De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Interpretatie van artikel 12 ARBIS Beheer van wijzigingen VAN WONTERGHEM Frederik - FANC VAN DEN BERGHE Yves - Bel V.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Interpretatie van artikel 12 ARBIS Beheer van wijzigingen VAN WONTERGHEM Frederik - FANC VAN DEN BERGHE Yves - Bel V."— Transcript van de presentatie:

1 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Interpretatie van artikel 12 ARBIS Beheer van wijzigingen VAN WONTERGHEM Frederik - FANC VAN DEN BERGHE Yves - Bel V

2 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Beheer van wijzigingen: waarom belangrijk??? Interne en internationale REX leert dat gebrek aan kennis van het concept gecombineerd met het doorvoeren van wijzigingen aan de basis ligt van belangrijke incidenten en ongevallen!

3 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Beheer van wijzigingen reglementaire bepalingen Artikel 12 ARBIS: Wijziging of uitbreiding inrichting Van ieder ontwerp tot wijziging of uitbreiding van de inrichting moet aangifte gedaan worden aan het Agentschap. Het Agentschap beslist of die wijziging of uitbreiding het voorwerp moet uitmaken van een nieuwe vergunning en/of milieu-effectbeoordeling. Eventuele specifieke vergunningsvoorwaarden

4 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Beheer van wijzigingen reglementaire bepalingen Artikel 23.1 ARBIS : Dienst fysische controle –Taken dienst fysische controle 23.1.4° het onderzoek en de voorafgaande goedkeuring van de ontwerpen van installaties, die een gevaar voor blootstelling of criticaliteit inhouden en van hun inplanting in de inrichting (indien geen vergunning) ; 23.1.6° de ontvangst van de nieuwe installaties bedoeld in 23.1.4° –Taken erkende instelling / Bel V 23.8.3° de controle en de goedkeuring van de gunstige beslissingen van de dienst voor fysische controle betreffende de punten 4, 6,…

5 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V FANC richtlijn 006-029 Praktische uitwerking artikel 12 ARBIS Scope: –Inrichtingen van klasse I –Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming Inhoud: –Definities –Criteria voor categorisatie wijziging –Procedure

6 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Definitie wijziging –Wijzigingen, toevoegingen en uitbreidingen aan installaties / exploitatieprocédés / ‑ processen –Nieuwe activiteiten die niet reeds impliciet of expliciet goedgekeurd werden in de basisvergunning Wat niet: –Onderhoudsoperaties, vervanging van oude onderdelen door dezelfde stukken –bijwerking van procedures

7 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Definitie wijziging Wat wel: –Wijzigingen organisatiestructuur (zoals beschreven in Veiligheidsverslag) –Wijzigingen van de exploitatievoorwaarden (bijvoorbeeld technische specificaties voor exploitatie, lozingslimieten) –Wijzigingen van tijdelijke aard

8 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Categorieën wijziging (1) Belangrijke wijziging Criteria: –Evident belangrijk –Wijziging kenmerken installatie/exploitatie expliciet vermeld in vergunningsbesluit –Wijzigingen waarvoor handelingen met significant risico vereist zijn –Impact op bevolking, werknemers en leefmilieu verhoogt of kan verhogen Radiologisch standpunt: normale werking, ongevallen Milieustandpunt Procedure: –Vergunningsaanvraag volgens artikel 6 ARBIS –Oplevering via Bel V (artikel 6.9)

9 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Categorieën wijziging (2) Niet belangrijke wijziging Criteria: –Mogelijke impact op stralingsbescherming/nucleaire veiligheid –Verbeteringen of geen gevolgen qua impact op bevolking, werknemers en leefmilieu Geen vergunningsprocedure artikel 6 Wel via artikel 23: onderzoek goedkeuring en oplevering door DFC en Bel V

10 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Categorieën wijziging (3) Kleine wijziging (« niet- NBW ») Geen potentiële impact op stralingsbescherming/ nucleaire veiligheid Artikel 23 niet van toepassing: geen onderzoek, goedkeuring en oplevering door DFC / Bel V vereist

11 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Procedure beheer wijzigingen Procedure voor elke inrichting –In overleg met Bel V –Rekening houdende met specifieke kenmerken inrichting (bv. onderzoeksinstelling) Bepaalt praktische modaliteiten overleg DFC - Bel V –Het bepalen van de categorie van een wijziging –Het onderzoek, de goedkeuring en de oplevering van niet-belangrijke wijzigingen conform artikel 23 van het ARBIS

12 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Bepaling categorie wijziging (1) Dienst Fysische controle –Onderzoekt elk wijzigingsontwerp –Doet voorstel van categorie (BW, NBW, KW) Overleg DFC - Bel V FANC komt tussen bij twijfel over BW / NBW –Projectbeschrijving + justificatienota exploitant + advies Bel V

13 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Bepaling categorie wijziging (2)

14 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Stakeholder overleg Richtlijn (rev1) werd voor commentaar overgemaakt aan exploitanten van klasse I Opmerkingen : –Definitie wijzigingen (bv. organisatiestructuur) –Procedure categorisatie wijzigingen mogelijk te log  Oplossing via procedure beheer wijzigingen (specifieke kenmerken inrichting, overleg DFC – Bel V) Resultaat: nieuwe versie richtlijn (rev2) Toekomst: Uitbreiding van klasse I naar alle NBI


Download ppt "25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Interpretatie van artikel 12 ARBIS Beheer van wijzigingen VAN WONTERGHEM Frederik - FANC VAN DEN BERGHE Yves - Bel V."

Verwante presentaties


Ads door Google