De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invoer, doorvoer en uitvoer van radioactieve stoffen Luc Baekelandt Senior Deskundige Nucleaire Veiligheid Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invoer, doorvoer en uitvoer van radioactieve stoffen Luc Baekelandt Senior Deskundige Nucleaire Veiligheid Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN."— Transcript van de presentatie:

1 Invoer, doorvoer en uitvoer van radioactieve stoffen Luc Baekelandt Senior Deskundige Nucleaire Veiligheid Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

2 Inhoud -Reglementaire context -Doelstellingen van de reglementering -Totstandkoming/Stand van zaken -Het ontwerp van nieuw KB -definities en toepassingsgebied -invoer (algemene voorschriften) -invoer (specifieke voorschriften) -overbrenging van radioactief afval en bestraalde kernbrandstof -slotbepalingen Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

3 Reglementaire Context -Europese Richtlijn 92/3/Euratom wijziging van KB van 28 februari 1963 -Wet van 15 april 1994 -KB 20 juli 2001 -Toetreding tot het Gezamenlijk Verdrag -Europese Richtlijn 2006/117/Euratom wijziging van KB van 20 juli 2001 Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

4 Doelstellingen van herziening -omzetting van Richtlijn 2006/117/Euratom -betere integratie van Euratom-verordening 1493/93 -administratieve vereenvoudiging (doorvoer, raakvlakken met ARBIS hoofdstuk V en VII) Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

5 Totstandkoming/Stand van zaken -redactie door FANC -informele consultatie van belanghebbende partijen -consultatie van Hoge Gezondheidsraad -aanmelding bij Europese Commissie: geen bemerkingen -gunstig advies van Inspecteur van Financiën Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

6 Definities (1) radioactief afval : radioactieve stoffen in gasvormige, vloeibare of vaste vorm, waarvoor geen verder gebruik is voorzien door het land van herkomst of van bestemming of door een natuurlijke of rechtspersoon wiens beslissing door deze landen wordt aanvaard, en die door een regelgevende instantie als radioactief afval worden gecontroleerd overeenkomstig het wet- en regelgevingkader van de landen van herkomst en bestemming Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

7 Definities (2) bestraalde kernbrandstof kernbrandstof die is bestraald in en permanent verwijderd is uit een reactorkern splijtstoffen U-233, U-235, Pu-239, Pu-241 en mengsels ervan, met uitzondering van natuurlijk en verarmd uranium Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

8 Definities (3) vrijstellingsniveaus de waarden voor de activiteit en activiteitsconcentratie die vastgesteld zijn in bijlage IA van het algemeen reglement, rekening houdend met de toepassingscriteria beschreven in dezelfde bijlage, in het bijzonder in het geval van een mengsel van radionucliden Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

9 Toepassingsgebied (1) -invoer van alle radioactieve stoffen -doorvoer en uitvoer van radioactief afval en bestraalde kernbrandstof -uitvoer voor behandeling Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

10 Toepassingsgebied (2) Niet van toepassing op -invoer bij werkzaamheden art. 5.7 (indien geen overdracht naar andere gebruiker) -invoer van natuurlijke stralingsbronnen (U- 238sec en Th-232sec: tot 10 maal vrijstellingsniveau) Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

11 Vergunningstelsel afval & bestraalde brandstof splijt- stoffen ingekapsel- de bronnen niet ingekapsel- de bronnen NEU-BR + V V R NEU-B-EUV NEU-B-NEUV B-NEUV B-EUV EU-BR + V V R EU-B-EUV EU-B-NEUV Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

12 Invoer – algemene voorschriften -registratie van de invoerder -boekhouding en rapportering -douanekantoren Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

13 Invoer – voorafgaande vergunning -ingekapselde bronnen indien activiteit hoger is dan het vrijstellingsniveau -splijtstoffen indien activiteit of activiteitsconcentratie hoger is dan het vrijstellingsniveau (niet voor ijk- en testbronnen met massa lager dan 10 mg) Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

14 Overbrenging van radioactief afval en bestraalde kernbrandstof (1) niet van toepassing op: -afgedankte ingekapselde bronnen -radioactieve stoffen die door opwerking voor verder gebruik werden gerecupereerd -afval dat enkel radioactieve stoffen van natuurlijke oorsprong bevat en dat niet het gevolg is van handelingen Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

15 Overbrenging van radioactief afval en bestraalde kernbrandstof (2) -voorafgaande vergunning -uniform (Europees) document -advies van NIRAS Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

16 Overbrenging van radioactief afval en bestraalde kernbrandstof (3) Uitvoer voor behandeling -aanvraag door uitvoerder -raadpleging van NIRAS over mogelijkheid tot terugkeer van het radioactief afval en het later beheer ervan Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

17 Slotbepalingen -schorsing en opheffing van registratie en vergunningen -beroep -strafbepalingen -wijzigingen van ARBIS 2007 Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

18 Inwerkingtreding: 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

19 Overgangsbepalingen -doorvoervergunningen opgeheven (afval uitgezonderd) -invoervergunningen in het kader van art. 5.7 opgeheven -andere vergunningen blijven geldig tot ten laatste 1/1/2010 -aanvragen ingediend voor inwerkingtreding: volgens ARBIS -vergunninghouders ARBIS: geregistreerd tot 31/12/2009 Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000

20 Laatste stappen -ministerraad -Raad van State -Koning -Belgisch Staatsblad Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000


Download ppt "Invoer, doorvoer en uitvoer van radioactieve stoffen Luc Baekelandt Senior Deskundige Nucleaire Veiligheid Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN."

Verwante presentaties


Ads door Google