De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EPC residentiële gebouwen1 Welkom Lesmateriaal –Cursusmateriaal: slides en oefeningen –Handboek Module 1 Algemeen kader Module 2 Methodologisch kader Module.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EPC residentiële gebouwen1 Welkom Lesmateriaal –Cursusmateriaal: slides en oefeningen –Handboek Module 1 Algemeen kader Module 2 Methodologisch kader Module."— Transcript van de presentatie:

1 EPC residentiële gebouwen1 Welkom Lesmateriaal –Cursusmateriaal: slides en oefeningen –Handboek Module 1 Algemeen kader Module 2 Methodologisch kader Module 3 Inspectieprotocol Module 4 Softwarehandleiding Bijlagen Opmerkingen en suggesties bij het lesmateriaal zijn welkom! –energie@vlaanderen.beenergie@vlaanderen.be Meest recente digitale versies op www.energiesparen.be www.energiesparen.be –Check regelmatig de aanpassingen

2 EPC residentiële gebouwen2 Algemeen kader Module 1

3 EPC residentiële gebouwen3 Inhoud 1.Inleiding 2.Wetgevend kader: EU en Vlaanderen 3.Toepassingsgebied 4.Erkende energiedeskundigen type A en B 5.Procedure voor de opmaak van een EPC 6.Controle op het EPC 7.Voorbeeld EPC 8.Energieprestatiedatabank

4 EPC residentiële gebouwen4 1. Inleiding Rationeel omspringen met energie Groot potentieel voor energiebesparing in gebouwen Europese Richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen van 16 december 2002 –Aanknopingspunt om het beleid betreffende energieprestaties van gebouwen op te baseren

5 EPC residentiële gebouwen5 2. Wetgevend kader Europese Richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen van 16 december 2002 stelt o.a.: –Minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen –Minimumeisen voor de energieprestatie van bestaande grote gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan –Energiecertificering van gebouwen –Regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen en eenmalige keuring van verwarmingsinstallatie ouder dan 15 jaar

6 EPC residentiële gebouwen6 Art. 7 van EU Richtlijn specificeert de eisen omtrent het energieprestatiecertificaat: –Bij bouw, verkoop of verhuur van een gebouw –Publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte > 1000m² –Niet langer dan 10 jaar geldig –Referentiewaarden waarmee consumenten de energieprestatie van gebouwen kunnen vergelijken –Aanbevelingen voor kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie –Informatief –Onafhankelijke, gekwalificeerde en/of erkende deskundigen 2. Wetgevend kader

7 EPC residentiële gebouwen7 Gefaseerde invoering van de EPC’s in Vlaanderen: –Voor nieuwbouw Gekoppeld aan de EPB-aangifte Ingevoerd vanaf 1 januari 2006 met het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 met betrekking tot het energieprestatiecertificaat bij de bouw Op te stellen door verslaggever met behulp van EPB- software Verslaggever: architect, ingenieur, burgerlijk ingenieur- architect, burgerlijk of industrieel ingenieur, bio-ingenieur Energieprestaties op basis van berekend verbruik 2. Wetgevend kader

8 EPC residentiële gebouwen8 2. Wetgevend kader Gefaseerde invoer in Vlaanderen: –Voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000 m² uiterlijk tegen 1 januari 2009 Besluit Vlaamse Regering betreffende invoering van EPC voor publieke gebouwen van 20 april 2007 Erkende energiedeskundige publieke gebouwen (opleiding) of interne energiedeskundige (minstens 2 jaar ervaring met milieuzorg in de organisatie) Webapplicatie www.energieprestatiedatabank.bewww.energieprestatiedatabank.be Uithangen tegen 1/1/2009.

9 EPC residentiële gebouwen9 2. Wetgevend kader Verkoop en verhuur van residentiële gebouwen : –Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit, goedgekeurd op 11 januari 2008 –Eigenlijke invoer: voor verkoop najaar 2008, voor verhuur begin 2009.

10 EPC residentiële gebouwen10 3. Toepassingsgebied EPC heeft betrekking op wooneenheid –Wooneenheid = beschikt over de nodige woonvoorzieningen om autonoom te kunnen functioneren –Identieke woningen: gegevens in bepaalde gevallen te kopiëren (wordt nog vastgelegd in MB) –Dus ook EPC per appartement Collectieve woongebouwen –EPC voor het volledige gebouw

11 EPC residentiële gebouwen11 3. Toepassingsgebied Residentiële gebouwen in combinatie met niet-residentiële gebouwen –Niet-residentiële gedeelte binnen het beschermd volume heeft een volume kleiner dan 800m³ –EN niet-residentieel gedeelte is kleiner dan residentieel gedeelte => oppervlakte mag bij EPC woningen

12 EPC residentiële gebouwen12 4. Wie mag het EPC residentiële gebouwen opmaken? Erkende energiedeskundige type A –Volgen van een door VEA erkende opleiding en slagen in bijhorend examen –MB betreffende de vereisten waaraan de opleiding moet voldoen Inhoud van de cursus: bouwfysica, berekenen energieprestaties, inspectieprotocol, certificatie software, praktijkoefening, examen, Opleidingsinstellingen moeten dossier opmaken en aan VEA overhandigen

13 EPC residentiële gebouwen13 4. Wie mag het EPC residentiële gebouwen opmaken? EPC mag NIET opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type B –Heeft betrekking op vrijwillige energieaudit (fiscaal voordeel) –Volgen van een erkende opleiding tot energiedeskundige type B –Vroegere EAP procedure Wel overgangsbepaling tussen de beide types energiedeskundigen –Verkort studietraject –Examen blijft wel verplicht

14 EPC residentiële gebouwen14 4. Wie mag het EPC residentiële gebouwen opmaken? Lijst met erkende opleidingen op www.energiesparen.be Lijst met erkende energiedeskundigen type A en type B op www.energiesparen.be www.energiesparen.be

15 EPC residentiële gebouwen15 5. Procedure voor de opmaak van het EPC woongebouwen Verkoper/verhuurder neemt contact met erkende energiedeskundige type A Energiedeskundige type A maakt EPC op –Verplicht certificatiesoftware te gebruiken! –Verplicht inspectieprotocol te volgen!  Reproduceerbaarheid & nauwkeurigheid Verkoper/verhuurders legt EPC voor aan kandidaat-kopers en kandidaat-huurders

16 EPC residentiële gebouwen16 5. Procedure voor de opmaak van het EPC woongebouwen Bij verkoop –Koper krijgt EPC van de verkoper Bij verhuur –Huurder krijgt kopie van het EPC van de verhuurder

17 EPC residentiële gebouwen17 6. Controle op het energieprestatiecertificaat Handhaving: –Het VEA controleert steekproefsgewijs op de aanwezigheid van het certificaat Kwaliteitscontrole: –Het VEA controleert steekproefsgewijs op de kwaliteit van het werk van de erkende energiedeskundigen Sanctie EPB-decreet –Certificaat stemt niet overeen met werkelijkheid –Bij herhaaldelijk misbruik of onvoldoende kwaliteit –Geen certificaat aanwezig Boete van 500-5000 EUR, intrekken van het certificaat of intrekken erkenning van de energiedeskundige

18 EPC residentiële gebouwen18 7. Voorbeeld EPC residentiële gebouwen

19 EPC residentiële gebouwen19 Voorbeeld EPC residentiële gebouwen

20 EPC residentiële gebouwen20 8. De energieprestatiedatabank Registratie als erkend energiedeskundige op www.energieprestatiedatabank.bewww.energieprestatiedatabank.be –Via federaal token of elektronische identiteitskaart –In eerste instantie (tijdens opleiding) registratie als student, nadien als energiedeskundige type A Via de Energieprestatiedatabank ook toegang tot de software


Download ppt "EPC residentiële gebouwen1 Welkom Lesmateriaal –Cursusmateriaal: slides en oefeningen –Handboek Module 1 Algemeen kader Module 2 Methodologisch kader Module."

Verwante presentaties


Ads door Google