De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minisymposium kwaliteit puinbreken 1 Minisymposium kwaliteit puinbreken september 2008 Jan Schuttenbeld Peter Broere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minisymposium kwaliteit puinbreken 1 Minisymposium kwaliteit puinbreken september 2008 Jan Schuttenbeld Peter Broere."— Transcript van de presentatie:

1 Minisymposium kwaliteit puinbreken 1 Minisymposium kwaliteit puinbreken september 2008 Jan Schuttenbeld Peter Broere

2 Minisymposium kwaliteit puinbreken 2 BRBS en kwaliteit •1980: Onderdeel van de statuten –….bevorderen kwaliteit… –….doelmatig hergebruik… •1985: SKK systeem - Korrelmix ® •1995: BRL 2506 •2000: Uitreiking eerste KOMO certificaten •2004: AMvB Mobiel puinbreken •Heden: Overheid heeft recyclingdoelen gehaald? •Signalen over betrouwbaarheid –2006: Aanleiding Plan van aanpak

3 Minisymposium kwaliteit puinbreken 3 BRBS en kwaliteit •Proces: sloop – inname – breken – zeven – afzet >> kwaliteitscontrole! •Afkeur? •Resultaten monitoring Bbk

4 Minisymposium kwaliteit puinbreken 4 •Leden melden in 2008 meer dan 40 gevallen: –illegale aanvoer puin –langdurige opslag –levering bouwstoffen zonder bewijs Bbk –> 15.000 ton per jaar –geen vergunning –breken verontreinigd puin Constateringen

5 Minisymposium kwaliteit puinbreken 5 Illegale aanvoer •Aanvoer verboden van buiten de locatie of de inrichting waar de mobiele puinbreker in werking is •Cruciale bepaling in AMvB •Belang gemeente

6 Minisymposium kwaliteit puinbreken 6 Opslag •Puin = afval: opslag niet toegestaan •Granulaat: –AMvB: binnen 5 dagen na beëindigen mobiel breken alle sporen verwijderd –Als bouwstof: •Afval / geen afval (bewijs Bbk) •Hergebruik ter plaatse –Voorbeeld: eekhoorntjesgedrag

7 Minisymposium kwaliteit puinbreken 7 Bewijsmiddelen Bbk (breken verontreinigd puin) •Certificaat (+ weegbonnen) •Partijkeuring •FEV? •Bouwstof is geen grond •Direct hergebruik: Bbk! •Fraudegevoelig: controleren hoeveelheden is een probleem •Voorbeeld: toepassing 4/40

8 Minisymposium kwaliteit puinbreken 8 Vergunning •WM-inrichtingen: voorwaarden, inspraak, tijd, … •AMvB mobiel puinbreken: voorwaarden, melding, inspraak? Handhaving moeilijk… •IVB: tot 15:000 ton: gemeentelijk toezicht •Géén vergunning?

9 Minisymposium kwaliteit puinbreken 9 Verbetervoorstellen •Meer en betere handhaving •Versterking van het certificaat: –GPS –Traceerbaarheid certificaat verbeteren –Alles onder certificaat: contractregeling –CI’s: auditorenpool

10 Minisymposium kwaliteit puinbreken 10 GPS •Verbeterde onverwachte controle: •Door CI •Door bevoegd gezag •Ondersteuning van toezicht door CI’s en overheid •Locatie en aan/uit

11 Minisymposium kwaliteit puinbreken 11

12 Minisymposium kwaliteit puinbreken 12

13 Minisymposium kwaliteit puinbreken 13

14 Minisymposium kwaliteit puinbreken 14

15 Minisymposium kwaliteit puinbreken 15

16 Minisymposium kwaliteit puinbreken 16

17 Minisymposium kwaliteit puinbreken 17 GPS •Zichtbaar = controleerbaar: –Melding + certificaat + GPS •Illegaliteit is niet in beeld! –Focus op freeriders, illegaliteit •Gebruik systeem voor CI’s en toezichthouders •Opnemen in de AMvB mobiel breken

18 Minisymposium kwaliteit puinbreken 18 Andere maatregelen BRBS voorstellen voor BRL 2506: •Contractregeling: –Voor producten die niet zijn gecertificeerd –Private regeling (afspraak afnemer – leverancier) –Wijst op regelgeving: verantwoordelijkheid •Traceerbaar certificaat: –Unieke certificaatnummers per werk af te geven –Koppeling met weegbonnen •Auditorenpool: –Loskoppelen verband: wie betaalt bepaalt –Harmoniseren beoordeling

19 Minisymposium kwaliteit puinbreken 19 Andere maatregelen •Kennis verspreiden •GPS verplicht in BRL 2506 en AMvB •Ketenkwaliteit in regelgeving –Relatie met asbestregelgeving –Relatie met sloopvergunning / AMvB sloop

20 Minisymposium kwaliteit puinbreken 20 Beoogd resultaat •Vertrouwen in sector en in certificaat •Effectieve handhaving: freeriders en illegaliteit aanpakken •Vergroting kennis van de sector •GPS in regelgeving opnemen


Download ppt "Minisymposium kwaliteit puinbreken 1 Minisymposium kwaliteit puinbreken september 2008 Jan Schuttenbeld Peter Broere."

Verwante presentaties


Ads door Google