De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe meetvoorwaarden voor stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines 11 juni 2004 Peter Meulepas www.vlaanderen.be/lucht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe meetvoorwaarden voor stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines 11 juni 2004 Peter Meulepas www.vlaanderen.be/lucht."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe meetvoorwaarden voor stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines 11 juni 2004 Peter Meulepas

2 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel Fax Wijzigingsbesluit VLAREM II definitieve goedkeuring door VR op 23 april 2004 betreft nieuwe voorwaarden voor: –stookinstallaties en gasturbines (hfst. 5.43) –stationaire motoren (hfst. 5.31) –raffinaderijen (afd ) –productie van salpeterzuur en zwavel (hfst. 5.7) –droogkuis (nieuwe afd ) –koetswerkherstel (nieuwe subafd ) tevens: enkele nieuwe definities en beleidstaken

3 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel Fax Wijzigingsbesluit VLAREM II wijziging kadert in beleid ter bestrijding van grensoverschrijdende luchtverontreiniging wijziging geeft uitvoering aan –LCP-richtlijn 2001/80/EG –NEC-richtlijn 2001/81/EG –protocol van Göteborg –operationalisering BBT-bepaling –(vereenvoudiging regelgeving)

4 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel Fax Wijziging VLAREM II mbt stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines (1) hoofdstuk 1.1: definities: belangrijke wijziging: –kleine stookinstallaties: 300 kW - 5 MW –middelgrote stookinstallaties: MW –grote stookinstallaties:  50 MW –VLAREM I: stookinstallaties ingedeeld vanaf 300 kW –VLAREM I: stookinstallaties > 5 MW: klasse 1 –productnormering NOX en CO  400 kW (KB ) –productnormering S in brandstoffen (KB )

5 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel Fax Bijkomende maatregelen hoofdstuk 5.31 en 5.43: herziening van –emissiegrenswaarden –voorwaarden meetstrategie –voorwaarden toetsing meetwaarden –enkele specifieke voorwaarden (bijv. bij uitbreiding) afdeling : stookinstallaties in raffinaderijen –vallen onder bubbelemissiegrenswaarden (verstrengd) –meetstrategie: zie hfst 5.43 –GSI: toetsing meetwaarden: zie hfst 5.43 –GSI: aparte emissiegrenswaarden in afdeling Wijziging VLAREM II mbt stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines (2)

6 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel Fax Goedgekeurde Vlarem-aanpassingen Huidige indeling van hfst –nieuwe grote stookinstallaties (> ) –nieuwe middelgrote stookinstallaties (> ) –nieuwe kleine stookinstallaties (> ) –bestaande stookinstallaties (grote, middelgrote, kleine) Nieuwe indeling van hfst –grote stookinstallaties (bestaande en nieuwe) –middelgrote stookinstallaties (bestaande en nieuwe) –kleine stookinstallaties (bestaande en nieuwe) –gasturbines en STEG’s Wijziging hoofdstuk 5.43: stookinstallaties en gasturbines

7 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel Fax Voorgestelde Vlarem-aanpassingen Wijziging hoofdstuk 5.43: stookinstallaties: meetstrategie (1)

8 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel Fax Milieubeleidsovereenkomst elektriciteit Wijziging hoofdstuk 5.43: stookinstallaties:meetstrategie (2)

9 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel Fax Implementatie IPPC-richtlijn installaties  100 MW: continue meting van CO: uitstel tot installaties MW in gebruik vóór : continu meting van SO 2, stof, NO X, O 2, H 2 O, T en P: uitstel tot (conform LCP-richtlijn) (vervanging door driemaandelijkse metingen) Ni en V (vloeibare brandstof) en Cl - en F - (vaste brandstof): algemene Vlarem-voorwaarden blijven van toepassing: installaties > 5 MW: maandelijks of zesmaandelijks bestaande stookinstallaties MW en < 360 bedrijfsuren/jaar: geen meetverplichting en toetsing Wijziging hoofdstuk 5.43: stookinstallaties: meetstrategie (3)

10 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel Fax Implementatie IPPC-richtlijn (II) continue meting: met meetapparatuur goedgekeurd door een laboratorium erkend in de discipline lucht; discontinue meting: door een laboratorium erkend in de discipline lucht of met meetapparatuur goedgekeurd door een laboratorium erkend in de discipline lucht; meting en ijking: volgens (1) meetmethoden van bijlage 4.4.2; (2) CEN-normen; (3) ISO of internationale normen; continue meetapparatuur: –ijking: 1x / jaar –uitgebreide keuring: 1x / 3 jaar door erkend labo Wijziging hoofdstuk 5.43: stookinstallaties: meetstrategie (4)

11 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel Fax Sensibilisering en productnormering Beoordeling van de resultaten van de continue metingen Wijziging hoofdstuk 5.43: stookinstallaties: toetsing (1)

12 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel Fax Overzicht Wijziging hoofdstuk 5.43: gasturbines: meetstrategie en toetsing (1) meetfrequentie: analoog aan deze voor stookinstallaties geen meetverplichting voor –stof in geval van gasvormige brandstoffen; –SO 2 in geval van - aardgas; - zeer zwavelarme brandstoffen < 100 MW; - S-gehalte gekend en geen ontzwavelingsuitrusting continue metingen NO X, SO 2, stof en CO: –geen daggemiddelde > egw –geen uurgemiddelde > 2x egw gasturbines < 100 MW en < 360 bedrijfsuren/jaar: geen meetverplichting en toetsing

13 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel Fax Besluit motoren  360 bedrijfsuren/jaar nieuwe Vlarem-meetvoorwaarden ± analoog aan deze voor stookinstallaties: ە  1 MW: 1x / 5 jaar ە MW: 1x / 2 jaar ە> 5 MW: 1x / 3 maanden geen meetverplichting voor SO 2 indien S-gehalte gekend is geen meetverplichting voor stof bij bestaande motoren indien berekend op basis van code van goede praktijk motoren < 360 bedrijfsuren/jaar: geen meetverplichting en toetsing Wijziging hoofdstuk 5.31: stookinstallaties: stationaire motoren (1)


Download ppt "Nieuwe meetvoorwaarden voor stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines 11 juni 2004 Peter Meulepas www.vlaanderen.be/lucht."

Verwante presentaties


Ads door Google