De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Overzicht regelgeving ter voorlegging aan Raadgevend Comité in 2009 DG Controlebeleid Federaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Overzicht regelgeving ter voorlegging aan Raadgevend Comité in 2009 DG Controlebeleid Federaal."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Overzicht regelgeving ter voorlegging aan Raadgevend Comité in 2009 DG Controlebeleid Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 Voor te leggen KB’s / MB’s aan Raadgevend Comité in 2009 Dierengezondheid & Veiligheid dierlijke producten –MB bestrijding TSE –KB wijziging KB H1 (hygiëne levensmiddelen) –nieuw KB H2 (hygiëne levensmiddelen van dierlijke oorsprong) –MB aviaire influenza –KB/MB wijziging KB/MB bestrijding Salmonella bij pluimvee –KB wijziging KB gezondheidskwalificatie pluimvee

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Voor te leggen KB’s / MB’s aan Raadgevend Comité in 2009 Transformatie & Distributie –KB medisch toezicht Databanken & Traceerbaarheid –KB databanken

4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen MB tot vaststelling van bepaalde maatregelen ter uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën Wettelijke basis: VO 999/2001 (preventie, bestrijding en uitroeiing TSE’s), Bijlage VII Vervangt MB van 15/01/2004, gewijzigd MB 6/9/2004 Aanvullende nationale maatregelen t.o.v. VO (subsidiariteit)

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB tot wijziging KB betreffende levensmiddelenhygiëne Wettelijke basis: wetten van 11/07/1969 (pestic.+ grondstoffen LB), 28/3/1975 (handel), 24/1/1977 (bescherming gezondheid m.b.t. levensmiddelen), 24/3/1987 (dierengezondheid), 21/12/1998 (productnormen) Aanpassing aan veranderingen terminologie door vervanging VO 466/2001 -> VO 1881/2006 (residuen contaminanten bvb. pesticiden, aflatox., zware metalen – vnl. plantaardige levensmiddelen) Wijziging minimumtemperatuur waarbij levensmiddelen die warm worden geserveerd moeten worden bewaard (65°C -> 55°C)

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Nieuw KB betreffende hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong Wettelijke basis: wetten van 05/09/1952 (vlees), 15/04/1965 (vis, gevogelte, konijnen, wild), 28/03/1975 (producten landbouw, tuinbouw, maritieme visvangst), 24/01/1977 (bescherming gezondheid) Vervanging KB H2 (22/12/2005) + aanpassing aan wijzigingen VO 853/2004 Integratie KB 10/11/2005 betreffende de detailhandel in bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong Integratie KB 30/12/1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen Aanpassing regels rechtstreekse bevoorrading door producent of jager aan eindgebruiker van kleine hoeveelheden vlees van gevogelte en lagomorfen, aquacultuurproducten en wild (+ gekwalificeerde personen)

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen MB betreffende de bestrijding van aviaire influenza Richtlijn 2005/94/EG  KB 05/05/2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza  MB noodzakelijk Bestrijdingsmaatregelen en preventie tegen AI Zowel LPAI (laagpathogene AI) als HPAI (hoogpathogene AI)

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB/MB tot wijziging KB/MB van 27/04/2008 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee Aanvulling van Verordeningen (EG) nr. 2160/2003 (bestrijding Salmonella en andere zoönoverwekkers), 646/2007 (slachtkuikens) en 584/2008 (kalkoenen) KB/MB aangevuld met de monitoring en de maatregelen in het kader van het Salmonellabestrijdingsprogramma bij braadkippen en vleeskalkoenen –Salmonellabestrijdingsprogramma bij braadkippen goedgekeurd door EC (Beschikking 2008/815/EC) –Salmonellabestrijdingsprogramma bij vleeskalkoenen (2010) ingediend bij de EC ter goedkeuring

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB tot wijziging KB van 10/08/1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee In het kader van de Salmonellabestrijding: –Invoering ‘Gezondheidskwalificatie A’ (hoogste niveau van hygiëne) voor leghennen, braadkippen en vleeskalkoenen –Specifieke eisen zullen opgelegd worden voor kleine braadkippenbedrijven die enkel rechtstreeks vlees leveren aan de eindverbruiker

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB medisch toezicht Wettelijke basis: wetten van 05/09/1952 (vlees), 15/04/1965 (vis, gevogelte, konijnen, wild), 24/01/1977 (bescherming gezondheid) Ontwerp reeds voorgesteld RC op 03/12/2008  opmerkingen / knelpunten (vacc. hep. A) Voorstel: –Bepaling hep. A voorlopig schrappen Impactanalyse (cfr. studie Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) / medewerking sectororganisaties –Op risicoanalyse gebaseerde alternatieven sectororganisaties –Overleg sectororganisaties - FAVV

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB m.b.t. de organisatie, de werking en de toegankelijkheid van de databanken van het FAVV Wettelijke basis: Wet van 04/02/2000 houdende oprichting van het FAVV (art. 4, §3,5) Doel: in een horizontaal besluit beschikken over een wettelijke basis voor de geïnformatiseerde verwerking van de gegevens (in een geïntegreerde e- government context) –die het FAVV nodig heeft voor het uitvoeren van haar missie of –die het FAVV ter beschikking stelt aan derden


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Overzicht regelgeving ter voorlegging aan Raadgevend Comité in 2009 DG Controlebeleid Federaal."

Verwante presentaties


Ads door Google