De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe meetvoorwaarden voor stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines 11 juni 2004 Peter Meulepas www.vlaanderen.be/lucht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe meetvoorwaarden voor stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines 11 juni 2004 Peter Meulepas www.vlaanderen.be/lucht."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe meetvoorwaarden voor stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines 11 juni 2004 Peter Meulepas www.vlaanderen.be/lucht

2 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Wijzigingsbesluit VLAREM II definitieve goedkeuring door VR op 23 april 2004 betreft nieuwe voorwaarden voor: –stookinstallaties en gasturbines (hfst. 5.43) –stationaire motoren (hfst. 5.31) –raffinaderijen (afd. 5.20.2) –productie van salpeterzuur en zwavel (hfst. 5.7) –droogkuis (nieuwe afd. 5.41.2) –koetswerkherstel (nieuwe subafd. 5.4.3.2) tevens: enkele nieuwe definities en beleidstaken

3 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Wijzigingsbesluit VLAREM II wijziging kadert in beleid ter bestrijding van grensoverschrijdende luchtverontreiniging wijziging geeft uitvoering aan –LCP-richtlijn 2001/80/EG –NEC-richtlijn 2001/81/EG –protocol van Göteborg –operationalisering BBT-bepaling –(vereenvoudiging regelgeving)

4 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Wijziging VLAREM II mbt stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines (1) hoofdstuk 1.1: definities: belangrijke wijziging: –kleine stookinstallaties: 300 kW - 5 MW –middelgrote stookinstallaties: 5 - 50 MW –grote stookinstallaties:  50 MW –VLAREM I: stookinstallaties ingedeeld vanaf 300 kW –VLAREM I: stookinstallaties > 5 MW: klasse 1 –productnormering NOX en CO  400 kW (KB 08.01.2004) –productnormering S in brandstoffen (KB 07.03.2001)

5 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Bijkomende maatregelen hoofdstuk 5.31 en 5.43: herziening van –emissiegrenswaarden –voorwaarden meetstrategie –voorwaarden toetsing meetwaarden –enkele specifieke voorwaarden (bijv. bij uitbreiding) afdeling 5.20.2: stookinstallaties in raffinaderijen –vallen onder bubbelemissiegrenswaarden (verstrengd) –meetstrategie: zie hfst 5.43 –GSI: toetsing meetwaarden: zie hfst 5.43 –GSI: aparte emissiegrenswaarden in afdeling 5.20.2 Wijziging VLAREM II mbt stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines (2)

6 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Goedgekeurde Vlarem-aanpassingen Huidige indeling van hfst. 5.43 –nieuwe grote stookinstallaties (> 01.07.87) –nieuwe middelgrote stookinstallaties (> 01.01.93) –nieuwe kleine stookinstallaties (> 01.01.93) –bestaande stookinstallaties (grote, middelgrote, kleine) Nieuwe indeling van hfst. 5.43 –grote stookinstallaties (bestaande en nieuwe) –middelgrote stookinstallaties (bestaande en nieuwe) –kleine stookinstallaties (bestaande en nieuwe) –gasturbines en STEG’s Wijziging hoofdstuk 5.43: stookinstallaties en gasturbines

7 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Voorgestelde Vlarem-aanpassingen Wijziging hoofdstuk 5.43: stookinstallaties: meetstrategie (1)

8 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Milieubeleidsovereenkomst elektriciteit Wijziging hoofdstuk 5.43: stookinstallaties:meetstrategie (2)

9 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Implementatie IPPC-richtlijn installaties  100 MW: continue meting van CO: uitstel tot 28.11.2004 installaties 100 - 300 MW in gebruik vóór 27.11.2003: continu meting van SO 2, stof, NO X, O 2, H 2 O, T en P: uitstel tot 28.11.2004 (conform LCP-richtlijn) (vervanging door driemaandelijkse metingen) Ni en V (vloeibare brandstof) en Cl - en F - (vaste brandstof): algemene Vlarem-voorwaarden blijven van toepassing: installaties > 5 MW: maandelijks of zesmaandelijks bestaande stookinstallaties 5 - 100 MW en < 360 bedrijfsuren/jaar: geen meetverplichting en toetsing Wijziging hoofdstuk 5.43: stookinstallaties: meetstrategie (3)

10 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Implementatie IPPC-richtlijn (II) continue meting: met meetapparatuur goedgekeurd door een laboratorium erkend in de discipline lucht; discontinue meting: door een laboratorium erkend in de discipline lucht of met meetapparatuur goedgekeurd door een laboratorium erkend in de discipline lucht; meting en ijking: volgens (1) meetmethoden van bijlage 4.4.2; (2) CEN-normen; (3) ISO of internationale normen; continue meetapparatuur: –ijking: 1x / jaar –uitgebreide keuring: 1x / 3 jaar door erkend labo Wijziging hoofdstuk 5.43: stookinstallaties: meetstrategie (4)

11 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Sensibilisering en productnormering Beoordeling van de resultaten van de continue metingen Wijziging hoofdstuk 5.43: stookinstallaties: toetsing (1)

12 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Overzicht Wijziging hoofdstuk 5.43: gasturbines: meetstrategie en toetsing (1) meetfrequentie: analoog aan deze voor stookinstallaties geen meetverplichting voor –stof in geval van gasvormige brandstoffen; –SO 2 in geval van - aardgas; - zeer zwavelarme brandstoffen < 100 MW; - S-gehalte gekend en geen ontzwavelingsuitrusting continue metingen NO X, SO 2, stof en CO: –geen daggemiddelde > egw –geen uurgemiddelde > 2x egw gasturbines < 100 MW en < 360 bedrijfsuren/jaar: geen meetverplichting en toetsing

13 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Besluit motoren  360 bedrijfsuren/jaar nieuwe Vlarem-meetvoorwaarden ± analoog aan deze voor stookinstallaties: ە  1 MW: 1x / 5 jaar ە 1 - 5 MW: 1x / 2 jaar ە> 5 MW: 1x / 3 maanden geen meetverplichting voor SO 2 indien S-gehalte gekend is geen meetverplichting voor stof bij bestaande motoren indien berekend op basis van code van goede praktijk motoren < 360 bedrijfsuren/jaar: geen meetverplichting en toetsing Wijziging hoofdstuk 5.31: stookinstallaties: stationaire motoren (1)


Download ppt "Nieuwe meetvoorwaarden voor stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines 11 juni 2004 Peter Meulepas www.vlaanderen.be/lucht."

Verwante presentaties


Ads door Google