De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector."— Transcript van de presentatie:

1 Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector

2 De interventie

3 Definitie drempels Analyse van het signaal van de meetpoort (tellen per seconde –cps) Alarmdrempel (meetpoort) : 5 σ (max) Waarschuwingsdrempel : 20 x achtergrond Actiedrempel ( homogene verdeling / natuurlijke radioactiviteit) : 2 x achtergrond

4 Definitie drempels

5 ALARM!!

6 Analyse waarschuwingsdrempel
Waarschuwingsdrempel (20 x achtergrond) overschreden BEROEP DOEN OP ERKENDE DESKUNDIGE

7 Gelokaliseerd of homogeen?
Analyse signaal Gelokaliseerd of homogeen?

8 Homogeen alarm Meestal natuurlijke radioactiviteit. Vb.: vuurvaste stenen, industrieel afval, slib van waterzuiveringsstations , …. Homogene, verdeling van de radioactiviteit in de lading (het dosisdebiet is overal hetzelfde) Als de aard van het probleem gekend is EN het poortsignaal (cps) lager dan de actiedrempel : aanvaarden

9 Homogeen alarm Aard van het probleem niet gekend is OF het poortsignaal (cps) hoger dan de actiedrempel : meting van het dosisdebiet! Het voertuig geleidelijk benaderen als > 5µSv/h !! : stop en erkende deskundige oproepen Als overal op de wand van voertuig < 5µSv/u : de uitbater mag zelf de interventie uitvoeren

10 Homogeen alarm Terug naar afzender ? NEEN ENKEL en ALLEEN als =
Lading uit buitenland (na akkoord FANC) Lading van ziekenhuis Afzender bezit een meetpoort die geregistreerd is bij het FANC NOOIT als dosisdebiet > 5µSv/u !

11 Homogeen alarm

12 Langlevende radionucliden
Homogeen alarm Langlevende radionucliden opslag indien mogelijk in container of opslaglokaal karakterisatie door erkende deskundige voorstel tot beslissing wordt voorgelegd aan FANC FANC neemt beslissing

13 Homogeen alarm CONTROLE OP BESMETTINGEN:
Na de lading te hebben afgezonderd: vrachtwagen opnieuw door de poort laten passeren Verifiëren of de beschermkledij niet besmet is (contaminatie meter) Indien geen contaminatie meter ter beschikking: beschermkledij in het vat tesamen met de opgeslagen afvalstoffen opbergen om later ook af te voeren

14 Homogeen alarm Aangifteformulier op website ( of via wizard Te mailen naar Trimestriële lijst van alle homogene alarmen (= + deze onder de actiedrempel)

15 Gelokaliseerd of homogeen?
Analyse signaal Gelokaliseerd of homogeen?

16 1. Meting van het dosisdebiet
Gelokaliseerd alarm 1. Meting van het dosisdebiet Het voertuig geleidelijk benaderen als > 5µSv/h !! : stop en erkende deskundige oproepen Als overal op de wand van voertuig < 5µSv/h : de uitbater mag zelf de interventie uitvoeren 2. Bepaling van het isotoop Spectrometer! Indien I-131, Tc-99m, Ga-67, Tl-201, In-111 EN N<5 keer de achtergrond  AANVAARDEN!

17 2. Bepaling van het isotoop
Gelokaliseerd alarm 2. Bepaling van het isotoop

18 Gelokaliseerd alarm Terug naar afzender ? NEEN ENKEL en ALLEEN als =
Lading uit buitenland (na akkoord FANC) Lading van ziekenhuis Afzender bezit een meetpoort die geregistreerd is bij het FANC NOOIT als dosisdebiet > 5µSv/u !

19 Gelokaliseerd alarm

20 3.Opsporen en lokaliseren van een bron (1)
Gelokaliseerd alarm 3.Opsporen en lokaliseren van een bron (1) Lokaliseren : scintillatorteller of radiameter Continue opvolging van het dosisdebiet (radiameter / persoonsdosimeter) Dragen van gepaste beschermkledij

21 3.Opsporen en lokaliseren van een bron (2)
Gelokaliseerd alarm 3.Opsporen en lokaliseren van een bron (2) Als dosisdebiet > 20µSv/h (op borsthoogte) : STOP ! → erkende deskundige oproepen Als dosisdebiet op 10cm van de bron > 500µSv/h: STOP ! → erkende deskundige oproepen Als dosisdebiet < 20µSv/h → overgaan tot afzonderen van de bron

22 Gelokaliseerd alarm Tijdelijke stockage op de site is toegestaan
De afvalstoffen opslaan in een vat (met het radioactiviteitssymbool duidelijk aangebracht!) + vat in een af te sluiten lokaal (dosislimiet) Inventaris van opgeslagen materiaal bijhouden

23 Vervalstockage tot nagenoeg volledig verval
Gelokaliseerd alarm Medische isotopen Vervalstockage tot nagenoeg volledig verval Langlevende isotopen Afvoer via NIRAS

24 Gelokaliseerd alarm Indien: Dosistempo aan buitenwand < 1µSv/h
(0,5µSV/h indien het permanent bezette werkplaats betreft) Dosistempo binnen het lokaal < 100µSv/h (gemeten ter hoogte van de borst)  Beroep doen op een erkende deskundige om afvoer via NIRAS te regelen

25 Gelokaliseerd alarm CONTROLE OP BESMETTINGEN:
Na de bron (lading) te hebben afgezonderd: vrachtwagen met de resterende lading opnieuw door de poort laten passeren Verifiëren of de beschermkledij niet besmet is (contaminatie meter) Indien geen contaminatie meter ter beschikking: beschermkledij in het vat tesamen met de opgeslagen afvalstoffen opbergen om later ook af te voeren

26 Gelokaliseerd alarm AANGIFTE Aangifteformulier op
website ( of via wizard Te mailen naar

27 Register van radioactieve stoffen
Inventaris van alle aanwezige radioactieve stoffen op site (standaardformulier op Te mailen naar elk jaar voor 1 oktober of online via

28 Wanneer zelf interveneren na een alarm?
FILM Wanneer zelf interveneren na een alarm?


Download ppt "Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector."

Verwante presentaties


Ads door Google