De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Infrastructuurvereisten FAVV Quality Days 28/04/2011 Dr. Nicole Hamelrijck Federaal Agentschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Infrastructuurvereisten FAVV Quality Days 28/04/2011 Dr. Nicole Hamelrijck Federaal Agentschap."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Infrastructuurvereisten FAVV Quality Days 28/04/2011 Dr. Nicole Hamelrijck Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 Inhoud •Wettelijk kader •Practisch: –Wie? –Informatie vinden –Documentaire vereisten •Wetgeving infrastructuur 2

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Wettelijk kader: KB 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Art 3: Een operator mag de activiteiten zoals bedoeld in de bijlage II in de inrichting of vanuit de inrichting slechts uitoefenen mits voorafgaande erkenning [van deze inrichting] door het Agentschap. 3

4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Art 4: § 1. Per inrichting dient de [exploitant] voor alle activiteiten zoals bedoeld in de bijlagen II en III [...], een aanvraag voor erkenning en/of voor toelating in bij het hoofd van de PCE van de plaats waar de inrichting zich bevindt. § 4. De [exploitant] kan op eigen initiatief en voorafgaand aan de aanvraag tot het bekomen van een erkenning of een toelating een plan van de inrichting voor advies indienen bij het hoofd van de PCE, van de plaats waar de inrichting zich bevindt. 4

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Wie? •Iedereen kan en mag een plan voorleggen •Voor te erkennen bedrijven in de vlees/vis/wild-sector verplicht ( hoort bij het dossier). Aanvraag erkenning + goedgekeurd plan + inspectie ter plaatse  erkenning 5

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Informatie zoeken •www.favv.be => beroepssectoren => erkenningen, toelatingen en registratie => erkennings- en toelatingsvoorwardenwww.favv.be http://www.favv- afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwa arden/ 6

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Documentaire vereisten van goed te keuren plannen: algemeen •2-voud •Op schaal of met vermelding afmetingen •Naam en adres •Omgevingsplan bijvoegen •Grootte: afhankelijk, moet leesbaar zijn 7

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Documentaire vereisten van goed te keuren plannen: algemeen •Alle deuren, dockshelters, rolluiken aanduiden •Lokalen benoemen •Eventueel privé-gedeelte of winkelgedeelte of ander beroepsgedeelte aanduiden (valt buiten de erkenning) 8

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Documentaire vereisten van goed te keuren plannen: algemeen •Flows aanduiden van: –Product (verschillende?) –Personeel –Verpakkingsmateriaal –Afval 9

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Wetgeving infrastructuur •Algemeen VERORDENING nr. 852/2004/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 APRIL 2004 inzake levensmiddelenhygiëne •Specifiek voor vlees/vis: VERORDENING (EG) nr. 853/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 APRIL 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, bijlage III 10

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen praktijkvoorbeelden •Kruiscontaminatie: –Vlees/vleesbereiding/gehakt –Vlees van slachtdieren/gevogelte –Vers vlees/gekookt vlees –Gekookte vleesproducten versus gezouten vleesproducten –Deur versus flap 11

12 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen praktijkvoorbeelden •Opslaglokalen: –Onverpakt vlees/verpakt vlees •Naakt versus onmiddellijk verpakt –Naakt versus karton –Niet vlees grondstoffen zoals groenten/zuivel… –Waren van species die elkaar kunnen contamineren mogen niet in hetzelfde lokaal 12

13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen praktijkvoorbeelden •Uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees en vleesbereidingen: gescheiden in tijd en/of ruimte –Verschillende diersoorten •Aparte lokalen •Één lokaal met scheiding in plaats en of tijd –Voortgangsprincipe en vermijden kruiscontaminatie 13

14 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen praktijkvoorbeelden •Onmiddellijk verpakken van vers vlees, vleesbereidingen, gehakt –In lokaal productie –Apart lokaal: zelfde machine als •Geen manipulatie of verwerkingen meer •Niet rechtstreeks in contact met machine •Eerst vers vlees, dan de rest •Vleesproducten: –in productielokaal –Specifiek lokaal 14

15 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Na de beoordeling wordt een exemplaar teruggestuurd naar de aanvrager met een begeleidende brief: Activiteiten Diersoort Soms een voorwaardelijke goedkeuring 15

16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bedankt voor uw aandacht 16


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Infrastructuurvereisten FAVV Quality Days 28/04/2011 Dr. Nicole Hamelrijck Federaal Agentschap."

Verwante presentaties


Ads door Google