De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Artikel 5 EE-richtlijn:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Artikel 5 EE-richtlijn:"— Transcript van de presentatie:

1 Artikel 5 EE-richtlijn:
Toepassing op de gebouwen van de Vlaamse overheid Ann Collys Vlaams Energieagentschap 28/04/2014

2 Inhoud Algemene inleiding
Artikel 5: Voorbeeldfunctie van de gebouwen van overheidsinstanties Standaardaanpak Alternatieve aanpak Toepassingsgebied Energiebesparing Rapportering Volgende stappen Meer informatie

3 Algemene inleiding EU tegen % besparen op het primair energiegebruik t.o.v. ongewijzigd beleid Conclusie uit tweede NEEAP: onvoldoende op het goede spoor nieuwe energie-efficiëntierichtlijn (EER) 25 oktober 2012 (2012/27/EU)

4 Algemene inleiding Inhoud richtlijn: Wettelijk bindende maatregelen
Alle fasen energieketen (transformatie en distributie tot eindgebruik in alle sectoren) Voorbeelden: regelingen inzake EE-verplichtingen, renovatie van 3% van gebouwen van de centrale overheid, bevordering van energieaudits, bevordering van efficiënte verwarmings- en koelingsmethoden, vraagrespons

5 Algemene inleiding Uiterste termijn voor omzetting:
5 juni 2014 Vervangt ESD-richtlijn (2006/32/EG) en warmtekrachtkoppelingsrichtlijn (2004/8/EG) Rapporteringsverplichtingen: Jaarlijks over de bereikte voortgang Driejaarlijks een “nationaal” actieplan voor energie-efficiëntie (eerste keer 30/04/2014)

6 Artikel 5 Voorbeeldfunctie van de gebouwen van overheidsinstanties: “Elke lidstaat zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 3% van de totale vloeroppervlakte van verwarmde en/of gekoelde gebouwen die eigendom zijn van en gebruikt worden door hun centrale overheid, wordt gerenoveerd om aan de minimumeisen inzake energieprestaties te voldoen die de betrokken lidstaat op grond van artikel 4 van Richtlijn 2010/31/EU (energieprestaties van gebouwen) heeft vastgelegd.”

7 Artikel 5: standaardaanpak
3% van de totale vloeroppervlakte van alle gebouwen met een totale vloeroppervlakte groter dan 500 m2 (250 m2 vanaf 9 juli 2015) die niet voldoen aan de nationale minimumeisen inzake energieprestaties Gebouwen met slechtste energieprestatie eerst! Publicatie inventaris tegen 1 januari 2014

8 Artikel 5: alternatieve aanpak
Gelijkwaardige besparing in 2020 als standaardaanpak Ramen van energiebesparing met standaardwaarden voor en na renovatie Meer flexibiliteit van maatregelen Aanmelding nodig bij de EC Beslissing VR van 13 december 2013: Vlaanderen opteert voor alternatieve aanpak

9 Artikel 5: toepassingsgebied (1)
Centrale overheid = bestuursinstelling waarvan de bevoegdheid zich over het ganse grondgebied uitstrekt = patrimoniale aanpak op Belgisch niveau = “deelstaat Vlaamse Gemeenschap” Entiteiten: gegevens over publieke rekeningen zoals vermeld in het kader van de verordening 479/209/EC (ESR) = toepassingsgebied vastgoedbeleid Gebouwen in EIGENDOM EN GEBRUIK

10 Artikel 5: toepassingsgebied (2)
Concreet: 37 entiteiten, 12 met vastgoed Welke gebouwen niet: Gebouwen kleiner dan 500 m2 Beschermde gebouwen en gebouwen op de inventaris van bouwkundig erfgoed Religieuze gebouwen Gebouwen hoofdzakelijk niet verwarmd of gekoeld (agrarisch en openbare infrastructuur) Eerste inschatting : 150 gebouwen en bijna m2 totale vloeroppervlakte

11 Artikel 5: toepassingsgebied (3)
Niet alle benodigde gegevens beschikbaar ondanks vastgoeddatabank en databank met EPC’s voor publieke gebouwen Redenen: Niet alle entiteiten bezorgen alle gegevens aan de vastgoeddatabank Databeheerders beschikken niet over voldoende correcte en gedetailleerde gegevens (bijv. oppervlaktegegevens) Velden in vastgoeddatabank momenteel niet volledig afgestemd op noden van de richtlijn (aanpassing gebeurd) Onvoldoende energiegegevens beschikbaar (afspraken met netbeheerders voor elektriciteit en gas) EPC voor publieke gebouwen niet beschikbaar

12 Artikel 5: toepassingsgebied (4)
Beslissing VR 13 december 2013 “alle entiteiten worden verplicht om jaarlijks voor 30 september de nodige gegevens voor alle gebouwen, minstens deze in eigendom en in gebruik van de Vlaamse overheid, aan te leveren aan de vastgoeddatabank en dit voor de totale bruikbare vloeroppervlakte, al dan niet gekoeld of verwarmd, energieprestatie of andere nuttige energiegegevens. Op basis van de stand van 30 september 2014 zal geëvalueerd worden of het noodzakelijk is om bijkomende verplichtingen op te leggen.”

13 Artikel 5: energiebesparing
Verplicht te realiseren besparing (standaardaanpak) : 2,4 GWh tegen 2020 Uitgangspunten : Studie kostenoptimum (2010): referentiekantoor voor 25% renoveren levert 14 kWh/m2 op Jaarlijks 3% vloeroppervlakte renoveren ( m2) gedurende 7 jaar Mogelijk te realiseren volgens alternatief : 28 GWh tegen 2020 (dus meer!) Uitgangspunten: alle gebouwen in het midden van de gele zone van de kleurenbalk van het EPC (5% besparing tov referentie) extrapolatie voor gebouwen zonder EPC op basis van categorieën van het EPC

14 Artikel 5: mogelijke maatregelen
Beheer Gedragsmaatregelen Verbeteren isolerende eigenschappen gebouwschil Aanpassen of vervangen installaties Ingrijpende renovaties Buiten gebruikstelling gebouw Vervangende energiezuinige nieuwbouw

15 Artikel 5: mogelijke maatregelen (2)
Alternatieve aanpak: Alle mogelijke maatregelen toegelaten (zie ook aanbevelingen EPC) Niet noodzakelijk om te renoveren tot kostenoptimum Opgelet: steeds minstens voldoen aan energie-prestatieeisen van het betreffende gewest (indien van toepassing) Geen verplichtingen per beleidsdomein, entiteit, type gebouw

16 Artikel 5: mogelijke maatregelen (3)
Beslissing VR van 13 december 2013 “Alle entiteiten van de Vlaamse overheid worden verplicht om de geldende eisen voor vergunningsplichtige renovatiewerkzaamheden ook na te leven voor dezelfde renovatiewerken die niet vergunningsplichtig zijn (enkel afwijking mogelijk om technische of financiële redenen)”

17 Artikel 5: rapportering
Jaarlijkse rapportering door VEA aan EC Op basis gegevens in de Vastgoeddatabank belang correcte + volledige gegevens Beslissing VR van 13 december 2013: “jaarlijks rapportering over de uitgevoerde en de geplande energiebesparende werkzaamheden en de conformiteit met de energieprestatie-eisen ”

18 Artikel 5: volgende stappen
30 april 2014: indienen NEEAP bij EC Vlaams NEEAP: 28 maart 2014 30 september 2014: entiteiten rapporteren in de Vastgoeddatabank Tegen eind 2014: evalueren stand van zaken + voorstel bijkomende maatregelen indien nodig 30 april 2015: rapportering aan EC

19 Meer informatie Vlaams Energieagentschap Koning Albert II laan Brussel Tel Fax Contactpersoon: Ellen Moons


Download ppt "Artikel 5 EE-richtlijn:"

Verwante presentaties


Ads door Google