De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector."— Transcript van de presentatie:

1 Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector

2 De interventie

3 Analyse van het signaal van de meetpoort (tellen per seconde –cps) Alarmdrempel (meetpoort) : 5 σ (max) Waarschuwingsdrempel : 20 x achtergrond Actiedrempel ( homogene verdeling / natuurlijke radioactiviteit) : 2 x achtergrond Definitie drempels

4

5 ALARM!!

6 Analyse waarschuwingsdrempel Waarschuwingsdrempel (20 x achtergrond) overschreden BEROEP DOEN OP ERKENDE DESKUNDIGE

7 Gelokaliseerd of homogeen? Analyse signaal

8 Meestal natuurlijke radioactiviteit. Vb.: vuurvaste stenen, industrieel afval, slib van waterzuiveringsstations, …. Homogene, verdeling van de radioactiviteit in de lading (het dosisdebiet is overal hetzelfde) Als de aard van het probleem gekend is EN het poortsignaal (cps) lager dan de actiedrempel : aanvaarden Homogeen alarm

9 Aard van het probleem niet gekend is OF het poortsignaal (cps) hoger dan de actiedrempel : meting van het dosisdebiet! –Het voertuig geleidelijk benaderen –als > 5µSv/h !! : stop en erkende deskundige oproepen –Als overal op de wand van voertuig < 5µSv/u : de uitbater mag zelf de interventie uitvoeren Homogeen alarm

10 Terug naar afzender ? NEEN  ENKEL en ALLEEN als = i.Lading uit buitenland (na akkoord FANC) ii.Lading van ziekenhuis iii.Afzender bezit een meetpoort die geregistreerd is bij het FANC NOOIT als dosisdebiet > 5µSv/u ! Homogeen alarm

11

12 Langlevende radionucliden  opslag indien mogelijk in container of opslaglokaal  karakterisatie door erkende deskundige  voorstel tot beslissing wordt voorgelegd aan FANC  FANC neemt beslissing

13 CONTROLE OP BESMETTINGEN: Na de lading te hebben afgezonderd: vrachtwagen opnieuw door de poort laten passeren Verifiëren of de beschermkledij niet besmet is (contaminatie meter) Indien geen contaminatie meter ter beschikking: beschermkledij in het vat tesamen met de opgeslagen afvalstoffen opbergen om later ook af te voeren Homogeen alarm

14 Aangifteformulier op website (www.fanc.fgov.be) of via wizardwww.fanc.fgov.be Te mailen naar radioactivity@fanc.fgov.be Trimestriële lijst van alle homogene alarmen (= + deze onder de actiedrempel)

15 Gelokaliseerd of homogeen? Analyse signaal

16 1. Meting van het dosisdebiet Het voertuig geleidelijk benaderen als > 5µSv/h !! : stop en erkende deskundige oproepen Als overal op de wand van voertuig < 5µSv/h : de uitbater mag zelf de interventie uitvoeren Gelokaliseerd alarm 2. Bepaling van het isotoop Spectrometer! Indien I-131, Tc-99m, Ga-67, Tl-201, In-111 EN N<5 keer de achtergrond  AANVAARDEN!

17 Gelokaliseerd alarm 2. Bepaling van het isotoop

18 Terug naar afzender ? NEEN  ENKEL en ALLEEN als = i.Lading uit buitenland (na akkoord FANC) ii.Lading van ziekenhuis iii.Afzender bezit een meetpoort die geregistreerd is bij het FANC NOOIT als dosisdebiet > 5µSv/u ! Gelokaliseerd alarm

19

20 3.Opsporen en lokaliseren van een bron (1) Gelokaliseerd alarm Lokaliseren : scintillatorteller of radiameter Continue opvolging van het dosisdebiet (radiameter / persoonsdosimeter) Dragen van gepaste beschermkledij

21 3.Opsporen en lokaliseren van een bron (2) Als dosisdebiet > 20µSv/h (op borsthoogte) : STOP ! → erkende deskundige oproepen Als dosisdebiet op 10cm van de bron > 500µSv/h: STOP ! → erkende deskundige oproepen Als dosisdebiet < 20µSv/h → overgaan tot afzonderen van de bron Gelokaliseerd alarm

22 Tijdelijke stockage op de site is toegestaan De afvalstoffen opslaan in een vat (met het radioactiviteitssymbool duidelijk aangebracht!) + vat in een af te sluiten lokaal (dosislimiet) Inventaris van opgeslagen materiaal bijhouden Gelokaliseerd alarm

23 Medische isotopen Langlevende isotopen

24 Indien: -Dosistempo aan buitenwand < 1µSv/h (0,5µSV/h indien het permanent bezette werkplaats betreft) -Dosistempo binnen het lokaal < 100µSv/h (gemeten ter hoogte van de borst)  Beroep doen op een erkende deskundige om afvoer via NIRAS te regelen Gelokaliseerd alarm

25 CONTROLE OP BESMETTINGEN: Na de bron (lading) te hebben afgezonderd: vrachtwagen met de resterende lading opnieuw door de poort laten passeren Verifiëren of de beschermkledij niet besmet is (contaminatie meter) Indien geen contaminatie meter ter beschikking: beschermkledij in het vat tesamen met de opgeslagen afvalstoffen opbergen om later ook af te voeren Gelokaliseerd alarm

26 AANGIFTE Aangifteformulier op website (www.fanc.fgov.be) of viawww.fanc.fgov.be wizard Te mailen naar radioactivity@fanc.fgov.be Gelokaliseerd alarm

27 Inventaris van alle aanwezige radioactieve stoffen op site (standaardformulier op www.fanc.fgov.be) www.fanc.fgov.be Te mailen naar radioactivity@fanc.fgov.be, elk jaar voor 1 oktober of online via www.surveymonkey.com/s/Inventory-FANC radioactivity@fanc.fgov.be www.surveymonkey.com/s/Inventory-FANC Register van radioactieve stoffen

28 Wanneer zelf interveneren na een alarm? FILM


Download ppt "Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector."

Verwante presentaties


Ads door Google