De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Radioactieve stoffen in afval/schroot D. Van der Meersch K. De Wilde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Radioactieve stoffen in afval/schroot D. Van der Meersch K. De Wilde."— Transcript van de presentatie:

1 Radioactieve stoffen in afval/schroot D. Van der Meersch K. De Wilde

2 Programma •Weesbronproblematiek •Wat is radioactiviteit en hoe kan ik er mij tegen beschermen? •Risico’s van radioactiviteit •Waakzaamheid – wat werd er reeds gevonden? •De interventie

3 Problematiek Vele toepassingen van radioactiviteit Strikt gereglementeerd KB van 20/07/01 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

4 Problematiek •Gebruik radionucliden in 20 ste eeuw niet altijd zo strikt gecontroleerd als vandaag •Bepaalde toepassingen – die nu verboden zijn – deden zich voor binnen publieke domein: bv. radiumhoudende verf op uurwerken  Opsporen van ongewenste radioactieve bronnen (=weesbronnen) in de klassieke afval- en recyclagesectoren  Richtlijn 2003/122/Euratom van 22/12/03 – art. 9.3

5 Problematiek Cs-137 bron (Co-60) in schroot Voorbeeld 1: Algeciras (Spain)–1998  6 miljoen euro schade Voorbeeld 2: Goiânia (Brazil) – 1987  4 doden Voorbeeld 3: La Louvière (Belgium) – 2011  Opschorting van activiteiten bij Duferco La Louvière Produits Longs + Ontsmetting …. Juarez-Mexico, Tammiku-Estonia, Lilo-Georgia, Istanbul-Turkey, Bangkok-Thailand

6 BRAZIL (1987)

7 BELGIUM (2011)

8  Containerparken  Schroothandelaar < 25,000 T/j  Sorteercentra  Schroothandelaar > 25,000 T/j  Verbrandingsoven  Smeltoven > 25,000 T/j  Storten MINIMALE VERPLICHTINGEN WEESBRONGEVOELIGE INRICHTINGEN BIJKOMENDE MAATREGELEN

9 MINIMALE VERPLICHTINGENBIJKOMENDE MAATREGELEN • Vormingsplicht • Meldingsplicht • Aanstellen van intervenant • Opstellen waakzaamheidsprocedure • Voorzien van lokaal voor tijdelijke opslag • Vormingsplicht • Meldingsplicht • Aanstellen van intervenant • Opstellen waakzaamheidsprocedure • Voorzien van lokaal voor tijdelijke opslag • Installatie en gebruik van een meetpoort

10 Weesbrongevoelige inrichtingen Reeds 524 geregistreerde inrichtingen 1 1 Cijfers tot eind 2012

11 Geregistreerde meetpoorten reeds 201 geregistreerde meetpoorten in België 1 1 Cijfers tot eind 2012

12 Programma •Weesbronproblematiek •Wat is radioactiviteit en hoe kan ik er mij tegen beschermen? •Risico’s van radioactiviteit •Waakzaamheid – wat werd er reeds gevonden? •De interventie

13 … Nucleair ?? … Nucleair ?? … Radioactiviteit ?? … Radioactiviteit ?? … Ioniserende straling !! Wat is dat ? Wat is dat ? Basiskennis radioactiviteit ! Hoe kan ik mij er tegen beschermen?

14 Radioactiviteit Radioactiviteit • natuurlijk verschijnsel (kosmische straling, uit de grond, rondom ons, wijzelf) • op het niveau van de atoomkernen(“kern”) • op het niveau van de atoomkernen (“kern”) ATOOM : ATOOM : • Kern (protonen + neutronen) • Elektronen

15 Radioactiviteit Radioactiviteit De kern van een zogenaamd radioactief atoom, is instabiel; de kern zal uit elkaar vallen en hierbij energie produceren… Stabiele kern Onstabiele (radioactieve) kern    straling  energie  dosis  schade

16 Doordringingsvermogen

17 Afstand in de lucht α β γ n Enkele centimeters Enkele meters Honderden meters

18 Groot probleem : Radioactiviteit 1) ruikt men niet 2) ziet men niet 3) voelt men niet 4) gevolgen zijn soms later merkbaar Eén belangrijk voordeel: Radioactiviteit kan gemeten worden !!!

19 Eenheden om de radioactiviteit te meten 1.Het aantal deeltjes grind en zand dat geworpen werd = BECQUERELS 2. Gevolgen, sporen nagelaten op de vriend: = SIEVERT

20 Sv - Bq Sv is een zeer grote eenheid meestal µSv (microSievert) Bq is een zeer kleine eenheid meestal MBq (megaBequerel)

21 Gemiddelde dosis voor een belg: 4500 µSv/jaar industrieel 1% radon 32% medisch 43% intern 7% kosmisch 8% natuurlijk 9%

22

23 Gemiddelde dosis voor een belg: 4500 µSv/jaar industrieel 1% radon 32% medisch 43% intern 7% kosmisch 8% natuurlijk 9%

24 FILM

25 1. Bestraling 2. Besmetting A) Uitwendig += B) Inwendig Bestraling versus besmetting

26 Bescherming tegen bestraling Duur van de blootstelling Hoe korter de blootstellingsduur, hoe kleiner de stralingsdosis. Afscherming en insluiting De afscherming stopt of vermindert de straling. Het insluiten van radioactieve stoffen gaat de verspreiding ervan tegen. Afstand tot de bron Hoe verder de radioactieve bron verwijderd is, hoe kleiner de dosis.

27 Bescherming tegen uitwendige besmetting •Wegwerp overall •Overschoenen •Handschoenen

28 Verwijderen handschoenen

29 Verwijderen van overschoenen

30 Bescherming tegen inwendige besmetting

31 Programma •Weesbronproblematiek •Wat is radioactiviteit en hoe kan ik er mij tegen beschermen? •Risico’s van radioactiviteit •Waakzaamheid – wat werd er reeds gevonden? •De interventie

32 Dosislimiet voor personen van het publiek: 1000 µSv/jaar Dosislimiet voor beroepshalve blootgestelde personen: 20 000 µSv/jaar Gemiddelde dosis voor de Belg: ~ 4500 µSv/jaar industrieel 1% radon 32% Medisch 43% intern 7% kosmisch 8% aardse 9% RISICO’S VAN RADIOACTIVITEIT

33 Directe, deterministsiche effecten, alléén bij hoge dosis (boven bepaalde drempeldosis) Bv. Stralingsziekte Late, stochastische effecten, ook bij lage dosissen en waarschijnlijker naar mate de dosis toeneemt Verhoging kankerrisico  in functie van de leeftijd: jonger = stralingsgevoeliger!  in functie van geslacht: vrouwen zijn gevoeliger dan mannen Andere (cataract, hart- en vaatzieketen, genetische effechten Effecten op ongeboren vrucht: abortus, daling IQ, afwijkingen RISICO’S VAN RADIOACTIVITEIT

34 Programma •Weesbronproblematiek •Wat is radioactiviteit en hoe kan ik er mij tegen beschermen? •Risico’s van radioactiviteit •Waakzaamheid – Hoe herkennen? •De interventie

35 1) HET SYMBOOL

36 Vb. van herkenning aan symbool Ingekapselde bron

37 10 cm : 9 µSv/u 50 cm : 0,4 µSv/u Vb. van herkenning aan symbool Ingekapselde bron

38 Vb. van herkenning aan symbool Bron zelf is slechts een potloodpunt groot! Klein, maar gevaarlijk! bronhouder

39 labotoestel Vb. van herkenning aan symbool

40 2) Vermeldingen « …. Radioactif »« …Radioactive… »« …. Radioactief » « Activité» « Activiteit» « Activity » « …Bq »« …MBq »« …GBq » « …Ci »« …mCi»« …µCi » « …..Uranium…..»« …..Uranyl…..» «U-… » « …..Thorium…..»« Th-… »

41 « Thoriumnitrat » Vb. van herkenning aan vermelding « Th » 4,3 µSv/h

42 Vb. van herkenning aan vermelding « Uranylacetaat » « Uraniumnitraat » 1,3 µSv/h

43 3) Door ervaring •Bliksemafleiders •Mineralen •Toestellen/producten met luminescente verf

44 •Americium/radium/krypton •Bliksemafleider •5 - 400 µSv/u Vb. van herkenning door ervaring

45 http://www.fanc.fgov.behttp://www.fanc.fgov.be -> Bevolking -> Bliksemafleiders Vb. van herkenning door ervaring

46 •Mineralen (NORM) •Natuurlijk uranium •1 µSv/u – 300 µSv/u Vb. van herkenning door ervaring

47 Hoogtemeter Luminescente verf •Radium • 8 µSv/u Vb. van herkenning door ervaring

48 •Luminescente verf •Ra-226, Cs-137 •45 µSv/h - 1000 µSv/h Vb. van herkenning door ervaring

49 •Kompas •Luminescente verf •10 cm: 13µSv/u Sorteercentrum Huishoudelijk afval Vb. van herkenning door ervaring

50 ↔ Wel radioactief Niet radioactief

51 Nog meer.... •Lichtschakelaar •Versterker •Niveaumeter •Medisch afval •NORM

52 De aangiftes Alarmen in 2012 170

53 Weesbrongevoelige inrichtingen Reeds 524 geregistreerde inrichtingen 1 1 Cijfers tot eind 2012

54

55 •+/- 75 % van de weesbrongevoelige inrichtingen zijn containerparken •+/- 1 % van de alarmen komen van een containerpark De mogelijkheid om een radioactief voorwerp te ontdekken op een containerpark is klein, maar reëel.

56 Samenvatting: Wat wordt er zoal gevonden? •Ingekapselde bronnen •Toestellen met luminescente verf •Bliksemafleiders •Medisch afval (pampers, …) •NORM-materiaal (« NORM » = Naturally Occuring Radioactive Material) – verhoogde natuurlijke radioactiviteit •Besmette metalen •Rookmelders (APARTE INZAMELING ! ) •… ZIE OOK WEBSITE VAN HET FANC: http://www.fanc.fgov.be Professionelen > Weesbrongevoelige inrichtingen

57 Programma •Weesbronproblematiek •Wat is radioactiviteit en hoe kan ik er mij tegen beschermen? •Risico’s van radioactiviteit •Waakzaamheid – wat werd er reeds gevonden? •De interventie

58 Doelstellingen : •De stralingsbescherming verzekeren •Gelijk afstellen van de methodes •Te volgen procedure voor de uitbaters na het vinden (vermoeden) van een radioactieve bron

59 Beheer van verdacht object: •Doe handschoenen aan •Isoleren en stockeren op een vooraf afgesproken plaats. •Handen wassen •Nummerplaat/naam van bezorger noteren •Waarschuw de verantwoordelijke (interne procedure) = INTERVENANT

60 CONTACTEER INTERVENANT « INTERVENANT » = persoon die aangesteld wordt om een interventie uit te voeren na het ontdekken van een radioactieve bron

61 Personeel ≠ beroepshalve blootgesteld  Dosislimiet = 1000µSv/jaar Wat doet de intervenant?

62 Basisprincipes van stralingsbescherming inachtnemen: - Tijd van blootstelling minimaliseren - Enkel de personen noodzakelijk voor de interventie aanwezig - Constante registratie van het dosisdebiet tijdens de interventie Wat doet de intervenant?

63 1. Meting van het dosisdebiet Als > 20µSv/u !! (op borsthoogte) of > 500µSv/u !! (in contact) : stop en beroep doen op een erkende deskundige 2. Opslag van de bronnen De afvalstoffen opslaan in een vat (met het radioactiviteitssymbool duidelijk aangebracht!) + vat in een af te sluiten lokaal (dosislimiet) Inventaris van opgeslaan materiaal wordt bijgehouden 3. Administratie Wat doet de intervenant?

64 interventies noodzakelijk door een erkende deskundige tussen 01/01/2012 et 31/12/2012 17

65 •Volledig dossier op de website: www.fanc.fgov.bewww.fanc.fgov.be : Weesbronproblematiek/ Meetpoorten •Algemene info •FAQ vragenlijst •Digitale versie van de posters •Film •Presentaties van de opleidingen •Posters Informatie naar stakeholders

66 Contactpersonen •Voor alle inlichtingen/meldingen: radioactivity@fanc.fgov.be •Daan Van der Meersch: 02/2892029 •Katleen De Wilde: 02/2892039

67 VRAGEN??


Download ppt "Radioactieve stoffen in afval/schroot D. Van der Meersch K. De Wilde."

Verwante presentaties


Ads door Google