De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CONTROLE FAVV SCHAPEN - GEITEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "CONTROLE FAVV SCHAPEN - GEITEN"— Transcript van de presentatie:

1 CONTROLE FAVV SCHAPEN - GEITEN
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen CONTROLE FAVV SCHAPEN - GEITEN

2 ORGANOGRAM FAVV

3 ORGANIGRAM DG CONTROLE

4 TAKEN EN OPDRACHTEN PCE
Controles verrichten, erover rapporteren en ze opvolgen: Controleplan monsternemingen  Alfa, Technische fiches; Inspectieplan  Checklists Operatoren kennen: Registratie in BOOD; Erkenningen/toelatingen afgeven. Dienstverlening aan operatoren / aan consumenten: Certificaten; Eerste gesprekspartners van de operatoren; Onderzoeken in verband met klachten.

5 PRINCIPE VAN INSPECTIES : Businessplan 2012-2014
Basisfrequentie / sector: Risicoprofiel / operator al naargelang van : Bezit van een gecertificeerd ACS / Hobbyhouder Resultaten van de inspecties in de 2 voorgaande jaren Intrekking van erkenning of toelating Verlaagde, verhoogde frequentie, vast aantal of opvolgingsinspecties al naargelang van het profiel Hobbyisten: schapen-geiten: ≤10 vrouwelijke dieren ouder dan 6 maanden

6 PRINCIPE VAN INSPECTIES
Inspectieplan : Basisfrequentie per type operator Scopes voor schapen- geiten, o.a.: Traceerbaarheid; Dierenwelzijn; Diergeneeskundige begeleiding en geneesmiddelen; 1 Scope = 1 Checklist : Uitleggen scopes

7 INSPECTIETOOLS : CL nummer, titel, versie
hoofdstukken, vragen met wegingscoëfficiënt (0,1,3,10,10*) C/NC/NA – cijfers - tekst rechtsgrondslagen «eindscore » Uitleggen wegingscoëfficiënt

8 INTERPRETATIES INSPECTIES
Onmisbaar voor standaardisering van de maatregelen

9 IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE
Bedrijf = beslag => registratie in Sanitel en BOOD => Via DGZ Dier: 2 oormerken Paar identieke zalmkleurige OM EXPORT: 2 groene OM (één = elektronisch) of één zalmkleurig plastieken en 1 groen elektronisch OM (1 OM en 1 bolus met elektronische transponder) Wanneer: verlaten geboortebeslag of voor 6 maanden ouderdom Slachtschapen <12 maanden: 1 blauw beslagOM

10 IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE
Verlies 1 OM hermerkingsOM bestellen bij DGZ Verlies 2 OM dier opstallen DGZ + PCE verwittigen

11 IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE
REGISTER: Registratie binnen de drie dagen van: Aanvoer- Afvoer Geboorte - Sterfte Merken en hermerken Gegevens 12/12 –telling Beslagfiche: vanaf 01/01/2014! 5 jaar bijhouden ook certificaten (import-export) ook verplaatsingsdocumenten Beslagfiche zal door DGZ opgestuurd worden!

12 IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE
Particulier Verkoop 1 persoon Aankoop van max. 2 dieren Eigen vervoer Rechtstreeks vervoer naar slachthuis (of offerfeest) Of thuisslachting Geen verplaatsingsdocument

13 TRANSPORT SCHAPEN EN GEITEN
Verplaatsingsdocument Drie kopijen (1 oorsprong, 1 vervoerder, 1 bestemming) Vervoerder registreert in Sanitel, ook indien veehouder = vervoerder is 5 jaar in register Identificatie moet in orde zijn in de praktijk meestal om twee kopijen ; veehouder die ook vervoerder is moet zich melden bij DGZ, vervoerder die enkel vervoer (geen veehouderij!) doet moet zich melden bij het FAVV

14 MEDICIJNEN – BEDRIJFSBEGELEIDING
Bedrijfsbegeleiding op vrijwillige basis Getekend contract aanwezig Keuze van de dierenarts: vrije keuze (Plaatsvervangende dierenarts: vrije keuze) Tweemaandelijks bezoek: controle en handtekening van register UIT Viermaandelijks: globale evaluatie van het beslag en verslag => 5 jaar bewaren! Getekende overeenkomst tussen veehouder en dierenarts naar keuze (want geen epidemiobewaking bij kleine herkauwers) Mogelijkheid tot overeenkomst met plaatsvervangende dierenarts

15 MEDICIJNEN – BEDRIJFSBEGELEIDING
Zonder bedrijfsbegeleiding: enkel medicijnen voor een NAbehandeling van 5 dagen, na initiële diagnose van dierenarts Met bedrijfsgeleiding: Depot voor 2 maanden Geen medicijnen met IV toediening Enkel medicijnen cfr. KB 23/05/2000 (gewijzigd 13/07/2013) Medicijnen bewaard in primaire verpakking met gegevens van herkomst Register IN: T&V-document (genummerd!) Depot voor 2 maanden: enkel verschaffing door dierenarts waarmee overeenkomst afgesloten Register: boek met genummerde pagina’s te bestellen bij DGZ.

16 MEDICIJNEN – BEDRIJFSBEGELEIDING
T&V-document: Altijd bij toediening door dierenarts binnen de risicoperiode (1 maand voor slachten) Altijd indien verschaffing van geneesmiddelen Register UIT: Alle behandelingen door de veehouder binnen de risicoperiode Op vrijwillige basis buiten de risicoperiode

17 DIERENWELZIJN Couperen staarten : VERBODEN Verwijderen hoorngroeipunt:
Uitz. ooien vulva moet bedekt blijven Sedatie vanaf 2 weken Enkel chirurgisch Door dierenarts: bewijs (bv. factuur)! Verwijderen hoorngroeipunt: enkel door thermische cauterisatie Sedatie vereist Aanbevolen: scheren voor de zomer

18 CAE/zwoegerziekte Omzendbrief: Vrijwillig bestrijding
Vrijwillig bestrijding Veehouder doet zelf opvolging

19 CAE/zwoegerziekte Verwerven
2 bemonsteringen : interval van 6 à 12 maanden Gunstig resultaat beide monsters Aanvragen bij de PCE Binnen de 4 weken na ontvangst gunstig resultaat van het 2e monster! Attest voor 12 maanden

20 CAE/zwoegerziekte Behoud ZIE ook bijlagen omzendbrief
Bemonstering steeds 30 dagen vóór verval attest!! Telkens Gunstig resultaat! 2x verlenging om de 12 maanden Na ten vroegste drie jaar: om de 24maanden ZIE ook bijlagen omzendbrief Bijlage I: Zwoegerziekte Bijlage II: CAE Kan vervroegd worden bv buiten lammerperiode; niet verlaat en enkel na overleg met PCE!

21 INTRACOMMUNATAIRE HANDEL
Identificatie: minstens één groen elektronisch OM Gezondheidscertificaat Aanvragen bij PCE minstens 24 u voor vertrek! Kopie in register gedurende 5 jaar

22 INTRACOMMUNATAIRE HANDELSVERKEER
SCRAPIE Verplicht testen voor ICHV! Fokschapen of fokgeiten Fokschapen: Ofwel Genotype ARR/ARR of koppel niveau I Fokschapen en –geiten: Ofwel onder voorwaarden (zie volgende dia)

23 INTRACOMMUNATAIRE HANDELSVERKEER
Ofwel onder voorwaarden 3 jaar ononderbroken aanwezig op bedrijf Bedrijf: sinds 3 jaar Onderworpen aan regelm. offic. dgk. Controles Identificatie OK Geen gevallen van scrapie Alle gedode en gestorven schapen/geiten getest op scrapie Enkel aankoop schapen/geiten Of ARR/ARR Of onder dezelfde vw regelm. offic.dg. Controles = het bedrijf is onderworpen aan regelmatige officiële diergeneeskundige controles (bvb. ter gelegenheid van het opstellen van een gezondheidscertificaat voor een dier dat naar een andere lidstaat wordt verzonden)

24 Dank u voor uw aandacht


Download ppt "CONTROLE FAVV SCHAPEN - GEITEN"

Verwante presentaties


Ads door Google