De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minisymposium kwaliteit puinbreken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minisymposium kwaliteit puinbreken"— Transcript van de presentatie:

1 Minisymposium kwaliteit puinbreken
september 2008 Jan Schuttenbeld Peter Broere Minisymposium kwaliteit puinbreken

2 Minisymposium kwaliteit puinbreken
BRBS en kwaliteit 1980: Onderdeel van de statuten ….bevorderen kwaliteit… ….doelmatig hergebruik… 1985: SKK systeem - Korrelmix® 1995: BRL 2506 2000: Uitreiking eerste KOMO certificaten 2004: AMvB Mobiel puinbreken Heden: Overheid heeft recyclingdoelen gehaald? Signalen over betrouwbaarheid 2006: Aanleiding Plan van aanpak Minisymposium kwaliteit puinbreken

3 Minisymposium kwaliteit puinbreken
BRBS en kwaliteit Proces: sloop – inname – breken – zeven – afzet >> kwaliteitscontrole! Afkeur? Resultaten monitoring Bbk Minisymposium kwaliteit puinbreken

4 Minisymposium kwaliteit puinbreken
Constateringen Leden melden in 2008 meer dan 40 gevallen: illegale aanvoer puin langdurige opslag levering bouwstoffen zonder bewijs Bbk > ton per jaar geen vergunning breken verontreinigd puin Minisymposium kwaliteit puinbreken

5 Minisymposium kwaliteit puinbreken
Illegale aanvoer Aanvoer verboden van buiten de locatie of de inrichting waar de mobiele puinbreker in werking is Cruciale bepaling in AMvB Belang gemeente Minisymposium kwaliteit puinbreken

6 Minisymposium kwaliteit puinbreken
Opslag Puin = afval: opslag niet toegestaan Granulaat: AMvB: binnen 5 dagen na beëindigen mobiel breken alle sporen verwijderd Als bouwstof: Afval / geen afval (bewijs Bbk) Hergebruik ter plaatse Voorbeeld: eekhoorntjesgedrag Minisymposium kwaliteit puinbreken

7 Bewijsmiddelen Bbk (breken verontreinigd puin)
Certificaat (+ weegbonnen) Partijkeuring FEV? Bouwstof is geen grond Direct hergebruik: Bbk! Fraudegevoelig: controleren hoeveelheden is een probleem Voorbeeld: toepassing 4/40 Minisymposium kwaliteit puinbreken

8 Minisymposium kwaliteit puinbreken
Vergunning WM-inrichtingen: voorwaarden, inspraak, tijd, … AMvB mobiel puinbreken: voorwaarden, melding, inspraak? Handhaving moeilijk… IVB: tot 15:000 ton: gemeentelijk toezicht Géén vergunning? Minisymposium kwaliteit puinbreken

9 Minisymposium kwaliteit puinbreken
Verbetervoorstellen Meer en betere handhaving Versterking van het certificaat: GPS Traceerbaarheid certificaat verbeteren Alles onder certificaat: contractregeling CI’s: auditorenpool Minisymposium kwaliteit puinbreken

10 Minisymposium kwaliteit puinbreken
GPS Verbeterde onverwachte controle: Door CI Door bevoegd gezag Ondersteuning van toezicht door CI’s en overheid Locatie en aan/uit Minisymposium kwaliteit puinbreken

11 Minisymposium kwaliteit puinbreken

12 Minisymposium kwaliteit puinbreken

13 Minisymposium kwaliteit puinbreken

14 Minisymposium kwaliteit puinbreken

15 Minisymposium kwaliteit puinbreken

16 Minisymposium kwaliteit puinbreken

17 Minisymposium kwaliteit puinbreken
GPS Zichtbaar = controleerbaar: Melding + certificaat + GPS Illegaliteit is niet in beeld! Focus op freeriders, illegaliteit Gebruik systeem voor CI’s en toezichthouders Opnemen in de AMvB mobiel breken Minisymposium kwaliteit puinbreken

18 Minisymposium kwaliteit puinbreken
Andere maatregelen BRBS voorstellen voor BRL 2506: Contractregeling: Voor producten die niet zijn gecertificeerd Private regeling (afspraak afnemer – leverancier) Wijst op regelgeving: verantwoordelijkheid Traceerbaar certificaat: Unieke certificaatnummers per werk af te geven Koppeling met weegbonnen Auditorenpool: Loskoppelen verband: wie betaalt bepaalt Harmoniseren beoordeling Minisymposium kwaliteit puinbreken

19 Minisymposium kwaliteit puinbreken
Andere maatregelen Kennis verspreiden GPS verplicht in BRL 2506 en AMvB Ketenkwaliteit in regelgeving Relatie met asbestregelgeving Relatie met sloopvergunning / AMvB sloop Minisymposium kwaliteit puinbreken

20 Minisymposium kwaliteit puinbreken
Beoogd resultaat Vertrouwen in sector en in certificaat Effectieve handhaving: freeriders en illegaliteit aanpakken Vergroting kennis van de sector GPS in regelgeving opnemen Minisymposium kwaliteit puinbreken


Download ppt "Minisymposium kwaliteit puinbreken"

Verwante presentaties


Ads door Google