De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen CONTROLE FAVV SCHAPEN - GEITEN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen CONTROLE FAVV SCHAPEN - GEITEN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen CONTROLE FAVV SCHAPEN - GEITEN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 2 ORGANOGRAM FAVV

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 3 ORGANIGRAM DG CONTROLE

4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen TAKEN EN OPDRACHTEN PCE •Controles verrichten, erover rapporteren en ze opvolgen: •Controleplan monsternemingen  Alfa, Technische fiches; •Inspectieplan  Checklists •Operatoren kennen: •Registratie in BOOD; •Erkenningen/toelatingen afgeven. •Dienstverlening aan operatoren / aan consumenten: •Certificaten; •Eerste gesprekspartners van de operatoren; •Onderzoeken in verband met klachten. 4

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PRINCIPE VAN INSPECTIES : Businessplan 2012-2014 5 • Basisfrequentie / sector: • Risicoprofiel / operator al naargelang van : • Bezit van een gecertificeerd ACS / Hobbyhouder • Resultaten van de inspecties in de 2 voorgaande jaren • Intrekking van erkenning of toelating • Verlaagde, verhoogde frequentie, vast aantal of opvolgingsinspecties al naargelang van het profiel •Hobbyisten: schapen-geiten: ≤10 vrouwelijke dieren ouder dan 6 maanden

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PRINCIPE VAN INSPECTIES 6 • Inspectieplan : • Basisfrequentie per type operator • Scopes voor schapen- geiten, o.a.: • Traceerbaarheid; • Dierenwelzijn; • Diergeneeskundige begeleiding en geneesmiddelen; • 1 Scope = 1 Checklist : • http://www.favv-afsca.fgov.be/checklists-nl/dierlijkesector.asp http://www.favv-afsca.fgov.be/checklists-nl/dierlijkesector.asp

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen INSPECTIETOOLS : CL 7 • nummer, titel, versie • hoofdstukken, vragen met wegingscoëfficiënt (0,1,3,10,10*) • C/NC/NA – cijfers - tekst • rechtsgrondslagen • «eindscore »

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 8 INTERPRETATIES INSPECTIES  Onmisbaar voor standaardisering van de maatregelen

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE •Bedrijf = beslag => registratie in Sanitel en BOOD => Via DGZ •Dier: 2 oormerken –Paar identieke zalmkleurige OM –EXPORT: 2 groene OM (één = elektronisch) of één zalmkleurig plastieken en 1 groen elektronisch OM –(1 OM en 1 bolus met elektronische transponder) •Wanneer: verlaten geboortebeslag of voor 6 maanden ouderdom •Slachtschapen <12 maanden: 1 blauw beslagOM 9

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE •Verlies 1 OM  hermerkingsOM bestellen bij DGZ •Verlies 2 OM  dier opstallen  DGZ + PCE verwittigen 10

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE •REGISTER: –Registratie binnen de drie dagen van: •Aanvoer- Afvoer •Geboorte - Sterfte •Merken en hermerken •Gegevens 12/12 –telling •Beslagfiche: vanaf 01/01/2014! –5 jaar bijhouden •ook certificaten (import-export) •ook verplaatsingsdocumenten 11

12 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE •Particulier Verkoop –1 persoon –Aankoop van max. 2 dieren –Eigen vervoer –Rechtstreeks vervoer naar slachthuis (of offerfeest) –Of thuisslachting –Geen verplaatsingsdocument 12

13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen TRANSPORT SCHAPEN EN GEITEN • Verplaatsingsdocument –Drie kopijen (1 oorsprong, 1 vervoerder, 1 bestemming) –Vervoerder registreert in Sanitel, •ook indien veehouder = vervoerder is –5 jaar in register •Identificatie moet in orde zijn 13

14 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen MEDICIJNEN – BEDRIJFSBEGELEIDING •Bedrijfsbegeleiding op vrijwillige basis •Getekend contract aanwezig •Keuze van de dierenarts: vrije keuze •(Plaatsvervangende dierenarts: vrije keuze) •Tweemaandelijks bezoek: controle en handtekening van register UIT •Viermaandelijks: globale evaluatie van het beslag en verslag => 5 jaar bewaren! 14

15 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen MEDICIJNEN – BEDRIJFSBEGELEIDING •Zonder bedrijfsbegeleiding: enkel medicijnen voor een NAbehandeling van 5 dagen, na initiële diagnose van dierenarts •Met bedrijfsgeleiding: –Depot voor 2 maanden –Geen medicijnen met IV toediening –Enkel medicijnen cfr. KB 23/05/2000 (gewijzigd 13/07/2013) •Medicijnen bewaard in primaire verpakking met gegevens van herkomst •Register IN: T&V-document (genummerd!) 15

16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen MEDICIJNEN – BEDRIJFSBEGELEIDING •T&V-document: –Altijd bij toediening door dierenarts binnen de risicoperiode (1 maand voor slachten) –Altijd indien verschaffing van geneesmiddelen •Register UIT: –Alle behandelingen door de veehouder binnen de risicoperiode –Op vrijwillige basis buiten de risicoperiode 16

17 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen DIERENWELZIJN •Couperen staarten : VERBODEN –Uitz. ooien •vulva moet bedekt blijven •Sedatie vanaf 2 weken •Enkel chirurgisch •Door dierenarts: bewijs (bv. factuur)! •Verwijderen hoorngroeipunt: –enkel door thermische cauterisatie –Sedatie vereist •Aanbevolen: scheren voor de zomer 17

18 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen CAE/zwoegerziekte

19 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen CAE/zwoegerziekte

20 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen CAE/zwoegerziekte

21 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen INTRACOMMUNATAIRE HANDEL •Identificatie: minstens één groen elektronisch OM •Gezondheidscertificaat –Aanvragen bij PCE minstens 24 u voor vertrek! –Kopie in register gedurende 5 jaar

22 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen INTRACOMMUNATAIRE HANDELSVERKEER •SCRAPIE –Verplicht testen voor ICHV! –Fokschapen of fokgeiten •Fokschapen: Ofwel Genotype ARR/ARR of koppel niveau I •Fokschapen en –geiten: Ofwel onder voorwaarden (zie volgende dia)

23 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen INTRACOMMUNATAIRE HANDELSVERKEER •Ofwel onder voorwaarden –3 jaar ononderbroken aanwezig op bedrijf –Bedrijf: sinds 3 jaar •Onderworpen aan regelm. offic. dgk. Controles •Identificatie OK •Geen gevallen van scrapie •Alle gedode en gestorven schapen/geiten getest op scrapie •Enkel aankoop schapen/geiten –Of ARR/ARR –Of onder dezelfde vw

24 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 24 Dank u voor uw aandacht


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen CONTROLE FAVV SCHAPEN - GEITEN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen."

Verwante presentaties


Ads door Google