De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering en verwijdering van radioactieve afvalstoffen bij weesbrongevoelige inrichtingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering en verwijdering van radioactieve afvalstoffen bij weesbrongevoelige inrichtingen."— Transcript van de presentatie:

1 Financiering en verwijdering van radioactieve afvalstoffen bij weesbrongevoelige inrichtingen

2 Financiering van weesbronnen Beleidsovereenkomst voor het beheer van radioactieve materialen en voorwerpen aangetroffen in installaties en sites buiten de nucleaire sector in sectoren die weesbrongevoelig zijn. (2007)

3 Financieringsmechansime voor het beheer van weesbronnen NIRAS FANC De vinder van de weesbron wordt niet meer bestraft “De vervuiler betaalt” ► Identificatie van de vervuiler ► Bron werkelijk weesbron ? ► Financiering door fonds van NIRAS ? Verzamelen informatie over de gevonden bronnen en geven van feedback + beslissing weesbron VERBINTENISSEN tussen: EXPLOITANT Naleven richtlijnen

4 4 Wat komt ten last van het fonds: •Prestaties NIRAS •Prestaties erkende deskundige (Karakterisatie en verpakking) •Transport, tijdelijke stockage, behandeling, conditionering, stockage, finale berging 4

5 5 Wat komt niet ten last van het fonds: •Prestaties FANC •Prestaties uitbater (uitbating van de meetpoort, interventie, detectie en recuperatie van de bron) •Gebeurtenissen als gevolg van niet of laattijdige detectie (decontaminatie van installaties en terreinen en het beheer van het radioactief afval) 5

6 6 • Dringende ophaling • Opslag voldoet niet aan de voorwaarden • Opslag voldoet aan de voorwaarden 6 Verwijdering van radioactieve afvalstoffen in de niet-nucleaire sector

7 7 Wat? Dringende ophaling = ophaling binnen de 24h Wanneer? -Dosistempo zodanig hoog dat opslag op site niet toegelaten is, -Geen vaste criteria – beoordeling door de expert 7 DRINGENDE OPHALING

8 8 Hoe? -Erkende deskundige brengt FANC onmiddellijk op de hoogte -FANC contacteert NIRAS en geeft de opdracht tot onmiddelijk ophaling -NIRAS organiseert de ophaling -Formaliteiten (S/L formulier, eventueel weesbroncertificaat) worden nadien geregeld 8 DRINGENDE OPHALING

9 9 Wanneer? -Dosistempo aan buitenwand > 1µSv/u (0,5µSV/u indien het permanent bezette werkplaats betreft) -Dosistempo binnen het lokaal > 100µSv/u (gemeten ter hoogte van de borst) 9 OPSLAG VOLDOET NIET AAN DE VOORWAARDEN

10 10 Hoe? -Uitbater contacteert erkende deskundige -Erkende deskundige komt binnen de week langs voor karakterisatie en verpakking -Erkende deskundige verstuurt S/L formulier naar NIRAS -NIRAS organiseert ophaling binnen de maand 10 OPSLAG VOLDOET NIET AAN DE VOORWAARDEN

11 11 Wanneer? -Jaarlijks, op basis van inventaris die voor 1 oktober overgemaakt werd aan het FANC  INVENTARIS = OPHALINGSAANVRAAG 11 OPSLAG VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN

12 12 Hoe? -FANC verzamelt alle inventarissen en stuurt deze door naar erkende instelling en NIRAS -Erkende instelling maakt planning op voor bezoek aan alle inrichtingen voor karakterisatie en verpakking + informeert uitbaters over tijdstip van bezoek -Erkende instelling stuurt alle S/L formulieren naar NIRAS -NIRAS organiseert de ophaling 12 OPSLAG VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN


Download ppt "Financiering en verwijdering van radioactieve afvalstoffen bij weesbrongevoelige inrichtingen."

Verwante presentaties


Ads door Google