouw: Installatie-eisen bij renovatie
Toepassingsgebied: Bestaande gebouwen bij renovatie of functiewijziging; Geen nieuwbouw. Bij vervangen, vernieuwen of toevoegen van technische installaties. Binnen EPB-regelgeving: Stedenbouwkundige vergunning/melding. Vanaf 1/1/2015; In Vlaanderen: Brussel eigen eisenpakket; Wallonië bekijkt overname Vlaamse eisen.

16 Bestaande bouw: Installatie-eisen bij renovatie
Welke installaties? installatie-eisen bij renovatie ketels en elektrische WP Direct elektrische verwarming Elektrische doorstromers en boilers circulatieleidingen koeling Energieprestatie van ventilatiesystemen verlichting

17 Meer info Website Vlaams Energieagentschap: Vragen:
Vragen: Vlaamse Infolijn: gratis telefoonnummer 1700; Vlaams energieagentschap: Contactformulier op website.


Download ppt "Energieprestatie-eisen voor bestaande en nieuwe gebouwen:"

Verwante presentaties


Ads door Google