De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen ALGEMEEN Belang van het inspectieprotocol Toepassingsgebied Plaatsbezoek Algemene en specifieke projectgegevens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen ALGEMEEN Belang van het inspectieprotocol Toepassingsgebied Plaatsbezoek Algemene en specifieke projectgegevens."— Transcript van de presentatie:

1 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen ALGEMEEN Belang van het inspectieprotocol Toepassingsgebied Plaatsbezoek Algemene en specifieke projectgegevens

2 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Doel/belang van het inspectieprotocol Inspectieprotocol + FAQ •Leggen de verplicht te volgen werkwijze voor de energiedeskundige vast •Besluit van 11 januari 2008 Levende documenten •Regelmatige evaluatie en update •Losbladige versie van het inspectieprotocol Ondersteund door: •Vragen: energie@vlaanderen.be → gebundeld in FAQ •FAQ: www.energiesparen.be/energiedeskundigetypeA •EPC-nieuwsbrief (inschrijven via: http://www.energiesparen.be/EPCnieuwsbrief) 1 1/1

3 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Toepassingsgebied Verkoop en verhuur van (bestaande) gebouwen met een woonfunctie •vanaf 1 november 2008 ◦ voor woningen, appartementen, … die te koop worden gesteld •vanaf 1 januari 2009 ◦ voor woningen, appartementen, … die te huur worden aangeboden Definitie gebouw (Decreet van 22 december 2006: Energieprestatiedecreet) •… waarvoor energie verbruikt worden om ten behoeve van mensen een specifiek binnentemperatuur te bekomen •Woningen, … die niet verwarmd worden → geen EPC 1/11 2

4 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Toepassingsgebied Energieprestatiecertificaat (EPC) = verplicht per wooneenheid •Definitie wooneenheid (Besluit van 11 januari 2008 houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de invoering van de energieaudit) = elke eenheid in een residentieel gebouw die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren •Woningen met beperkt sanitair comfort of woningen zonder voorzieningen voor SWW → EPC 2/11 2

5 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Toepassingsgebied Dus EPC vereist bij verkoop in volle eigendom en verhuur van: •Eéngezinswoningen •Appartementen •Studio’s •Conciërgewoningen •Beschermde (woon)gebouwen •Serviceflats ◦ Verkoop → EPC ◦ Verhuur met huurovereenkomst → EPC ◦ ! Verhuur zonder huurovereenkomst maar met dagprijs/factuur → geen EPC vereist 3/11 2

6 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Toepassingsgebied EPC vereist bij verkoop in volle eigendom en verhuur van (vervolg): •Vakantiehuizen (=gewone huur, niet woninghuur) ◦ Verkoop → EPC ◦ Verhuurcontract langer dan 2 maand → EPC ◦ ! Verhuurcontract minder dan 2 maand → geen EPC •Studentenhomes: ◦ Met studentenkamers die niet beschikken over eigen toilet, keuken of kitchenette en bad of douche → 1 EPC voor het gebouw in het geheel ◦ Met studentenkamers die beschikken over eigen toilet, keuken of kitchenette en bad of douche → functioneren wel autonoom → EPC per studentenkamer 4/11 2

7 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Toepassingsgebied Géén EPC residentieel vereist bij: •Hotels, ziekenhuizen, bejaarden- en rusthuizen •Internaten •Woonboot •Compromis getekend voor 1 november 2008 •Verkoop van (enkel) de naakte eigendom •Verkoop van (enkel) het vruchtgebruik •Schenking of erfenis •Gerechtelijke onteigening •Onderverhuur (bv. sociale verhuurkantoren) •Indien een geldig EPC bij bouw beschikbaar is •Onbewoonbaar verklaarde woning 5/11 2

8 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Toepassingsgebied Een residentieel gebouw wordt samen met een niet- residentieel deel, andere dan industrie, verkocht of verhuurd: •Bv: kapsalon of apotheek geïntegreerd in een woning •En indien het beschermde volume van het niet residentieel deel ◦ < 800 m³ ◦ én < het beschermde volume van het residentieel deel •Dan keuze: ◦ ofwel niet-residentieel deel meenemen in EPC woongebouw ◦ ofwel afzonderlijk EPC niet-residentiële gebouwen •Dus: ◦ indien niet voldaan is aan de voorwaarden of afzonderlijk verkocht/verhuurd → afzonderlijk EPC voor het residentieel deel en niet-residentieel deel 6/11 2

9 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Toepassingsgebied Voorbeeld: kapsalon geïntegreerd in woning •Beschermd volume van het kapsalon is kleiner dan 800 m³ en kleiner dan het residentieel deel of 7/11 2

10 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Toepassingsgebied Voorbeeld: appartementsgebouw + appartement met dokterspraktijk •EPC per appartement •Gemeenschappelijke delen (o.a. trappenhal) niet in het EPC appartement 8/11 2

11 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Toepassingsgebied Voorbeeld: studentenhome •Zowel appartementen voor studenten ◦ eigen toilet, kitchenette en badkamer = wooneenheid = EPC per appartement •Als studentenkamers ◦ gemeenschappelijk keuken en badkamer = collectief woongebouw → 1 EPC voor het overige deel 9/11 2

12 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Toepassingsgebied Voorbeeld: burgerwoning met 2 wooneenheden •2 EPC’s •Toegang en traphal van wooneenheid (2 de en 3 de verdieping) fungeert ook als interne circulatie van de wooneenheid (gelijkvloers en 1 ste verdieping) ◦ toegang en traphal meenemen in het beschermde volume van de wooneenheid op het gelijkvloers/1 ste verdieping 10/11 2

13 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Toepassingsgebied Voorbeeld: burgerwoning met 2 wooneenheden (vervolg) •Kelderverdieping ook bureau (niet-residentieel deel) met beschermde volume kleiner dan 800 m³ en kleiner dan het beschermde volume van wooneenheden ◦ bureau wordt niet afzonderlijk verkocht of verhuurd ◦ dan keuze: of 11/11 2

14 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Voorbereiding plaatsbezoek Op te vragen gegevens aan de eigenaar: •EPB-aangifte •Energieprestatiecertificaat •plannen of opmeting •subsidieaanvragen Vlaamse overheid •(originele) facturen met informatie over de bouwmaterialen of installaties •vaststellingen uit werfverslagen, postinterventiedossier, vorderingsstaten •lastenboeken •technische documentatie van de ruimteverwarmingsinstallatie of van de sanitair warmwaterinstallatie •aanwezigheid van gebouwbeheerder? •chronologie van foto’s  Mits bepaalde voorwaarden kunnen deze gebruikt worden als bewijsstukken (zie verder)  Bij te houden door de energiedeskundige 1/2 3

15 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Voorbereiding plaatsbezoek Hulpmiddelen: •afstandsmeter of landmeterswiel •hoogte- en/of vouwmeter •hellings- of inclinometer •aansteker en glasmeter •fototoestel •kompas •magneet •schroevendraaier •lang dun voorwerp (bv. fietsspaak of breinaald) •eventueel een zaklamp •eventueel een spiegel •eventueel een (inschuifbare) ladder •opnameformulier 2/2 3

16 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Algemene projectgegevens Adresgegevens van de wooneenheid •Automatisch gelinkt aan de gegevens (gemeente, straat, huisnummer en busnummer) uit de CRAB-databank ◦ ook gebruikt voor andere toepassingen •geo-vlaanderen (gewestplan, …) Certificaatnummer = unieke code per EPC → wordt automatisch uit de software gegenereerd Gegevens energiedeskundige → worden automatisch opgeladen uit de energieprestatiedatabank 1/5 4

17 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Algemene projectgegevens Bestemming/type bebouwing •Op EPC onderscheid tussen: ◦ woning •woongebouw met één wooneenheid •opdeling: open halfopen gesloten bebouwing ◦ appartement (appartementsgebouw) •woongebouw met meerdere wooneenheden of één wooneenheid en een afzonderlijk in te rekenen niet-residentiële bestemming ◦ collectief woongebouw •studentenhuizen of -home 2/5 4

18 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Algemene projectgegevens Bouwjaar/eventueel verbouwjaar •Bouwjaar na 1970 te staven: ◦ datum van de bouwvergunning, … •Bij ontbrekende informatie worden op basis van het (ver)bouwjaar aannamen afgeleid: ◦ bouwjaargroepen voor het bepalen van de isolatiedikte: voor of gelijk aan 1970 tussen 1971 en tot en met 1985 tussen 1986 en tot en met 1995 tussen 1996 en tot en met de vergunningsaanvragen tot en met 2005 vergunningsaanvragen ingediend na 1 januari 2006 (= EPB- regelgeving) 3/5 4

19 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Algemene projectgegevens Bouwjaar/eventueel verbouwjaar (vervolg) ◦ ruimteverwarming: •rookgaszijdige rendementen: voor 1975 tussen 1975 en tot en met 1985 na 1985 •stilstandsverliezen: voor 1970 tussen 1970 en tot en met 1979 tussen 1980 en tot en met 1989 1990 of later ◦ sanitair warm water: voor 1990 1990 of later •Bij twijfel de oudste bouwjaargroep 4/5 4

20 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Algemene projectgegevens Gegevens over de verkoop en de verhuur Foto toevoegen •Digitale of gedigitaliseerde foto van voorgevel op EPC → niet verplicht Niet-residentiële bestemming aanklikken •Als een niet-residentieel deel aan het EPC werd toegevoegd? 5/5 4

21 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Specifieke projectgegevens Oriëntatie •Van de voorgevel ◦ dit is de gevel met de voordeur of de gevel aan de straatzijde •N, NO, O, ZO, Z, ZW, W en NW of dichtstbijzijnde •In software ◦ de oriëntatie van de andere gevels wordt automatisch afgeleid ◦ deze worden: “achtergevel, linkergevel, rechtergevel” genoemd → mogelijkheid deze aan te passen via afwijkende oriëntatie 1/2 5

22 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen Specifieke projectgegevens Thermische massa •3 klassen ◦ zwaar: massieve vloeren, muren en daken ◦ licht: hout- of staalskeletbouw zonder massieve opvullingen ◦ half zwaar/matig zwaar: overige Luchtdichtheid •Enkel aan te klikken wanneer een luchtdichtheidsmeting werd uitgevoerd → anders gaat de software uit van een defaultwaarde 2/2 5


Download ppt "Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Algemeen ALGEMEEN Belang van het inspectieprotocol Toepassingsgebied Plaatsbezoek Algemene en specifieke projectgegevens."

Verwante presentaties


Ads door Google