De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24/06/2009 1 Dienst IANBI.. 24/06/2009 2 Dienst NBI. De dienst NBI vergunt en inspecteert nucleaire, industriële installaties. In het Brussels Hoodstedelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24/06/2009 1 Dienst IANBI.. 24/06/2009 2 Dienst NBI. De dienst NBI vergunt en inspecteert nucleaire, industriële installaties. In het Brussels Hoodstedelijk."— Transcript van de presentatie:

1 24/06/2009 1 Dienst IANBI.

2 24/06/2009 2 Dienst NBI. De dienst NBI vergunt en inspecteert nucleaire, industriële installaties. In het Brussels Hoodstedelijk gewest zijn er geen grote installaties. Er zijn ook niet direct problemen met NIET-vergunde, industriële installaties. Er zijn WEL problemen met faillissementen en de rol van de curatoren in deze.

3 24/06/2009 3 Dienst IAABA De dienst IAABA doet het algemeen beheer en de berging van radioactief afval. In het Brussels Hoodstedelijk Gewest zijn er geen plannen om nucleaire bergingssites te installeren.

4 24/06/2009 4 Meetpoorten & weesbrongevoelige inrichtingen

5 24/06/2009 5 Meetpoorten & weesbrongevoelige inrichtingen Binnenkort: –KONINKLIJK BESLUIT HOUDENDE MAATREGELEN BETREFFENDE HET OPSPOREN VAN RADIOACTIEVE STOFFEN IN BEPAALDE MATERIAAL- EN AFVALSTROMEN, WEESBRONGEVOELIGE STROMEN GENOEMD, EN HET BEHEER VAN WEESBRONGEVOELIGE INRICHTINGEN.

6 24/06/2009 6 Meetpoorten & weesbrongevoelige inrichtingen De stralingsbescherming garanderen Meetpoorten verplicht maken op belangrijke « knooppunten » : samenwerking met de Gewesten Technische richtlijnen van het FANC : de te volgen stappen bij alarm

7 24/06/2009 7 Weesbrongevoelige inrichtingen (uit te rusten met een meetpoort) 1)Verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties: 2)Stortplaatsen 3)Installaties voor het mechanisch behandelen (breken, demonteren, knippen, pletten, shredderen, snijbranden, zagen) van schroot, met een jaarlijkse aanvoer van meer dan 25.000 ton schroot. 4)Installaties voor het smelten van ferrometalen en ijzerhoudende afvalstoffen, met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van meer dan 25.000 ton ferrometaalhoudende afvalstoffen. 5)Installaties voor de productie en het smelten van non- ferrometalen, met inbegrip van legeringen en non-ferrohoudende afvalstoffen, met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van meer dan 25.000 ton non-ferrometaalhoudende afvalstoffen. 6)Installaties voor de mechanisch-biologische scheiding van afvalstoffen.

8 24/06/2009 8 Weesbrongevoelige inrichtingen Net Brussel beschikt over twee containerparken. De twee sites zijn toegankelijk voor alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het vroegtijdig opsporen van de aanwezigheid van een weesbron kan belangrijke informatie opleveren en eventueel de herkomst van de weesbron bepalen. Bij een containerpark wordt enkel een visuele screening toegepast.

9 24/06/2009 9 Meetpoorten Richtlijnen voor het gebruik van een meetpoort voor de detectie van radioactieve stoffen in de niet-nucleaire sector. Toepassingsgebied Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, zijn deze richtlijnen van toepassing op de uitbaters die een meetpoort voor de detectie van radioactieve stoffen bezitten en, in voorkomend geval, op de deskundigen die verzocht worden tussen te komen. De richtlijnen geven een beschrijving van de stappen die de uitbater moet volgen wanneer het alarm van de meetpoort afgaat; ze verstrekken de acceptatiedrempels, beschrijven demaatregelen inzake stralingsbescherming die het personeel moet nemen in geval van een interventie en de inlichtingen die de uitbater aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle moet verstrekken.

10 24/06/2009 10 Aantal geregistreerde meetpoorten in Brussels Gewest Naam uitbaterAardAdresPCGemeente Brufer schroothandelaarQuai L é on monnoyer 11 1000Brussel George - Bruxellesschroothandelaar Quai L é on Monnoyer 11 1000Brussel George - Bruxellesschroothandelaar Quai L é on Monnoyer 11 1000Brussel Serck Metals Recycling SA schroothandelaar Vanderstraetenstraat 28-381080Brussel Stevensschroothandelaarrue Sainte-Marie 311080Brussel Brussels recycling Metal SAschroothandelaar Chauss é e de Bxl 1-2 1130Brussel

11 24/06/2009 11 Aantal geregistreerde weesbrongevoelige inrichtingen in Brussels Gewest Naam uitbaterAardAdresPCGemeente A. Stevens & Co NVschroothandelSint Mariastraat 311080Molenbeek Brussels recycling Metals SA schroothandelChaussée de Buda 1-21130Bruxelles


Download ppt "24/06/2009 1 Dienst IANBI.. 24/06/2009 2 Dienst NBI. De dienst NBI vergunt en inspecteert nucleaire, industriële installaties. In het Brussels Hoodstedelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google