De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 januari 2008 Robert Luinge KWALIBO Van beleid naar regelgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 januari 2008 Robert Luinge KWALIBO Van beleid naar regelgeving."— Transcript van de presentatie:

1 30 januari 2008 Robert Luinge KWALIBO Van beleid naar regelgeving

2 30 januari 2008 Robert Luinge 2 Inhoud 1.Waarom Kwalibo? 2.Wat is Kwalibo? 3.Hoe zit de KWALIBO-regelgeving in elkaar? 4.Gefaseerde inwerkingtreding

3 30 januari 2008 Robert Luinge 3 1. Waarom Kwalibo?

4 30 januari 2008 Robert Luinge 4 Krantenberichten uit 1999

5 30 januari 2008 Robert Luinge 5

6 30 januari 2008 Robert Luinge 6

7 30 januari 2008 Robert Luinge 7 Wat was hier aan de hand?  1996: De grondstroom doorgrond, Inspectie milieuhygiëne  1999: Wie betaalt, bepaalt, Justitie  2001: Zand erover, Inspectie milieuhygiëne  2002 - 2006: Bodem Inzicht I, II en III, VROM-Inspectie

8 30 januari 2008 Robert Luinge 8 Bevindingen onderzoeken: 1.ondeskundigheid en gebrekkige integriteit uitvoerders; 2.ondeskundigheid bij het bevoegd gezag; 3.ondeskundigheid bij opdrachtgevers; 4.gebreken in de handhaving waardoor lage pakkans; 5.financiële voordelen bij regelovertreding, en 6.onduidelijke en tegenstrijdige wet- en regelgeving. Conclusies  Veel fouten: bewust (fraude) en onbewust  Aanpak langs meerdere sporen nodig  Iedereen in bodemketen aanspreken op verantwoordelijkheid

9 30 januari 2008 Robert Luinge 9 2. Wat is Kwalibo?  Afspraken over kwalitatief goede uitvoering  Gelden voor:  advies-/ingenieursbureaus  laboratoria  certificeringsinstellingen  aannemers  grondbanken/-reinigers

10 30 januari 2008 Robert Luinge 10 Afspraken gaan o.a. over:  nemen van monsters  veldwerk  laboratoriumanalyses  milieukundige begeleiding  uitvoeren van bodemsaneringen  zowel landbodems als waterbodems  Uitvoeren van deze werkzaamheden alleen met erkenning  Handelen conform deze afspraken is verplicht

11 30 januari 2008 Robert Luinge 11 3. Hoe zit de KWALIBO-regelgeving in elkaar? Titel 11.1 Wet milieubeheer: artikel 11.1 – 11.3  Bevat juridische basis voor uitvoeringsregelgeving  Basis breder dan bodem Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer  Erkenning verplicht voor aangewezen werkzaamheden  Procedurele bepalingen  Verplichte functiescheiding  Bestuurlijke maatregelen Regeling uitvoeringskwaliteit bodembeheer  Wijst werkzaamheden en normdocumenten aan  Overgangsbepalingen (vrijstellingen)

12 30 januari 2008 Robert Luinge 12 Regelgeving bevat 3 hoofdregels:  Verboden werkzaamheden uit te voeren zonder erkenning  Besluitvorming o.b.v. gegevens van erkende intermediairs  Gegevens aan bevoegd gezag afkomstig van erkende intermediairs

13 30 januari 2008 Robert Luinge 13 Centraal staat de erkenning  Erkenning is beschikking waarmee ministers vaststellen dat intermediair voldoet aan de volgende voorwaarden:  Bekwaam  Betrouwbaar  Niet failliet

14 30 januari 2008 Robert Luinge 14 Bekwaamheid  Uitgangspunt: aansluiten op zelfregulerend vermogen bodemsector  Bekwaamheid aantonen met:  certificatie  accreditatie  Certificaat: bewijs van overeenstemming  Accreditatie: bewijs van competentie

15 30 januari 2008 Robert Luinge 15 Betrouwbaarheid  Aantonen met Verklaring omtrent gedrag  geldt voor kritische functies: veldwerkers milieukundig begeleiders monsternemers bij partijkeuringen  Onderzoek/screening door inspecties VROM en VenW  Toezichtloket (VI en IVW) (www.vrom.nl/bodemsignaal)

16 30 januari 2008 Robert Luinge 16 Functiescheiding  Ten minste interne functiescheiding verplicht voor:  analyse bouwstoffen, grond of baggerspecie  analyse milieuhygiënisch bodemonderzoek  monsterneming bij partijkeuringen  veldwerk  onderdeel verificatie bij milieukundige begeleiding (geldt dus niet voor processturing)  Ten minste externe functiescheiding verplicht voor:  certificeringinstellingen  inspectie-instellingen

17 30 januari 2008 Robert Luinge 17 Bestuurlijke maatregelen  Ministers VROM en VenW kunnen erkenning intrekken of schorsen indien intermediair:  niet meer voldoet aan de voorwaarden  in strijd heeft gehandeld met een wettelijk voorschrift  Daarnaast ook bestuursdwang of dwangsom mogelijk

18 30 januari 2008 Robert Luinge 18 4. Gefaseerde inwerkingtreding  Werkzaamheden aangevangen voor 1/10/2006:  Kwalibo niet van toepassing  Werkzaamheden aangevangen vanaf 1/10/2006:  per werkzaamheid een datum in ministeriële regeling voorbeelden: Sanering en milieukundige begeleiding per 1/7 2007 Bewerking baggerspecie (ontwateren) per 1/1 2009 (alleen voor Wm vergunningplichtige activiteit)

19 30 januari 2008 Robert Luinge 19 Moment van aanvang:  Datum overeenkomst= niet relevant  Startdatum project= niet relevant > het gaat om start feitelijke werkzaamheden, bijvoorbeeld moment waarop bodemmonster wordt genomen > bij overdracht nieuw aanvangsmoment

20 30 januari 2008 Robert Luinge 20 Contactgegevens Algemeen: www.vrom.nl/kwalibo www.bodemplus.nl Email: robert.luinge@minvrom.nl rluinge@juridischeraadgeving.nl Telefoon: 06-30136551


Download ppt "30 januari 2008 Robert Luinge KWALIBO Van beleid naar regelgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google