De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EPC residentiële gebouwen

Verwante presentaties


Presentatie over: "EPC residentiële gebouwen"— Transcript van de presentatie:

1 EPC residentiële gebouwen
Welkom Lesmateriaal Cursusmateriaal: slides en oefeningen Handboek Module 1 Algemeen kader Module 2 Methodologisch kader Module 3 Inspectieprotocol Module 4 Softwarehandleiding Bijlagen Opmerkingen en suggesties bij het lesmateriaal zijn welkom! Meest recente digitale versies op Check regelmatig de aanpassingen EPC residentiële gebouwen

2 EPC residentiële gebouwen
Algemeen kader Module 1 EPC residentiële gebouwen

3 EPC residentiële gebouwen
Inhoud Inleiding Wetgevend kader: EU en Vlaanderen Toepassingsgebied Erkende energiedeskundigen type A en B Procedure voor de opmaak van een EPC Controle op het EPC Voorbeeld EPC Energieprestatiedatabank EPC residentiële gebouwen

4 EPC residentiële gebouwen
1. Inleiding Rationeel omspringen met energie Groot potentieel voor energiebesparing in gebouwen Europese Richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen van 16 december 2002 Aanknopingspunt om het beleid betreffende energieprestaties van gebouwen op te baseren EPC residentiële gebouwen

5 EPC residentiële gebouwen
2. Wetgevend kader Europese Richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen van 16 december 2002 stelt o.a.: Minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen Minimumeisen voor de energieprestatie van bestaande grote gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan Energiecertificering van gebouwen Regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen en eenmalige keuring van verwarmingsinstallatie ouder dan 15 jaar EPC residentiële gebouwen

6 EPC residentiële gebouwen
2. Wetgevend kader Art. 7 van EU Richtlijn specificeert de eisen omtrent het energieprestatiecertificaat: Bij bouw, verkoop of verhuur van een gebouw Publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte > 1000m² Niet langer dan 10 jaar geldig Referentiewaarden waarmee consumenten de energieprestatie van gebouwen kunnen vergelijken Aanbevelingen voor kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie Informatief Onafhankelijke, gekwalificeerde en/of erkende deskundigen EPC residentiële gebouwen

7 EPC residentiële gebouwen
2. Wetgevend kader Gefaseerde invoering van de EPC’s in Vlaanderen: Voor nieuwbouw Gekoppeld aan de EPB-aangifte Ingevoerd vanaf 1 januari 2006 met het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 met betrekking tot het energieprestatiecertificaat bij de bouw Op te stellen door verslaggever met behulp van EPB-software Verslaggever: architect, ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk of industrieel ingenieur, bio-ingenieur Energieprestaties op basis van berekend verbruik EPC residentiële gebouwen

8 EPC residentiële gebouwen
2. Wetgevend kader Gefaseerde invoer in Vlaanderen: Voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000 m² uiterlijk tegen 1 januari 2009 Besluit Vlaamse Regering betreffende invoering van EPC voor publieke gebouwen van 20 april 2007 Erkende energiedeskundige publieke gebouwen (opleiding) of interne energiedeskundige (minstens 2 jaar ervaring met milieuzorg in de organisatie) Webapplicatie Uithangen tegen 1/1/2009. EPC residentiële gebouwen

9 EPC residentiële gebouwen
2. Wetgevend kader Verkoop en verhuur van residentiële gebouwen : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit, goedgekeurd op 11 januari 2008 Eigenlijke invoer: voor verkoop najaar 2008, voor verhuur begin 2009. EPC residentiële gebouwen

10 EPC residentiële gebouwen
3. Toepassingsgebied EPC heeft betrekking op wooneenheid Wooneenheid = beschikt over de nodige woonvoorzieningen om autonoom te kunnen functioneren Identieke woningen: gegevens in bepaalde gevallen te kopiëren (wordt nog vastgelegd in MB) Dus ook EPC per appartement Collectieve woongebouwen EPC voor het volledige gebouw EPC residentiële gebouwen

11 EPC residentiële gebouwen
3. Toepassingsgebied Residentiële gebouwen in combinatie met niet-residentiële gebouwen Niet-residentiële gedeelte binnen het beschermd volume heeft een volume kleiner dan 800m³ EN niet-residentieel gedeelte is kleiner dan residentieel gedeelte => oppervlakte mag bij EPC woningen EPC residentiële gebouwen

12 4. Wie mag het EPC residentiële gebouwen opmaken?
Erkende energiedeskundige type A Volgen van een door VEA erkende opleiding en slagen in bijhorend examen MB betreffende de vereisten waaraan de opleiding moet voldoen Inhoud van de cursus: bouwfysica, berekenen energieprestaties, inspectieprotocol, certificatie software, praktijkoefening, examen, Opleidingsinstellingen moeten dossier opmaken en aan VEA overhandigen EPC residentiële gebouwen

13 4. Wie mag het EPC residentiële gebouwen opmaken?
EPC mag NIET opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type B Heeft betrekking op vrijwillige energieaudit (fiscaal voordeel) Volgen van een erkende opleiding tot energiedeskundige type B Vroegere EAP procedure Wel overgangsbepaling tussen de beide types energiedeskundigen Verkort studietraject Examen blijft wel verplicht EPC residentiële gebouwen

14 4. Wie mag het EPC residentiële gebouwen opmaken?
Lijst met erkende opleidingen op Lijst met erkende energiedeskundigen type A en type B op EPC residentiële gebouwen

15 5. Procedure voor de opmaak van het EPC woongebouwen
Verkoper/verhuurder neemt contact met erkende energiedeskundige type A Energiedeskundige type A maakt EPC op Verplicht certificatiesoftware te gebruiken! Verplicht inspectieprotocol te volgen! Reproduceerbaarheid & nauwkeurigheid Verkoper/verhuurders legt EPC voor aan kandidaat-kopers en kandidaat-huurders EPC residentiële gebouwen

16 5. Procedure voor de opmaak van het EPC woongebouwen
Bij verkoop Koper krijgt EPC van de verkoper Bij verhuur Huurder krijgt kopie van het EPC van de verhuurder EPC residentiële gebouwen

17 6. Controle op het energieprestatiecertificaat
Handhaving: Het VEA controleert steekproefsgewijs op de aanwezigheid van het certificaat Kwaliteitscontrole: Het VEA controleert steekproefsgewijs op de kwaliteit van het werk van de erkende energiedeskundigen Sanctie EPB-decreet Certificaat stemt niet overeen met werkelijkheid Bij herhaaldelijk misbruik of onvoldoende kwaliteit Geen certificaat aanwezig Boete van EUR, intrekken van het certificaat of intrekken erkenning van de energiedeskundige EPC residentiële gebouwen

18 7. Voorbeeld EPC residentiële gebouwen

19 Voorbeeld EPC residentiële gebouwen

20 8. De energieprestatiedatabank
Registratie als erkend energiedeskundige op Via federaal token of elektronische identiteitskaart In eerste instantie (tijdens opleiding) registratie als student, nadien als energiedeskundige type A Via de Energieprestatiedatabank ook toegang tot de software EPC residentiële gebouwen


Download ppt "EPC residentiële gebouwen"

Verwante presentaties


Ads door Google